Samsung ve UNESCO’dan Büyük Ortaklık


Samsung ve UNESCO eğitim, kültür ve toplum alanındaki küresel sorunlara dair çözüm geliştirmek için el ele veriyor.

Samsung Electronics ve UNESCO, gelişmekte olan ülkelerde öğrenim gören öğrencilerin daha iyi ve kaliteli eğitim şartlarına erişimlerini sağlamak amacıyla, UNESCO’nın alandaki uzmanlığını, SAMSUNG’un Akıllı Okul tesis ve çözümleriyle buluşturan bir ortaklığa imza atıyor. Ortaklık ile UNESCO’nun ‘Eğitim’, ‘Kültür’, ‘Doğal Bilimler’, ‘Sosyal ve Beşeri Bilimler’, ‘Bilgi ve İletişim’den oluşan beş ana program koluna doğrudan destek sağlanacak.

Samsung’un Kurumsal Vatandaşlık Birimi Başkanı Seok Pil Kim ile UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova anlaşmayı 16 Mart 2014 tarihinde Dubai’de gerçekleştirilen “Küresel Eğitim ve Beceriler Forumu”nda imzaladılar.

samsung unesco

Samsung Kurumsal Vatandaşlık Birimi Başkanı Seok Pil Kim konuyla ilgili şunları söyledi: “Samsung için eğitim, refah içinde yaşanabilir, sürdürülebilir ve sağlam toplumlar oluşturmak üzere insanların potansiyellerini gerçekleştirebilmelerinin temelindedir. Samsung ile UNESCO’nun paylaştıkları eğitim ve kültür vizyonu, bu ortaklığın bütün dünyadaki toplumlara anlamlı katkılarda bulunmasını sağlayacak, gençlere kendi geleceklerinin sorumluluğunu almaları için ilham verecektir” diye konuştu.

UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova, “UNESCO ile Samsung arasındaki anlaşma 21. yüzyılda ihtiyacımız olan bilgi toplumlarının temellerinin sağlamlaştırılması için gerekli yenilikçi ittifakların başarılı bir örneğidir. Bu proje, mobil teknolojilerin olağanüstü gücü ve erişimini eğitim sistemlerine entegre etmemize ve dünyanın her yerindeki kız ve erkek çocuklarına, kadın ve erkeklere kaliteli öğrenme olanakları sağlamamıza yardımcı olacak” dedi.

Daha iyi bir eğitim ortamı

Samsung, dijital uçurumu kapatmayı amaçlayarak ileri seviyede bir eğitim ortamı sunan Samsung Okulları, ve gençler için kaliteli bir mesleki eğitim imkanı sağlayan Teknoloji Enstitüleri gibi insiyatifleri ile daha iyi bir küresel toplum yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Samsung ayrıca eğitim alanında Rusya’daki engelli çocuklar için evde okul uygulaması, Fransa’da uzun süre hastanede yatan çocuklar için Akıllı Okullar ve Güney Doğu Asya’daki Dijital Kitaplıklar gibi girişimleri de gerçekleştiriyor.

UNESCO’nun Mobil Öğrenme girişimi, mobil cihazlarla öğrenme sürecini destekleyerek herkes için kaliteli eğitimi erişilebilir kılmayı hedeflemekte. İlerleyen dönemde projenin kültür ve fen bilimlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Samsun ve UNESCO, daha önce de, Vietnam’da sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve ticaret yollarının tarihçesine ilişkin bilgilerin korunmasını amaçlayan Silk Road Online Platform’u (İpek Yolu Online Platformu) gibi çeşitli projelerde birlikte çalışmışlardı.