Bugünün Sınıfları 21. Yüzyılın Çalışma Yaşamına Hazırlanıyor

Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Tansu Yeğen, eğitim müfredatında teknolojinin, öğrencilerin okula devamı ve başarısı için önemini değerlendirdi.

 Samsung’un eğitim yaşamına sadece ürünleri ile değil, teknoloji vizyonu ile de katkıları günden güne artıyor. Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Tansu Yeğen, bugünün eğitim gerekliliklerini şirketin bilişime odaklı bakış açısı çerçevesinde yorumladı.

Büyüklüğü ne olursa olsun, bir okulu yönetmek son derece karmaşık ama bir o kadar da tatmin edici bir uğraştır. Yeni kuşaklara biçim verme gücüne sahip olan eğitim kurumları ve öğretmenlerin pek çok sorumlulukları vardır. Bunlar arasında, öğrencilerin eğitim kalitesini ve başarılarını artırmak önde gelir.

Genç kuşaklar, yeni teknolojilerle ve bağlantılı ürünlerle çok daha erken yaşta tanışmaya başladılar. Bu,  on yıl önce bir okul müdürünün aklından bile geçmeyecek bir olguydu. Tabletler, sosyal ağlar ve dijital içerik, sınıf ortamına girmeyi çoktan başardı ve okul yöneticilerinin karşısına, teknolojiye hiç de yabancı olmayan öğrenciler çıktı.

Etkileşimli bir eğitim ortamı bekleyen bir kuşağa hitap etmek zorunda olan, bugünün ve yarının okulları, uygulanabilir teknolojileri müfredatın bir parçası haline getirdiklerinde, yeni öğrencileri çok daha çabuk cezbedebilecek ve onların potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabilecektir.

Samsung_egitimdedijitalteknoloji

Değişen paradigma

Bugünün eğitim paradigması, öğrenci merkezli öğrenme ortamına doğru kayıyor. Bu evrimin nedeni ise çok açık: Dijital teknolojideki ilerlemeler.

Yeğen durumu değerlendirirken; “Eğitim sektöründe karar verme yetkisine sahip olan merciler, genellikle BT kaynaklarının kısıtlı olmasından şikâyetçidir. Oysa en iyi uygulamaları ve güncel eğitim olanaklarını sunmak da onların sorumluluğundadır. Bunun bir sonucu olarak, şimdilerde idareciler, öğretmenlerin dijital dünyaya yeni giriş yapan öğrencilerin beklentilerini karşılamalarına izin verecek ve öğrenim çıktılarını geliştirirken mevcut sistemlerle birlikte etkin ve uygun maliyetli biçimde kullanılabilecek teknoloji çözümleri arayışına girmişlerdir” diyor.

“MarketandMarket” araştırma şirketine göre, dijital eğitime yapılan yatırımların 2017 yılında 220 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Bu yatırımlar bundan daha iki yıl önce, 2012’de, 87,3 milyar ABD dolarıydı.

Sınıf ortamında Samsung

Tüketici pazarındaki başarısından yola çıkan Samsung, eğitim sektöründeki bu yeni gereksinimi doğru zamanda öngörebildi. Her eğitimcinin gereksinimlerini karşılayabilecek, okul idaresindeki iş akışlarını düzenleyebilecek biçimde geliştirdiğimiz özel eğitim teknolojisi çözümleri, öğrenci merkezli öğrenme deneyimlerine esin kaynağı oluyor.

Samsung Eğitim Ürünleri” içinde, eğitim sektörünün gereksinimlerine cevap verecek son derece kapsamlı bir cihaz ve çözüm takımı var. Öğretmenler, “Samsung Okul” aracılığıyla, sınıf ortamını baştan yaratıyor. Aynı anda etkileşimli beyaz tahta ya da e-tahtada ve öğrencilerin tabletlerinde soru-cevap ve video gibi içerikler paylaşma olanağına kavuşuyorlar.

“Samsung Öğrenme Yönetimi” sistemi, öğretmenlerin ders hazırlamasını, içerik yönetimi yapmasını ve sınıfla bilgi paylaşımını ve öğrencilerin çalışmalarını takip etmesini mümkün kılıyor. Samsung yazdırma çözümleri ise öğretmenlerin güvenli sınav kâğıtları hazırlamalarını sağlarken, not verme işlemini kolaylaştırıyor ve BT yöneticilerinin okuldaki tüm yazıcıları etkin şekilde kontrol edebilmelerini sağlıyor.

Bütün bu ilerlemeler, sınıfta etkileşim, verim ve işbirliği yönünde yeni yollar açıyor. Öğrencilerin okula kayıt ve devamlarını artırarak onların başarısına katkıda bulunuyor.

Gelecek artık burada

Öğrencilere bağlantı olanağı ve içerik sunmakla kalmayıp, aralarındaki ilişki ve işbirliğini de teşvik eden çözümlere yatırım yapmak, öğrencilerin okula devam oranlarını artıracak ve ayrıca öğrencilerin öğrenme biçimlerini de daha güncel hale getirecektir. Bu da günümüzün Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ülkelerindeki eğitim sistemlerinin ilk ve orta öğrenim müfredatıyla uyumludur. Artık eğitim sektörü, ezbere dayalı öğretimden uzaklaşarak alternatif düşünceyi teşvik etmeye başlamıştır.

Gelecekte teknolojinin yaratıcı düşünce ve etkileşimli öğretim yöntemlerini harekete geçirme konusundaki potansiyeli çok daha iyi ortaya çıkacaktır. Samsung’un eğitimcilerin bireyselleştirilmiş, işbirliğine dayalı sınıf ortamını yaratmak için gösterdikleri çabalara verdiği destek de devam edecektir. Samsung’un amacı, 2015 yılında yüzde 20’nin üzerinde pazar payıyla, dünyanın ilk üç eğitim çözümleri sunucusu arasına girmektir.

21. Yüzyılda mükemmele ulaşmak

Yeni bir dijital çağın eşiğindeyiz; iş ve özel yaşam arasındaki sınırlar gittikçe azalıyor ve çalışanlar gittikçe küreselleşen, baskıların arttığı bir iş ortamında en iyi teknolojiyi talep ediyorlar.

Öğrencilere erken yaşta eğitim müfredatıyla teknoloji çözümlerini birlikte sunabilen okul yöneticileri, dijital dünyaya doğan kuşakları cezbetmekle kalmıyor, aynı zamanda onları 21. yüzyılın işgücü içinde verimli birer çalışan olmaya da hazırlıyor.

Bu durum, değişimi benimsemeye hazır okul sistemlerine dev bir fırsat sunuyor ve bu fırsatı yakalayabilenler, okula devam ve okul başarısını artırmada önemli katkıları olan teknolojik bir avantajı da yakalamış oluyor.

Dört Parmaklı Temassız Tarayıcı