Mobilite İşlerin Yapılış Şeklini Değiştiriyor

Mobilite İşlerin Yapılış Şeklini Değiştiriyor

PAYLAŞ

Cihaz, lokasyon ve uygulamalardan bağımsız olarak her şey yazılım tabanlı olmaya başladı. Bu eğilim, çalışanların iş yapış şekillerini adeta yeniden keşfetmesine zemin hazırlıyor ve özellikle mobil çalışma stillerinde önemli değişiklikler bekleniyor.

Mobilite geçtiğimi yıllarda iş ve teknoloji dünyasının en önemli kavramlarından biri oldu. Geçen yıl her zamankinden daha çok insan ofislerinden çıkıp daha fazla mobil çalışmayı tercih etti. Bu mobil çalışma eğilimi beraberinde yeni ihtiyaçları da getirdi. Bu ihtiyaçları adreslemek ve bunları mümkün olan en güvenli şekilde gerçekleştirmek için yepyeni servis ve uygulamalar geliştirildi. İş dünyası hızla gelişmeye ve dönüşmeye devam ederken, gelecek beklentilerimiz yine büyük. İş dünyası, mobilite ve yazılım alanındaki yenilikler sayesinde önemli dönüşümlere gebe.

Mobil Cihazı Olmayan Çalışan Kalmayacak

Yenilikçi firmalar için ‘uzaktan çalışma’ yeni bir konu değil. Analistlerce yapılan araştırmaya göre, beyaz yakalıların % 61’i ofis dışında çalışmakta. Yine diğer bir araştırmaya göre ise önümüzdeki 5 yıl içinde evden çalışanların sayısının % 63’e yükseleceği öngörülüyor. İnsanlar artık işlerini en iyi şekilde yapmalarına imkan sağlayacak yerlerde çalışmayı talep ediyor. Bu sayede hem çalışan memnuniyeti artıyor hem de firmalar daha esnek olabiliyor. Böylece iş dünyasındaki hızlı değişiklere adapte olabilme imkanı yakalıyorlar.Enterprise-apps_600
En Az Üç Cihaz Kullanıyoruz

Günümüz çalışanlarının işlerini halletmek için kişisel veya kurumsal en az 3 cihaz kullanmaları gerekiyor. Tüm bu cihazlar farklı donanımlar tarafından yönetiliyor. Farklı donanımlar kullanan çok sayıda cihazla başa çıkmak ise gittikçe zorlaşıyor. Gelecekte, bilişim teknolojileri cihazdan bağımsız olarak akla gelebilecek herhangi bir cihaza hizmet götürebilmek üzerine yoğunlaşacak. Bilişim teknolojileri sayesinde, çalışanlara güvenli bir biçimde uygulama ve verilerin diledikleri cihazdan ve mekandan erişilebilir kılındığı yeni çalışma alanı konseptleri firmalara büyük katma değerler katacak.

İş Uygulamalarının Veri Kullanım Trafiği Artacak

Her geçen gün artan mobil veri kullanımıyla, şirketler farklı coğrafyalardan gelen çalışanlarını nasıl bir arada ve uyumlu bir şekilde tutacak? Bu çok temel bir soru. Mobil uygulamalara eklenecek “sosyalleşme” özelliği gelecek günlerin en önemli konularından biri olacak. Örneğin Evernote geçtiğimiz aylarda uygulamasına “chat” özelliği eklediğini duyurdu. Bir e-posta uygulaması ise tek bir tuşla anında video arama uygulaması başlatıyor veya bir toplantıda görüşlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşmanız için tek tuşla onlara canlı bağlanıp fikirlerinizi paylaşmanızı sağlıyor. Gelecekte çalışanlar ve müşterilerle anında iletişime geçmek için kullanılacak araçlar ön planda olacak ve bu araçlar her gün kullandığımız uygulamaların içine gömülecek.

