Eğitim Programı e-PROFMAN Sertifikası İçin Kayıtlar Başladı

Yenilikçi Yönetim, Liderlik ve Stratejik İletişim başlığı altında hazırlanmış çevrimiçi bir eğitim programı olan e-PROFMAN için kayıtlar başladı.

Bu eğitim programı ile çalışanlar ve öğrenciler bu bir yıllık program süresince, çalıştıkları kurumlarda olumlu değişimler yaratabilmek ve bu değişimleri sürekli hale getirebilmek için gerekli işletme, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

Ocak 2017- Ocak 2018 arasını kapsayan eğitim programı bitirmek için çevrimiçi ortamda verilen beş ders (3 zorunlu ve 2 seçmeli) ile iki harmanlanmış/ karma öğrenme etkinliğinden Öğrenci Kampı ve Bitirme Semineri) başarılı sonuçlar almak gerekiyor. Akademisyenler ve mesleğin profesyonellerinden oluşan eğitimcilerin sürekli desteği ve akıl hocalığının zenginleştireceği, probleme dayalı yaklaşım ve müşteri odaklı projeler, bu programın katılımcılarına profesyonel çalışma hayatlarında sergileyebilecekleri yeni beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

Programın dayandığı çevrimiçi öğrenme pedagojisi ise çevrimiçi kaynaklar, sanal sınıf ve ‘webinar’lar (sanal seminer) kullanılarak yerine getiriliyor. Bu üç unsur, katılımcıları bireysel olarak geliştirmenin ve takım çalışmasını artırmanın yanı sıra, sanal yerleşke içerisinde katılımcıların sürekli geri bildirim almalarını sağlıyor. Sanal hareketlilik ise farklı Avrupa ülkelerinden öğrenci ve eğitimciler arasında etkileşim yaratmayı amaçlıyor. Programın asıl odağında ise özellikle ekonomik ve toplumsal engeller nedeniyle eğitim programı için başka bir ülkelere gidemeyenler yer alıyor.egitim-programi-iu_ekibi_

e-PROFMAN’ı Avrupa Birliği bünyesindeki ERASMUS+ Programı finanse ediyor. Programa başvuranlar arasındaki en iyi 60 öğrenciye tam burs imkanı sunuluyor. Yaş sınırının 35 olduğu programın katılımcıları böylece, profesyonel deneyime sahip. Yetkin eğitimcilerden aldıkları eğitimle yetenek ve becerilerini daha da geliştirme fırsatı buluyor.

e-PROFMAN’ın dili İngilizce. Bu sayede katılımcılar İngilizce konuşma ve yazma becerilerini bir üst seviyeye taşıma avantajı yakalıyor. Avrupa Kredi Transfer Sistemi temelinde hazırlanmış 60 kredilik program sonunda. Söz konusu üç eğitim kurumundan uluslararası düzeyde tanınan bir sertifika da veriliyor.
e-PROFMAN, üç yüksek öğrenim kurumunu bir araya getiren ve sanal yerleşkede sunulan ortak bir program. Bu kurumlar ise şöyle: School of Journalism and Public Relations (SJPR, Makedonya). Faculty of Business and Applied Studies (DOBA, Slovenya) ve İstanbul Üniversitesi.

Programa kayıtlar 25 Kasım 2016’ya kadar devam ediyor.