Bulut Yerlisi (Cloud Native) Nedir? Yazılım geliştirmenin modern yolu ve API Ekonomisi

Bulut yerlisi deyimi son dönemde özellikle bulut sağlayıcıları tarafından çok sık kullanılmaya başlandı. Genel kullanımda, “Cloud Native”, bulut bilişim teslim modelinin avantajlarından yararlanan uygulamaları oluşturmaya ve çalıştırmaya yönelik bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, Bulut yerlisi (Cloud Native) ile nasıl uygulamalar oluşturulur ve nerede dağıtılır? Bu sorunun cevabının kısa yanıtı şöyle olabilir, bulut yerlisi tabanlı uygulamaların şirket içi bir veri merkezinin aksine genel bulutta yaşadığı anlamına gelir.

Cloud Native Computing Foundations’a (CNCF) göre, “Bulut yerel teknolojileri; kurumları genel, özel ve hibrit bulutlar gibi modern, dinamik ortamlarda ölçeklenebilir uygulamalar oluşturma ve çalıştırma konusunda güçlendiriyor. Kapsayıcılar, hizmet ağları, mikro hizmetler, altyapı ve bildirime dayalı API’ler bu yaklaşımı destekliyor. Sağlam otomasyonla birleştiğinde, mühendislerin minimum zahmetle sık sık ve öngörülebilir şekilde yüksek etkili değişiklikler yapmasına olanak tanıyor.”

Bulut Yerlisinin (Cloud Native) Faydaları Nelerdir?

Müşterileri kazanma, hizmet verme ve elde tutma beceriniz, yazılım uygulamaları aracılığıyla hızlı ve sürekli olarak yeni yetenekler sunmanıza bağlıdır. Bulut tabanlı geliştirme platformuyla herhangi bir genel, özel veya hibrit bulut üzerinde yenilikçi, farklılaştırılmış uygulamalar oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz.

Bulut yerlisi uygulamalarının ilk göz çarpan özelliği esnek olmaları. Uygulama bulut tabanlı olduğu için herhangi bir donanım, ağ ve yazılım sorunlarından etkilenmez. Ayrıca uygulamaların yapılandırılması kolaydır. Değişen çalışma koşullarına ve ortamlarına hızla adapte olurlar. Uygulamalar, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak için ölçümleri ve günlükleri toplamak üzere düzenlenebilir. Uygulamalar modülerdir ve ayrı birimlerde hızlı artımlı değişikliklere izin verirler. Uygulamalar ve konfigürasyonlar, dağıtımların ve konfigürasyon değişikliklerinin denetlene bilirliğini ve tekrarlana bilirliğini sağlamak için kaynak kontrollüdür. Bunlara ek olarak uygulama dağıtımı ve yönetimi otomatikleştirilerek yoğun çalışma azaltılır.  Ve bu durum operatörlerin sistemleri bütünsel olarak yönetmesine olanak tanır.Cloud Native REd Hat

Bulut yerlisi uygulamaları oluşturmak, kuruluşların kültürüne ve süreçlerine, bir bütün olarak sistemin mimarisine ve yığın genelindeki teknoloji seçimlerine ulaşan bir zihniyet değişikliğini gerektirir. İster başlangıç ​​için bir uygulama sunuyor olun, ister geleneksel bir monolitik yapıyı modernleştiriyor olun, bulut yerlisi uygulamaları benimsemek, tüketici ve kurumsal müşterilerinizin verilerini sahip olmadıkları şekillerde kullanmaları sonucunda kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır.

Konteyner ve Kubernetes platformu olan Red Hat OpenShift bulut yerlisi uygulamaların daha kısa sürede hizmete alınmasını sağlıyor. Red Hat Runtimes ise bulut yerlisi uygulamaların geliştirilme süreçlerine en uygun bileşenleri sunuyor. Açık özel veya genel bulutun oluşturulması ve yönetilmesi için ölçeklenebilir ve güvenli bir temel sunan Red Hat OpenStack Platform ile kurumlar, ürünlerinin hizmete alımı için stabil bir platform yönetirken açık kaynak projelerinin inovasyonlarından da faydalanabiliyor. Kullanımı kolay ve herhangi bir aracı gerektirmeyen BT otomasyon teknolojisi Red Hat Ansible Automation Platform sayesinde de mevcut süreçleri daha iyileştirmek, daha iyi optimizasyon için uygulamaları taşımak ve şirket içindeki DevOps uygulamaları için tek bir dil sunmak mümkün oluyor.

Red Hat OpenShift, bulut yerlisi uygulamaların yanında Virtualization teknolojisi sayesinde sanal makinelerde (VM) yer alan geleneksel uygulamaları da çalıştırabiliyor. Ayrıca Service Mesh, Serverless, Pipelines ve GitOps gibi teknolojileri de barındırıyor.

