KOBİ’lerin Global Rekabeti için Tek Yol Dijital Dönüşüm

KOBİ’lerin Global Rekabeti için Tek Yol Dijital Dönüşüm

PAYLAŞ

KOBİ’lerin çağ atlamaları, küresel pazarlarda daha rekabetçi olabilmeleri ve sürdürülebilir büyüyebilmeleri için tek yol dijital dönüşüm!

Dünya Ekonomik Forumu’na göre dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik açıdan yaratacağı değerin 10 yıllık dönemde 100 trilyon dolar, dijitalleşmenin diğer sektörlerle birlikte toplam net ekonomik faydasının ise 30 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Ek olarak dijitalleşme ile mevcut işlerin teorik olarak yüzde 50’sinin otomasyon teknolojileri ile gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.

Üretimde büyük bir hızın ve yüksek verimliliğin kapılarının aralandığı bu dönemde dijital dönüşüm büyük sanayicilerin gündeminde olan önemli. bir projeyken KOBİ’ler için hala bazı noktalarda belirsizliğini sürdürüyor.

Dijital dönemde tasarım trendleri değişiyor

İnovatif ve yüksek teknolojili ürün ve sistemleriyle fabrikalara çağ atlatan teknoloji şirketi Doruk, Türk sanayisi içinde önemli bir rol oynayan KOBİ’lerin teknoloji. ve dönüşüm çağının gerisinde kalmamaları için dijitalleşmelerinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor.

Dijital dönüşüm KOBİ’lerin üretim verimliliğini yüzde 60’lara kadar yükseltiyor

Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Dijital Türkiye Yol Haritası Raporu’na göre KOBİ’lerin Türkiye’deki toplam girişimlerin yüzde 99,1’ini ve istihdamın yüzde 54,5’ini oluşturduğuna ayrıca katma değerin yüzde 53,5’ini, yatırımların. yüzde 55’ini ve ihracatın yüzde 55,1’ini karşıladığına dikkat çekiyor.

Dijital Dönüşüm

Aylin Tülay Özden; Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’lerin hali hazırda üretim. tarafındaki verimlilik oranlarının yüzde 35 seviyelerinde olduğunu söyleyerek içinde. bulunduğumuz teknoloji çağında ayakta kalabilmeleri için verimlilik oranlarını acilen yükseltmeleri gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşmeyen KOBİ’ler birkaç yıl içinde büyük bir güç kaybı yaşayacak

Dijital dönüşümün önümüzdeki dönemde hemen hemen tüm sektörlerde gerçekleşeceğini ancak özellikle üretim hatlarında yaratacağı katma değerin. etkisiyle bazı sektörlerde daha da öncelikli olacağını belirten Özden, “Özellikle üretim kapasiteleri, müşteri istekleri ve dünya pazarındaki rekabet güçleri göz önünde bulundurulduğunda tüketici elektroniği, otomotiv, makine imalat, sağlık ve lojistik gibi sektörlerde dijitalleşmenin dönüştürücü etkisinin oldukça yüksek olacağını tahmin ediyoruz” dedi.


CEVAP VER