Indra 2014’ün İlk Yarısında 60 Milyon € Net Kar Açıkladı

2014’ün ikinci çeyreğinde Indra’nın faaliyetleri sene başında yapılan tahminler doğrultusunda bir performans sergiledi. İkinci çeyrekte İspanya’da işler ilk çeyreğe kıyasla biraz daha canlandı.

Yakın tarihli makroekonomik göstergelere bakıldığında bu trendin ikinci yarıda sürmesi bekleniyor. Genel anlamda diğer bölgeler, bazı para birimlerindeki ciddi değer kayıplarından etkilenmelerine rağmen, faaliyetlerini güçlü bir düzeyde devam ettiriyor. Başta Latin Amerika para birimlerinde olmak üzere bu döviz performansı, bölgedeki büyümede kıyaslamalı olarak % 18’e varan oranlarda gerilemeye neden oldu.

Toplamda elde edilen 1,476 milyar €’luk gelir, 2013 yılının aynı dönemine göre % 1 gibi çok hafif bir düşüş (Euro bazında) olduğuna işaret ederken, sabit döviz kurları (yerel para birimi) esas alınsa % 5’lik artış olacağı anlamına geliyor.

Indra_01_pos_CMYK

Şirketin faaliyette bulunduğu coğrafi bölgelerde başarılı performansı sürerken, bunun tek istisnası olan ve toplamın % 39’unu temsil eden İspanya pazarında satışların % 9 azaldığı görülüyor. İspanya’daki bu düşüşün yıl genelinde devam etmesi beklenmekle birlikte bazı iyileşmelerin olacağı da tahmin ediliyor. Asya, Orta Doğu ve Afrika (AMEA bölgesi) % 22’lik (yerel para birimi üzerinden % 18) büyümeyle iyi bir performans yakalamış bulunuyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’da % 11 (yerel para birimi üzerinden % 10) büyüme kaydedilirken bu oranlar Latin Amerika’da % 14 büyüme (yerel para birimi üzerinden % 4 düşüş) olarak açıklandı.

Dikey pazarlara bakıldığında Kamu Sektörü ve Sağlık Hizmetlerinde % 25, Taşımacılık ve Trafikte % 10 ve Finansal Hizmetlerde % 6 büyüme kaydedildiği, Güvenlik ve Savunma sektörünün ise performansını düz bir seyirle devam ettirdiği görülüyor. Diğer yandan Enerji ve Sanayi sektöründeki % 3, Telekom ve Medya sektöründeki % 13’lük düşüşler bu pazarların ve özellikle İspanya’nın karşı karşıya olduğu zorlukları yansıtıyor; bununla birlikte ikinci yarıda bazı gelişmeler olabileceği öngörülüyor.

60 milyon €’luk Net Kâr, 2013’ün aynı dönemine kıyasla % 27 oranında artışı temsil ediyor; olağanüstü giderlerin azaltılmasının bunda büyük payı olduğu görülüyor.

Alınan toplam 1,647 milyar € değerindeki siparişler, 2013’ün ilk yarısına paralel bir şekilde dönem gelirlerinden % 12 daha fazla. İspanya’da alınan siparişlerde önemli bir yükselme kaydedilmiş bulunuyor (2013’ün ilk yarısında % 15 düşüşe kıyasla 2014’ün aynı döneminde % 3 artış elde edilmiş). Diğer bölgelerde (özellikle AMEA ve Latin Amerika’da çift haneli oranlarda) ciddi siparişler alınmış olması da dikkat çekici.

Tekrarlayan VFÖK marjı % 7,7 oldu. Indra, verimliliği iyileştirme ve kaynak optimizasyonu planlarında ikinci çeyrekte de ilerleme kaydetti; ilk yarının sonunda gerçekleşen toplam 12 milyon € tutarındaki bir kerelik harcamalar 2014 için planlanan yatırımların büyük kısmını oluşturuyor. Net kâr, 2013’ün ilk yarısına göre % 27’lik artışla 60 milyon € oldu.

Hisse başına 0,34 € temettü ve % 48 ödeme

Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda Haziran’da yapılan Genel Kurul’da 2013 kazançlarına karşılık hisse başına 0,34 € temettü ödenmesi onaylandı. 2013 gelirleri üzerinden % 48 oranında bir ödemeye eşdeğer olan bu rakam 2013 yıl sonu hisse değeri (12,155 €) için % 2,8 oranında karlılığı gösteriyor. Temettüler Haziran başında ödendi.

2014 performans tahmini

Net çalışma sermayesinin beklendiği şekilde gelişimi ve nakit üretimini belirleyen diğer faktörler, şirketin 2014’te 100 milyon €’nun üzerinde serbest nakit akışı üretme hedefine ulaşılacağından ve gelecek yıllarda giderek büyümeyi sürdürmek için gereken temelin oluşturulacağından emin olmasını sağlıyor.

Bayramda Uzaklar Turkcell İle Yakın Oldu