Yazılım Tabanlı İşyeri

Yazılım tanımlı veri merkezi, BT sektöründe veri merkezleri uygulamalarının şeklini değiştirdi. Ağ ve depolama fiziki olmaktan sanala doğru kaydı. Ama bu sadece bir başlangıç. Şirketler şimdi yalnızca yazılım tabanlı işyeri konseptinin getirdiği operasyonel ve teknik faydalara değil, bunun tüm iş dünyasına ve insanlara getirdiği yararlara bakacak. Bir sunum yapmak için ofise bağlı kalmak yerine, işler “sanal” olacak ve iş her yerde yapılabilecek. Bu konsept BT sektöründe tüketimi, dağıtımı ve yönetimi baştan tanımlarken, aynı zamanda firmalara yeni büyüme fırsatları sunup hızla değişen pazara uyum sağlamalarını da kolaylaştıracak.Hand holding touch pad with icons
Mobilite Üzerinde Sınır Yok

İnternet tarayıcısı üzerinden kolayca ses, video, masaüstü ekran paylaşımı yapmayı sağlayan yeni bir standart olan WebRTC (Web Real Time Comminucations), gerçek zamanlı iletişimin kısaltması. WebRTC, kullanıcılara herhangi bir kurulum ihtiyacı olmadan, PC veya istedikleri mobil cihaz üzerinden erişecekleri internet tarayıcı üzerinden kolaylıkla kullanım sağlayan, özellikle internet ve mobilitenin ön planda olduğu Y kuşağının ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir teknoloji standardı.

Disruptive Analysis 2014 Edition WebRTC araştırmasına göre, 2019 yılına kadar WebRTC destekleyecek mobil cihaz sayısı, 6 milyar olacak. Elde edilen sonuçlara bakıldığında, kullanıcı deneyimi ve alışkanlıklarında cihaz bağımsız sürekliliğinin sağlanması; çalışan verimliliğini %66, ekipler arası iletişimi %59, BT birimlerinin teknoloji yönetimini %53, veri giriş ve güvenliğini de %51 artıyor.

Mobilite İle kişi Başı Yıllık 5.250 Dolar Tasarruf Mümkün

Yeni nesil şirket çalışanlarının beklentileri, mevcut çalışma koşullarının çok daha ötesinde. Evrilen çalışma koşulları nedeniyle, yüz yüze iletişim kurmak her zaman mümkün olamayabiliyor. Değişen çalışma şekilleri ve çalışan beklentileri, kurumsal haberleşme pazarına çözüm sunan firmaları değişime zorluyor. Connect Solutions tarafından yapılan “The Remote Collaborative Worker Survey” araştırmasına göre, çalışanların yüzde 39’u sıklıkla veya ayda birkaç kez uzaktan mesai yapıyor. Çalışanların yüzde 77’si uzaktan daha verimli bir şekilde işlerini sürdürdüklerini ve ofis dışından çalıştıklarında işlerini yüzde 30 oranında daha hızlı tamamladıklarını söylüyor.

İş Yapış Modellerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

Kurumların büyük çoğunluğu birbirine uzak ve dağınık ofislerdeki ekiplerden oluşuyor. İş yapış modellerinin kullanıcı odaklı bir şekilde değiştiğini hesaba katmakta fayda var. Yapılan araştırmalar, yeni nesil çalışma modellerinin geleneksel yapıları zorladığını gösteriyor. Connect Solutions tarafından gerçekleştirilen araştırma da bu eğilimi doğruluyor. Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 24’ü dışarıdan çalıştıklarında daha az sürede görevlerini bitirdiklerini ifade ederken, yüzde 23’ü mobilken normalden daha uzun süre iş yapabildiklerini ve yüzde 52’si ise daha az mola verdiklerini belirtiyor. Bu ve buna benzer verilerden yola çıkarak iş yapış modellerinin kısa ve orta vadede dönüşeceğini söyleyebiliriz.

