Facebook Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu Araştırmasını yayınladı!

Facebook Filistin olaylarında

Facebook Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu Araştırmasını yayınladı. Bakalım araştırmaya göre pandemi nasıl etkilemiş?

Facebook, KOVİD-19 pandemisinin küçük ve orta boyuttaki işletmeler (KOBİ) üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla ilk olarak Mayıs ayında başlattığı ve Türkiye özelindeki sonuçlarını geçtiğimiz ay yayınladığı Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu (Global State of Small Business Report)’nun ikinci dalga sonuçlarını paylaştı.

Dünya Bankası ve İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ortaklığıyla 50’den fazla ülkeyi kapsayacak şekilde aylık olarak yayınlanan Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu’nun güncel sonuçları, sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşediği ve küresel ekonominin toparlanmaya başladığı bu dönemde dünya genelindeki ve Türkiye’deki KOBİ’lerin durumuna ilişkin önemli içgörüler sunmaya devam ediyor.

25.000’den fazla KOBİ katıldı!

Facebook’un 24-30 Haziran tarihleri arasında 25 binden fazla KOBİ’nin katılımıyla yaptığı araştırmanın en öne çıkan küresel bulgularından biri, geçtiğimiz aya kıyasla dünya genelinde kapalı kalmaya devam eden KOBİ’lerin oranının yüzde 26’dan yüzde 18’e düşmesi oldu. Türkiye’den araştırmaya katılan işletmelerden faaliyetlerine devam ettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 63’ten 84’e yükseldi. Bunun yanı sıra KOBİ’lerin yarısından fazlası 2019’un aynı dönemine kıyasla satışlarında yüzde 50’den fazla azalma olduğunu kaydederken, hem dünya genelindeki hem de Türkiye’deki her üç KOBİ’den biri pandemi dolayısıyla çalışan sayılarını azalttıklarını belirtti.

Ekonomik toparlanma zaman alabilir

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin devamında yaşanacak ekonomik toparlanmanın zaman alacağını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şöyle konuştu: “Facebook olarak, KOBİ’lerimizin uzun süreli bir ekonomik gerileme karşısında yaşadıkları hassasiyetleri daha iyi anlamak adına, ilk olarak geçtiğimiz ay Türkiye sonuçlarını paylaştığımız Küçük İşletmeler Küresel Durum araştırmamızı hayata geçirmiştik. Araştırmamızın ikinci dalga sonuçları gösteriyor ki, her ne kadar ülkemizde kapılarını açan ve satış yapmaya başlayan KOBİ’lerin sayısı geçtiğimiz aya kıyasla artmış olsa da, bu işletmelerin birçoğu hala daha nakit akışı problemi yaşıyor. Ülkemizde çalışan sayısını azaltmak zorunda kalan KOBİ’lerin oranının da geçtiğimiz aya kıyasla arttığını üzülerek gördük.

Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu

Tüm bu sonuçlar, henüz yolun başında olduğumuzu gösteriyor. Ancak umut verici verileri de yok sayamayız. Geçtiğimiz aya kıyasla Türkiye’de işletmelerinin geleceğiyle ilgili iyimser olduğunu dile getiren KOBİ’lerin oranı yüzde 7 oranında artarken, hala her üç işletmeden biri geçtiğimiz ay satışlarının yüzde 25’ten fazlasının dijitalden geldiğini söylüyor. Bu verilerin ışığında, Facebook olarak biz de önümüzdeki süreçte Türkiye ekonomisini kalkındırmaya yönelik programlar ve çözümler sunmaya ve ülkemizdeki KOBİ’lerimize yeniden ayağa kalmak için ihtiyaç duydukları finansal ve teknik kaynaklara ulaşmaları için yardımcı olmaya devam edeceğiz.”

Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu’nun ikinci dalga Türkiye verileri şu şekilde

  • Facebook’taki KOBİ’lerin yüzde 84’ü faal durumda ya da gelir getiren faaliyetlerde bulunuyor.
  • Facebook’taki KOBİ’lerin yüzde 63’ü, bu ayki satışlarının geçen sene aynı döneme kıyasla daha düşük olduğunu dile getiriyor.
  • Facebook’taki KOBİ’lerin yüzde 37’si KOVİD-19 pandemisi sebebiyle çalışan/işçi sayılarını azalttı.
  • Facebook’taki KOBİ’lerin yüzde 57’si önümüzdeki birkaç ay nakit akışında zorluk yaşamayı bekliyor.
  • Facebook’taki KOBİ’lerin yüzde 32’si, geçtiğimiz ay satışlarının yüzde 25’ten fazlasının dijitalden geldiğini söylüyor.
  • Facebook’taki KOBİ’lerin yüzde 55’i işletmelerinin geleceği konusunda iyimser hissediyor.
  • Facebook’ta finansal yardım almadığını belirten KOBİ’lerin yüzde 20’si alabilecekleri bir finansal yardım olanağının olmadığını dile getiriyor.
  • Facebook’taki KOBİ’lerin yüzde 10’u finansal destek aldığını söylüyor.

Facebook’un Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu’nun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.