Ürünler hakkında daha fazla bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.Cloud Native Red Hat

Bulut yerlisini (Cloud Native) benimseyenlerin sayısı önemli bir artış gösteriyor

İşletmelerdeki uygulamalar, şirket içi merkezli olmaktan bulut odaklı olmaya doğru ilerliyor. Dijital dönüşüm hedefleriyle yönlendirilen ilk Bulut benimseme, büyük ölçüde şirket içi veri merkezleriyle doğal olarak eşleştirildiği için IaaS’yi (Hizmet Olarak Entegrasyon) kullanıyordu. Mevcut entegrasyon ara yazılımı, Bulut avantajlarından yararlanmak için IaaS ile yeniden dönüştürüldü. Ancak, yalnızca yazılımı yeniden kurmak bulutun sağladığı esneklik ve değişkenliğin gerçek avantajlarından yararlanmak için yeterli değil. Bu durum işletmenin yazılım üzerinde kendi bakım ve yükseltmelerini yapmak zorunda olduğu anlamına geliyor.

Bulut yerlisi  (Cloud Native) entegrasyon ve daha fazlası

Sunucusuz, Hizmet Olarak İşlevler (FaaS), konteyner tabanlı uygulamalar ve Hizmet Olarak Platformlar (PaaS) gibi yeni mimariler, entegrasyon için yeni zorlukları beraberinde getiriyor. A2A ve B2B entegrasyonu arasındaki sınırlar, Buluta taşınan kurumsal uygulamalar veya Hizmet Olarak Yazılım’ı (SaaS) benimseyen kuruluşlarla giderek bulanıklaşıyor. Uygulamalar daha akıllı hale geliyor ve verilerini ifşa etmek için API’ler kullanıyor.

Belirli ERP’lerle veya diğer uygulamalarla konuşan geleneksel uygulama bağdaştırıcıları artık geçerli değil. Yeni entegrasyon ara yazılımı, yalın ve hafif olmalı. Yalnızca uygulamalarla değil, cihazlar ve sensörler gibi kanallarla ve Chatbotlar, sesli uygulamalar ve yüksek oranda kişiselleştirilmiş arayüzler gibi akıllı etkileşimlerle gerçek zamanlı olarak işletme içinde ve genelinde veri alışverişi yapacak kadar akıllı olmalıdır.

Bulut yerlisi hizmetleriyle etkileşimde bulunan bu kanallar, genellikle mikro hizmetler olarak adlandırılırlar. Dahası, mikro hizmetlerle entegrasyon noktalarının hacmi, düzenleme ve sorunlar gibi zorluklar ortaya çıkar. Akıllı bir entegrasyon ara yazılımı, API Yönetim araçlarının, Hizmet Ağlarının ve gelişmiş yolların kullanımıyla bu sorunlar çözülebilir. Bunlar, sunucusuz mimarilerde veya platformlarda bulunabilir.

Bu alanda Red Hat Integration geliştiricilere ve mimarlara uygulamaları ve sistemleri entegre etmeleri için bulut yerlisi araçlar sunuyor. Bulut yerlisi geliştirme için oluşturulan Red Hat Integration sayesinde geliştiriciler yeni hizmet geliştirirken ve entegre ederken kullandıkları sistemler arasında bağlantı kurmak için de aynı gelişmiş yapıyı, yönetim ve çalıştırma platformlarını kullanabiliyor.

Red Hat Integration hakkında daha fazla bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.Cloud Native Rad Hat

API Ekonomisi

API ekonomisi, günümüzün dijital ekonomisinde API’lerin kullanımı etrafında tasarlanan iş modelleri ve uygulamaları kümesini ifade ediyor. Uygulama programlama arabirimleri (API’ler) aracılığıyla bir kuruluşun dijital hizmetlerinin ve varlıklarının kontrollü bir şekilde ortaya çıkarılmasını içeriyor. API’ler, ilgili uygulamanın özellik setleri güncellenmiş olsa bile, bir yazılım uygulamasından çıkarılan verilerin biçimlendirilmesini ve sonraki uygulamaya güvenli ve doğru bir şekilde aktarılmasını sağlarlar. Esasen, iki uygulamanın sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasına ve birbiriyle veri paylaşmasına izin verir.

API ekonomisinin işletmeler üzerindeki etkileri

API ekonomisinin nihai amacı, iş kolu hedeflerini destekleyen ve iş gücü verimliliğini artıran kullanıcı odaklı uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırmaktır. API araçları, yazılım geliştirmede her zaman önemli bir rol oynamış olsa da, günümüzün veri entegrasyonu talebi, her boyuttaki satıcıları “modüler” olmaya ve karmaşık yazılım bileşenlerini mikro hizmetler adı verilen daha küçük, kapsayıcıya alınmış bileşenlere ayırmaya teşvik ediyor. Uzmanlar, yazılım geliştiriciler entegrasyonun ekonomik avantajlarını gördükçe, şu anda şirket içinde desteklenen birçok büyük, monolitik yazılım sisteminin bulutta bulunan yüksek düzeyde organize edilmiş mikro hizmet kümelerine ayrışacağını tahmin ediyor.