Uzaktan çalışmanın çalışan hayatını olumlu yönde doğrudan etkilediği de görülüyor. Yapılan araştırmalar, uzaktan çalışan kişilerin daha mutlu daha az stresli ve daha sağlıklı olduklarını, büyük kurumlar için kişi başı yıllık ortalama 5.250 Dolar tasarruf sağlandığını ortaya çıkarıyor.

Uzaktan çalışmanın kişisel tatmin ve hayat kalitesine etkisi de fark ediliyor; araştırmaya katılan çalışanların yüzde 45’i daha fazla uyuyabildiğini, yüzde 35’i daha fazla fiziksel egzersiz yapabildiğini, yüzde 42’si de daha sağlıklı beslendiğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 44’ü daha pozitif, yüzde 53’ü ise daha az stresli olduğunu dile getiriyor.

Çalışanlar Ofise Gitmeyecek, Ofis Çalışanların Ayağına Gelecek

Kurumsal görüntülü görüşme teknolojileri sayesinde dünyanın neresinde olunursa olunsun, iş süreçlerine katılmak artık eskisi kadar zor değil. Kurumların internet üzerinden toplantı yapmalarını ve seyahat masraflarını en aza indirerek önemli tasarruflar elde edilmesini mümkün. Yapılan araştırmalara göre, 2020 yılında toplantıların yüzde 94’ü tamamen internet ortamında yapılacak. Mobil çalışanların geçmiş dönemde artış hızı dikkate alındığında, 2020 yılında işgücünün yüzde 50’sinin esnek çalışma sistemine geçeceği öngörülüyor. Herhangi bir kurulum ihtiyacı olmadan, PC veya istenilen mobil cihaz üzerinden erişecekleri internet tarayıcı üzerinden kolaylıkla kullanılabilen, özellikle internet ve mobilitenin ön planda olduğu günümüzde iletişim ihtiyaçlarının tamamını karşılayan yeni teknoloji standartları belirlenecek ve bu standartlar kurumlar tarafından hızla kullanılmaya başlanacak.
Günümüzde internet ortamının bize sunduğu nimetler giderek artıyor. Kurumlar ve bireyler iş saatlerinde daha özgür ve daha esnek çalışma imkânları elde etmek istiyor. Mobil hayat tarzını benimseyen Y kuşağının yüzde 89’u 09:00-17:00 zamanlı bir iş yerinden çok daha esnek çalışma saatleri sunan firmaları tercih ediyor. Mobil çalışma planlamasının yapıldığı şirketlerde, verimliliğin giderek daha yüksek seviyelere ulaştığı gözlemleniyor. Gelişen teknolojiler yeni yeni fırsatların yakalanmasına olanak yaratıyor.

Devir Mobil Çalışan Devri

Özellikle son yıllarda kurumların ve bireylerin iletişim alışkanlıklarının dikkat çekici bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Çalışanlar, eskiye oranla çok daha fazla hareket halinde. Kullanımı iyice artan akıllı telefon ve tabletler ise kullanıcı beklentilerini üst düzeye çıkarmış durumda. İletişim artık pek çok farklı kanal (ses, chat, video vs.) kullanılarak gerçekleştiriliyor. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”na göre, bilgi iletişim teknolojileriyle destekli uzaktan çalışma koşullarının oluşturulması için çeşitli adımlar atıldı. Ülkemizde mobil çalışan sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Bu konuda bilhassa büyük ölçekli kurumların ipi göğüslediğini; satış, pazarlama, iş geliştirme, içerik ve tasarım gibi çalışmaların daha çok mobil çalışanlar tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bu eğilimin giderek yaygınlaşacağını, orta ve küçük ölçekli firmalarda mobil çalışan sayısının artacağı öngörülüyor. Ekonominin gelişmesi ve korunması açısından yenilikçi teknolojilerin her alanda kullanılması ve teşvik edilmesi gerekiyor. Genç nüfusa ve dinamik bir coğrafyaya sahip olduğumuz göz önüne alındığında, bu teknolojilerin ne denli önem arz ettiğini görebiliriz.


CEVAP VER