Red Hat, OpenShift Service Mesh ’i erişime açtı

Red Hat OpenStack Platform 15 Red Hat Modernleştirme ve Taşıma Çözümleri Red Hat, OpenShift Service Mesh Red Hat Enterprise Linux 8.1 Beta Red Hat Enterprise, Linux 8.1 Beta Red Hat, NVIDIA Kurumsal açık kaynak yazılımı, yazılım dünyası, Red Hat Red Hat Enterprise, Linux 8 Red Hat, Microsoft, açık kaynak, KEDA Red Hat, Google Cloud, hibrit bulut Red Hat logosu

Red Hat, sektörün en kapsamlı kurumsal Kubernetes platformu olan Red Hat OpenShift 4 üzerinde çalışan Kubernetes uygulamalarının hizmetten hizmete iletişimini ve gözlemlenmesini sağlayan ve basitleştiren Red Hat OpenShift Service Mesh’in erişime açıldığını duyurdu.

Istio, Kiali ve Jaeger projelerini temel alan ve Kubernetes Operators ile güçlendirilen OpenShift Service Mesh; mikroservis temelli uygulama mimarilerinde daha verimli ve uçtan uca bir geliştirici deneyimi sunacak şekilde tasarlandı. OpenShift Service Mesh, uygulamalar ve işletme mantıkları için ısmarlama ağ hizmetleri kullanmak zorunda kalan geliştirici ekipleri karmaşık işlemlerden kurtarıyor.

Mikroservisler, modern ve bulut yerlisi uygulamalar için dönüştürücü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak üretimdeki mikroservisleri verimli bir şekilde geliştirmek ve kullanmak, hizmetler arası iletişimi uygularken ve yönetirken yeni güçlükler yaratıyor. Bu da trafik yönetiminden, ilkelerin uygulanmasından, hizmet kimliğinden ve güvenlikten sorumlu temel altyapı olan Service Mesh’in üretilmesini gerektirdi. OpenShift Service Mesh, hizmet birleşim deneyimini geliştirmek için eklediği hizmetlerin gözlenebilirliği ve birleşim topolojisinin görselleştirilmesi gibi imkanlarla bu trafik yönetim özelliklerinin kapsamını genişletiyor. Service Mesh’in doğal bir şekilde OpenShift Kubernetes platformuna entegre olmasıyla geliştiriciler mikroservis mimarilerini daha iyileştirilmiş bir şekilde uygulayabiliyor. Platform operasyon ekipleri, hizmet güvenliği ve iletişimi için BT ilkelerini uygulama özelliğinden avantaj kazanabiliyor. Kullanıcılar da açık kaynak yazılımı üzerine kurulmuş yazılım tanımlı altyapıların kullanımıyla veri merkezlerinde ve bulutta normalleştirilmiş ortamlardan avantaj kazanıyor.

Red Hat OpenShift Service Mesh, anahtar açık kaynak projelerini OpenShift platformunun sağlamlaştırılmış, entegre edilmiş ve desteklenmiş özellikleriyle birleştirerek mikroservis temelli uygulamalar arasındaki iletişimi incelemek ve yönetmek için tek tip bir yol sunuyor.

OpenShift Service Mesh avantajları:

  • Istio, Kiali ve Jeager gibi optimize edilmiş ve birleştirilmiş alt teknolojilerle uçtan uca geliştirici odaklı deneyim. OpenTracing görünürlük için Jaeger ile hizmet birleşimini sağlamak ve yönetmek amacıyla Istio ve Kiali’yi bir araya getiren OpenShift Service Mesh, geliştiricilerin uygulama hizmetlerine odaklanmasına yardımcı oluyor.
  • Jaeger ile takip etme ve ölçümleme sayesinde geliştiriciler hizmetler arasındaki istekleri, sunduğu bilgiler ile baştan sona tüm aşamalarda takip edebiliyor.
  • Kiali’nin sunduğu görselleştirme ve gözlenebilirlik, hizmet birleşiminin topolojisini görüntülemenin ve hizmetlerin ne tür bir etkileşim içinde olduğunu gözlemlemek için daha kolay bir yol sunuyor.
  • OpenShift Service Mesh Red Hat 3scale ile birlikte hizmete alındığında oluşan entegre API ağ geçidi, uygulamaların uç noktaları ve hizmetlerin arka uçları arasındaki Kuzey-Güney trafik akışını basitleştiriyor.
  • Service Mesh Operator ve bir Operator yaşam döngüsü yönetim çerçevesiyle “Tek-tıkla” Service Mesh kurulumu ve yapılandırması, geliştiricilerin uygulamaları hizmet birleşiminde daha kolay hizmete almalarını sağlıyor. Bir Service Mesh Operator, tek bir paket içerisinde yapılandırma mantığı ile birlikte Istio’yu, Jaeger’i ve Kiali’yi hizmete alıyor. Bu da yükleme, hizmet bakımı ve yaşam döngüsü yönetimi gibi yaygın işlemlerin otomatikleşmesini ve yönetim yükünün en aza indirilmesini sağlıyor.

Red Hat OpenShift’in özellikleri ve bileşenleri gibi Red Hat OpenShift Service Mesh’de Red Hat’in ödül kazanmış desteğinden güç alıyor. Böylece en kritik rollerdeki üretim sistemleri için bile çok güçlü bir seçenek haline geliyor. Tüm bunların yanında Red Hat Hizmetleri, OpenShift Service Mesh müşterilerine ek teknik uzmanlık, stratejik danışmanlık ve analiz hizmetleriyle yardımcı oluyor.

Erişilebilirlik 

Red Hat OpenShift Service Mesh Operator, OpenShift 4 OperaturHub üzerinden ilerleyen haftalarda erişime açılacak.

E-Ticaret müşterisi 20 milyonu aştı