Dassault Systemes Medidata’yı satın aldı

Dassault Systemes
Nurse taking patient blood pressure in living room

Dassault Systemes, Medidata’nın satın almasını tamamlayarak sağlıkta sanal ikiz deneyimleri için yepyeni bir dünyanın kapılarını araladı.

Dassault Systemes klinik uzmanlığı ve bulut tabanlı çözümleri tedavilerin daha akıllı geliştirilmesine ve ticarileştirmesine destek olan Medidata Solutions, satın almasını tamamladığını duyurdu.

Bu satın alma Dassault Systèmes’i kişiselleştirilmiş tıp ve hasta odaklı deneyim çağında sağlık, ekosistem ve pazar ihtiyaçlarına yönelik daha derin bir anlayışı. yansıtan kapsamlı bir teklif üzerinden yaşam bilimlerinin dijital dönüşümüne liderlik edecek bir konuma getiriyor.

Dassault Systemes Medidata ile ne yapacak?

Yaşam bilimi şirketleri günümüzde havacılık, otomotiv ve yüksek teknoloji şirketlerinin yanı sıra deneyim ekonomisinde dijital dönüşümü kucaklayan diğer birçok sektörün izlediği yolu izleyerek sadece ürün değil kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor.

Kişiselleştirilmiş tıbbın karmaşıklığını yönetmek insanlar, fikirler ve veriler arasındaki noktaları birbirine bağlamak için dijital bir platform gerektiriyor. Dassault Systèmes ile Medidata Solutions’ın bir araya gelmesi bu bağlantının kurulmasını sağlayacak.

Dassault Systemes dijital dönüşümü sağlıyor

3DEXPERIENCE platformu ve Medidata Solutions sayesinde yaşam bilimi şirketleri endüstriyel performansı hızlandırabilecek, klinik deneyleri, tasarımı ve ilaç geliştirme. verimliliğini iyileştirebilecek ve hastalara somut faydalar sağlayan özelleştirilmiş tedaviler oluşturabilecek.

Dassault Systemes
Nurse taking patient blood pressure in living room

Tarihten gelen güçlü yönlerine yaslanan ve gerçek dünya verilerini daha fazla kullanan Dassault Systèmes, döngüyü kapatabilmekte ve tedavilerin yenilenmesi. ve ticarileştirilmesine katılan herkesin, yani araştırma laboratuvarı, klinik araştırma merkezi, fabrika ve hastanın işbirliği yapmasını sağlayarak tüm süreci veri odaklı karar alma ve sürekli bilgi sermayelendirmesiyle zenginleştirir.

Medidata yeteneklerinin Dassault Systèmes’e hızlı bir şekilde entegre edilmesinin. ardından Medidata, 3DEXPERIENCE platformuyla çalışan bir Dassault Systèmes markası olarak faaliyet yürütecek.

Yaşam bilimleri sektörü ulaşım ve mobilitenin ardından Dassault Systèmes’in en büyük ikinci ana iş faaliyeti haline gelecek ve biyoloji, kimya ve malzeme bilimi, klinik deneyler ve gerçek yaşam verilerinin bulutta akıllı kullanımı yoluyla biyosferde sürdürülebilir yeniliği ilerletecek.