Çalışan sayısı artıkça yaş ortalaması büyüyor

Çalışan sayısı artıkça yaş ortalaması büyüyor

PAYLAŞ
yaş ortalaması

Secretcv.com’un yapmış olduğu şirketlerin yaş ortalaması anket sonuçları Türkiye nüfusuyla paralel sonuç veriyor, şirketler genç beyinleri istihdam ediyor.

Online insan kaynakları sitesi Secretcv.com’un iş dünyasına yönelik araştırmaları devam ediyor. Firmaların çalışan sayılarının ve yaş ortalaması araştırıldığı anket çalışması, 1 Eylül -20 Eylül tarihleri arasında Secretcv.com web sitesi üzerinden gerçekleştirildi.  Araştırmaya 718 firmanın insan kaynakları yetkilisi katıldı ve değerli görüşlerini paylaştı.

Anket sonuçlarına göre firmalarda çalışan kişilerin yaş ortalamasını, %36 ile 25-30 yaş, %35 ile 30-35 yaş arasındaki çalışanlar oluşturuyor. Yani sonuçlar Türkiye’nin nüfusuyla paralel bir sonuç veriyor, genç nüfus oranımızın çok olması, çalışanların yaş ortalamasının da gençleşmesine yansıyor…

Çalışanların yaş ortalamasını %15 ile 35-40 yaş arasındaki çalışanlar oluştururken, %8 ile 22-25 yaş çalışanlar, %3 ile 40-45 yaş çalışanlar, %2 ile 50 yaş ve üzeri ve  %1 ile 18-22 yaş arası çalışanlar oluşturuyor.

Firma çalışan sayılarına bakıldığında ise anketi yanıtlayan firmaların en çok %25 ile 10-50 çalışana sahip oldukları görülüyor. Bu sayıyı; %19 ile 100-20 çalışana sahip olan firmalar, %15 ile 0-10 çalışanı olan firmalar, %14 ile 50-100 çalışanı olan firmalar, %10 ile 1.000 ve üzeri çalışanı olan firmalar, %9 ile 250-500 çalışanı olan firmalar ve %8 ile 500-1.000 arasında çalışanı olan firmalar takip ediyor.

Çalışan sayısı artıkça yaş ortalaması da artıyor. Az çalışan sayısına sahip olan firmalar ya da startup firmalar daha genç bir çalışan profilini tercih ederken, çalışan sayısı yüksek olan firmalar da yaş ortalaması biraz daha artıyor. Anketin detayına indiğimizde

çalışan sayıları ve yaş ortalaması ile ilgili tablo;

  • Anketi 0-10 çalışanı olan 109 firma yanıtlamış. Bu firmaların yaş ortalaması %40 yanıtlanma oranı ile 25-30 yaştır.
  • Anketi 10-50 çalışanı olan 185 firma yanıtlamış. Bu firmaların yaş ortalaması %41 yanıtlanma oranı ile 25-30 yaştır.
  • Anketi 50-100 çalışanı olan 105 firma yanıtlamış. Bu firmaların yaş ortalaması %40 yanıtlanma oranı ile 30-35 yaştır.
  • Anketi 150-250 çalışanı olan 125 firma yanıtlamış. Bu firmaların yaş ortalaması %48 yanıtlanma oranı ile 30-35 yaştır.
  • Anketi 250-500 çalışanı olan 66 firma yanıtlamış. Bu firmaların yaş ortalaması %54 yanıtlanma oranı ile 25-30 ve 30-35 yaştır.
  • Anketi 500-1.000 çalışanı olan 56 firma yanıtlamış. Bu firmaların yaş ortalaması %78 yanıtlanma oranı ile 25-30 ve 30-35 yaştır.
  • Anketi 000 ve üzeri çalışanı olan 72 firma yanıtlamış. Bu firmaların yaş ortalaması %35 yanıtlanma oranı ile 30-35 yaştır.

Kayseri tarımda dijital dönüşüm başlatıyor


CEVAP VER