Çin ve AB, 10 konuda mutabakat sağlıyor

Çin ve AB, 10 konuda mutabakat sağlıyor

PAYLAŞ
Çin, AB Yabancı yatırımcı, çin

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 18 Mart Pazartesi günü Brüksel’de, Çin ve AB ‘nin 10 konuda fikir birliği içinde olduğunu açıkladı. 

Wang, Çin – AB arası üst düzey stratejik diyalogların dokuzuncusuna katılmak üzere Pazartesi günü Belçika’da; Brüksel’de bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Federica Mogherini ile yaptığı ortak basın toplantısında Wang; Çin-AB Kapsayıcı Stratejik Ortaklık görüşmeleri bağlamında sorunların odağını, Çin ve Avrupa arasındaki işbirliği ve rekabetin  oluşturduğunu söyledi.

Stratejik diyalog çerçevesinde her iki taraf da, Çin ve Avrupa arasında işbirliğinin; aradaki rekabetin çok önünde olduğunu ve farklılıklardan çok daha fazla mutabakata sahip bulunduklarını söyledi.

10 mutabakat konusunu sayan Wang; öncelikle hem Çin‘in hem de AB’nin çok taraflılıktan yana ve tek yanlılık pratiklerine karşı olduklarını belirtti.

İkinci olarak; iki taraf da Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası alanda egemen bir rol oynamasını destekliyor ve BM Şartı kurallarına dayalı uluslararası ilişkilerin temel normlarını barışın teminatı olarak koruyor;

üçüncü olarak da, her iki taraf açık bir dünya ekonomisini destekleyip korumacılığa karşı duruyor.

Dördüncü olarak, her iki taraf kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin ve Dünya Ticaret Örgütü’nün reforme edilip güçlendirilmesinin destekçisi.

İki taraf arasındaki beşinci mutabakat konusu, ihtilafların ve bölgesel çekişmelerin diyalog yoluyla ve barış içinde çözülmeleri gerektiğine verdikleri destek.

Altıncı olarak her iki taraf, iklim değişikliği sorunu da dahil olmak üzere, küresel sorunların üzerine gitmek için daha sıkı uluslararası işbirliği yapılması konusunda fikir birliği içinde.

Yedinci mutabakat konusu, tarafların, uluslararası nükleer yayılmayı önleme anlaşmasına bağlılıkları ve küresel stratejik dengeyi korumaya ilişkin destekleri.

Sekizinci olarak, her iki taraf da sürdürülebilir bir gelişme ve Kuzey-Güney küresel ekonomik eşitsizliğinin azaltılması için 2030 Ajanda’sının uygulanmasını destekliyor.

Dokuzuncu mutabakat konusu, iki tarafın da terörizmin her türlü biçimine karşı mücadeleye ve aşırılığın yayılmasının önlenmesine ilişkin bütünsel önlemlere verdikleri destek.

Son olarak, iki taraf da savaş sonrası uluslararası sistem ve düzeni destekleyip yeniden bir düzen kurma yanlısı değiller. Mogherini, Wang ile mutabık olduğunu belirterek, iki taraf arasındaki işbirliği derinleştikçe daha da yaygınlaşacağına olan inancını ifade etti.

ESET, çözüm ortaklarıyla Endülüs ’te buluştu


CEVAP VER