Hitachi yeni dijital şirketi Hitachi Vantara ’yı duyurdu

Hitachi yeni dijital şirketi Hitachi Vantara ’yı duyurdu


Hitachi Ltd., Hitachi grup şirketlerinin inovasyon, geliştirme ve tecrübe alanındaki geniş portföyünden faydalanarak, ticari ve endüstriyel şirketlere veri odaklı çözümler sunmak üzere Hitachi Vantara adında yeni bir şirket kurduğunu duyurdu.

Yeni şirket, Hitachi’nin operasyonel teknolojiler (OT) ve bilişim teknolojileri (BT) alanındaki sosyal inovasyon alanındaki kabiliyetlerinden yararlanmak üzere, Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group ve Pentaho’nun faaliyetlerini Hitachi Vantara adıyla tek çatı altında birleştirecek.

Hitachi, finans, kamu, üretim, enerji ve ulaştırma gibi sektörlerde yüz yılı aşkın süredir bir lider olarak; şehirlere, sanayi operasyonlarına ve dünya çapında birçok şirkete fayda sağlayan çözümler sunuyordu. Pazara kurumsal şirketlerin iş yapış şekillerini dönüştürmüş olan BT uygulamaları, analitik, içerik, bulut ve altyapı çözümleri getiren şirket, 50 yıldan uzun bir zamandır BT alanında da bir lider olarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Hitachi’nin OT alanındaki geniş kapsamlı tecrübesi ile BT ürün ve hizmetleri alanında kendisini kanıtlamış yenilikçiliğiyle birleştiren Hitachi Vantara, müşterilerinin karşısına veri alanında bugüne kadar tek bir şirket çatısı altında görülmemiş bir şekilde güçlü bir iş ortağı olarak çıkıyor.

Veri Alanındaki Fırsatlar

Hitachi Vantara, müşterilerine ellerindeki veriden en üst düzeyde fayda elde etmek konusunda benzersiz bir şekilde yardım edebilecek. Pazara yeni veri odaklı çözümler ve hizmetler getiren Hitachi Vantara, müşterilerinin faaliyetlerine ve topluma yarar sağlayacak somut sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacak.

Günümüz pazarı, kritik önem taşıyan veri çözümleri özelinde şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük fırsatlar sunuyor. Veri, ondan eyleme geçirilebilir içgörüler edinmeyi bilen şirketler için ellerindeki en büyük değer haline geldi. Yeni gelir akışlarına, daha iyi müşteri deneyimlerine, daha iyi pazar içgörülerine ve daha düşük maliyetlerle çalışmaya giden yollar veriden geçiyor. Fakat OT ve BT uzmanlığını birleştirerek verinin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak bir oluşum bulunmuyordu – ta ki şimdiye kadar.

Gelişmekte olan IoT Pazarında Kritik Bir Boşluğu Doldurmak

Hitachi Vantara, kurumsal şirketlerin veri merkezlerinde, bulutta ve inovasyonda kullandıkları verileri özelinde güvenerek kullandıkları üstün altyapı ve analitik teknolojilerini sağlamaya devam edecek. Yeni şirket, henüz belirli bir kazanını olmayan ve gelişmekte olan IoT pazarında liderliği hedefliyor.

Gartner’a göre, “2020 yılında IoT için 440 milyar dolardan fazla harcanacak” ve şirkete göre, 2020 yılına kadar “21 milyardan fazla bağlantılı sensör ile uç nokta olacak ve potansiyel olarak milyarlarca şeyin dijital ikizleri bulunacak”. Hitachi Vantara, bu pazara hitap etmek üzere OT ve BT ortamlarından elde ettiği iş dünyası, insan ve makine verilerinden faydalanarak kapsamlı, veri odaklı çözümler yaratacak. Müşterileri ise verileri yönetme, saklama, kullanma, harmanlama, analiz etme ve görselleştirme yetisine sahip olarak, böylece elde ettikleri içgörülere dayanan kararlar alabilecek.

Veri Merkezlerinden Üretim Ortamlarına Uzanan Çözümler

Hitachi Vantara, Hitachi’nin popüler veri altyapısı, depolama, hesaplama çözümleri ve Pentaho da dahil olmak üzere, alameti farikası olan güvenilir veri yönetimi ve analitik teknolojilerini geliştirmeye devam edecek. Yeni şirket, Hitachi Smart Data Center yazılımı ve hizmetleri, Lumada, şimdi başı başına bir ticari yazılım olan Hitachi’nin IoT platformu ve birlikte yaratma hizmetleri de dahil olmak üzere, stratejik yazılım ve hizmet çözümlerini de geliştirecek. Yine bugün duyurusu yapılan ve 2.0 sürümüne ulaşan Lumada, geliştirilmiş yapay zeka, makine öğrenimi ve ileri analitik kabiliyetleriyle güncellendi. Aynı zamanda zarif ve portatif bir mimariye sahip olan Lumada, bu sayede hem yerinde hem de bulutta çalışabiliyor ve uçta olduğu gibi çekirdekte de endüstriyel IoT konuşlandırmalarını destekliyor.

Şirket; finansal hizmetler ve sigortacılık, kamu sektörü, sanayi/üretim, telekom ve ulaştırma sektörlerini de kapsayacak şekilde, küresel çapta Fortune 1000 şirketlerine sınıfının en iyisi veri yönetimi, altyapı, içerik ve analitik ürünlerinin yanı sıra, endüstriyel IoT çözümleri sunmaya odaklanacak.

Melek yatırımcılar ‘a 2017 yatırımları için son çağrı


CEVAP VER