Büyük Veri Uygulamaları Kurumların En Kritik Yapıları Konumunda


Her geçen gün hızla gelişen teknolojiyle birlikte Büyük Veri konsepti de hem teknolojik olarak, hem de iş amaçlarına getirdiği faydalardaki çeşitlilik olarak hızla büyüyor.

Kurumların hem operasyonel sistemlerinde oluşan veri, hem de kendini etkileyebilecek dış sistemlerdeki (sosyal medya, ilişkili diğer iş kolları vb.) veri miktarı sürekli artış gösteriyor. Bu uygulamalar, finansal kriz zamanlarında dahi, kurumların krizi yönetebilmeleri ve gerekli karar alma mekanizmaları için kullanılacağından, aslında şirketlerin en kritik yapıları haline dönüşüyor.

Günümüzde üst yönetimler, Büyük Veri uygulamalarının öneminin son derece farkında. Kurumların en önemli hazinesi haline gelen verinin işlenmesi konusu, kurumun kapitalinin değerlendirilmesi kadar önemli bir hal alıyor. Günümüzün küresel rekabet koşullarına yenik düşmek istemeyen yöneticiler, karar alma süreçlerini Büyük Veri uygulamaları ile birleştirerek, bu uygulamaları kurumun tamamına yaygınlaştırmayı hedefliyor.Can Alhas - Intellica Kurucu Ortak (2)

Türkiye’de Büyük Veri çözümlerine özellikle bankacılık-finans, telekom, perakendecilik ve hızlı tüketim sektörleri yoğun ilgi gösteriyor. Ülkemizde daha çok büyük çaplı şirketler büyük veri çözümlerinden yararlanıyor.

Eskiden daha yapısal verilerle uğraşan bir dünya vardı. Artık yapısal olmayan verileri de işleyen, çok hızlı işleme kabiliyetlerinin de olduğu yeni ortamlar oluşmaya başladı. Büyük Veri de artık bu çözümlerin genel adı konumunda. Büyük veri teknolojilerinden yararlanmak için veri miktarınızın çok büyük olmasını beklemenize gerek yok. Zira bu teknolojileri tam olarak anladığımızda mevcut veri işleme kabiliyetlerimize eklenecek birçok yeni kabiliyeti bize sunuyor. Peki bu yetenekler sadece büyük veriye sahip

Kurumlar için mi? Burada aslında “Büyük Veri” isminin yanlış konulduğunu/yorumlandığını düşünüyorum. Nispeten küçük miktarda verisi olan kurumlar için de “Büyük Veri” mimarileri anlamlı olabilir. Çünkü bu yapılarla gelen tek yetenek büyük miktarda veriyi saklamak olarak düşünülmemeli. Hıza ihtiyacı olan ve gerçek zamanlı yapılar kurmak isteyen kurumlar için de “Büyük Veri” yapıları çözüm olabilir. Aynı şekilde yapısal olmayan veriyi işlemek için de  bu tür yapılar kullanılabilir. Mevcut veri ambarlarının yükünün bu tür ortamlara taşınması da artık gündeme gelmiş durumda.

Özet olarak söylemek gerekirse “Büyük Veri”; veri işleme ve anlamlandırma ve buna dayanarak aksiyon alma işinin yeni adı olarak düşünülebilir ve yeni kabiliyetler ile zenginleşen iş zekâsı ortamlarının yeni tanımı olabilir. Bu değişikliğe paralel olarak, veri ambarı mimari, veri madencisi gibi roller de “Data Scientist” rolüne dönüşüyor. Daha havalı bir ismi olan rolü, sanırım bu işle uğraşanlar kolaylıkla kabulleneceklerdir.

Can Alhas
Intellica Kurucu Ortağı