API ekonomisi ve mikro hizmetlerin kullanımı, verileri ve hizmetleri daha erişilebilir ve esnek hale getirir. API’ler etrafında bir iş modeli oluşturarak, işletmeler API’leri kullanarak hızla ölçeklenebilir. Bu, üçüncü taraf hizmetlere ve verilere erişerek veya kendi verilerini ve hizmetlerini başkalarını geliştirmeye ve kullanmaya teşvik eden bir platforma dönüştürmek için API’ler kullanarak yapılabilir.

McKinsey, “API’ların kurumların gelir elde etmesine, kâr getiren ortaklıklar oluşturmasına, inovasyon ve büyüme için yeni yollar açmasına yardımcı olduğunu” belirtiyor. Sürekli dönüşen dijital ekonomide API’lar yeni hizmetlerin geliştirilmesini sağlıyor. Dijitale öncelik veren stratejilerde ise daha önce hiç olmadığı kadar kilit bir rol oynuyor.

API’lar erişimi, marka bilinirliğini, müşteri tabanını, dolaylı satışları, geliştiricinin saygınlığını artırmak gibi mali gelirden çok daha fazlasını da sunabiliyor.

API ekonomisinin önemi

API’ler, yazılım platformlarında bulunan bilgilere ve bunların işlevlerine erişimi basitleştirir. Yazılım platformlarını ve verilerini entegre etmeyi kolaylaştırırlar. API ekonomisi, işletmelerin API’lerinden kâr elde etmesini ve bunların etrafında iş modelleri oluşturmasını sağladığı için önemlidir. Bir işletmenin verilerinin ve hizmetlerinin bir kısmından para kazanmasına ve kendisini bir platforma dönüştürmesine olanak tanır. Mobil bilgi işlemin ve nesnelerin internetinin (IoT) yaygınlaşması ve büyümesi, artan veri entegrasyonu talebinden kısmen sorumludur.

Bunun nedeni, oluşturdukları çok miktarda veri ve bu verileri işlemek için kullandıkları cihazların ve eşlik eden programların çeşitliliğidir. API’ler, IoT cihazlarının bir insan kullanıcı olmadan hızlı bir şekilde birlikte iletişim kurmasına izin verdikleri için IoT’nin yapı taşlarıdır. Geliştiriciler, IoT ve mobil cihazların kullandığı tüm API’leri sıfırdan oluşturmak yerine, farklı kaynaklardan API’leri karıştırıp eşleştirerek artan tüketici taleplerini karşılamak için birlikte çalışabilirlik, özelleştirilebilirlik ve verimlilik sağlayabilir.

API ekonomisinin avantajları

API ekonomisinin temel faydalarından biri, tüketicileri daha ilgi çekici ve verimli kullanıcı deneyimleri sunmak için API sağlayıcılarıyla işbirliği yapmaya izin vermesi ve teşvik etmesidir. API’ler ve mikro hizmetler, fiziksel bir ekonomideki ürünlere göre daha hızlı depolanabilir, değiştirilebilir ve geliştirilebilir. API’lerin sağladığı artırılmış esneklik, çeviklik ve veri erişimi aracılığıyla kuruluşların iş süreçlerini kolaylaştırmasına ve önceden erişilemeyen iş ekosistemlerine katılmasına olanak tanır.

Satıcılar, mikro hizmetlerin birbirleriyle iletişim kurmasına izin veren arabirimleri ortaya çıkararak, yazılımı yeniden tasarlamak zorunda kalmadan belirli müşteri gruplarının ihtiyaçlarını karşılayabilir; ayrıca müşterilere satıcı uygulamaları üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

API ekonomisinin diğer faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz 

Sürekli gelişme: API’ler, özelleştirilmek ve değiştirilmek üzere üçüncü kişilere (müşteriler, hissedarlar) açılır.

Daha iyi müşteri deneyimi: API’ler özelleştirmeye açık olduğundan, kullanıcılar ve sağlayıcılar bunları değiştirebilir ve müşteri deneyimini optimize etmek için geri bildirim sağlayabilir.

Daha hızlı ürün teslimi: API ekonomisi, geliştiricilerin sıfırdan oluşturmak yerine seçebilecekleri bir dizi açık, endüstri onaylı araç oluşturur.

Ek gelir: Ürünler pazara daha hızlı girebildiğinden, şirketler deneme ve gelir elde etmenin yeni yollarını bulma konusunda daha fazla özgürlüğe sahiptir. Geleneksel olarak yazılım şirketleri olarak görülmeyen kuruluşlar, kendi özel yazılımlarını elle kodlamaları gerektiğinde işlerini geliştirmek için API’lerden yararlanabilirler. API ekonomisi, oyun alanını eşitleyerek büyük işletmelerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve küçük ölçekli geliştiricilerin aynı araçları kullanarak işbirliği yapmasına olanak tanır.

İlgili Haberler

>> Dünyanın En Büyük Açık Kaynak Etkinliklerinden Biri Olan Red Hat Summit 2021 Nisan Ayında Gerçekleştirilecek