Assessment Systems, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı

Assessment Systems, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı

PAYLAŞ

Assessment Systems, sürdürülebilir kalkınmaya verdiği önem ile çalışmalarını dünya çapına taşıyarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.

Bu kapsamda, BM, insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip belirledi. Bugün, dünyanın en geniş gönüllü platformunu oluşturan binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü, bu evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalıyor.assessment systems logo

Adaletli işe alım, terfi, yedekleme, potansiyel belirleme başta olmak üzere İnsan Kaynakları’nın birçok alanında bilimsel, objektif, global standartlarda ve etik ilkelere uygun çözümler üreten Assessment Systems, kurulduğu günden bu yana uyguladığı ilkelerin yer aldığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak sürdürülebilir kalkınmaya verdiği desteği ve önemi kanıtlamış oldu.

Kuruluşumuzu bu ilkeler üzerine inşa ettik

Gönüllülük esasına dayanan bu sözleşmeyi imzalamış olmaktan gurur duyduklarını belirten Assessment Systems Kurucu ve CEO’su Levent Sevinç, ”Kurulduğumuz günden bu yana İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre Koruma ve Yolsuzlukla Mücadele başlıkları altında toplanan 10 temel kriteri prensip olarak belirlemiş bir firmayız. Özellikle insan hakları ve çalışma standartları konusu önemle üzerinde durduğumuz ilkeler arasında. Assessment Systems olarak biz kuruluşumuz gereği bu ilkelere uyuyoruz. Kuruluşumuzu bu ilkeler üzerine inşa ettik de diyebiliriz. Bu sözleşmeyi imzalayarak Birleşmiş Milletlere bu ilkelere uymaya devam edeceğimiz sözünü verdik. Bu sözü tuttuğumuzu hatta geliştirdiğimizi de her yıl hazırlayacağımız Communication on Progress (COP) raporuyla kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

Söz konusu 10 ilke:

İnsan Hakları

İlke 1. İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2. İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3. İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5. Her tülü çocuk işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 6. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

İlke 7. İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilmeli.

İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzluklarla Mücadele

10. İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.


CEVAP VER