Yeni nesil TOUGHBOOK işleri kolaylaştırıyor

TOUGHBOOK

Yeni nesil TOUGHBOOK, kullanıcıların yeniden yapılandırılabiliyor ve sürdürülebilir mobil bilişim stratejilerinin artmasına yardımcı oluyor. 

Avrupalı kurumlar, hızla değişen ihtiyaçlar karşısında kullanıcıların, mobil bilişim cihazlarının yarısını iki yılını doldurmadan önce değiştirmek zorunda kaldığı için sürdürülebilir mobil bilişim stratejilerini uygulamakta zorlanıyor.

TOUGHBOOK sayesinde karar süreci kolaylaşıyor

BT karar vericileri, satın alım, kullanım ve değiştirme sırasında sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaların önemine dair birçok soru cevapladı. Cihazlarını daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmak istediğini belirten katılımcılar, kurumsal baskıların ilerlemeyi engellediğini söylüyor.

From Renew to Reuse: The Mobile Computing Sustainability Challenge isimli bağımsız araştırma, Panasonic’in destekleriyle Opinion Matters tarafından gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında İngiltere, Almanya ve İsveç’teki 50’den fazla çalışana sahip şirketlerde çalışan 772 BT karar vericisi ankete katıldı.

Önemli bulgular

Ankete katılanların yarısından azı, cihazlarını satın almadan önce sürdürülebilirliğe veya çevresel etkiye göre değerlendirdiğini söylüyor.

Düzenli bakım dışında (yüzde 57) katılımcıların yarısından azı, kullanım sırasında cihazlarının ömürlerini uzatmak için bilgi göndermek veya çalışanlarını cihaza nasıl bakacaklarına dair eğitim vermek gibi proaktif hiçbir şey yapmadığını söylüyor.

Katılımcıların yarısından çoğu (yüzde 54), şirket içinde cihazlara düzenli bir şekilde ikinci kullanım alanı sunmuyor ve yeniden değerlendirmiyor.

TOUGHBOOK

Katılımcıların dörtte birinden fazlası (yüzde 26), ömürleri dolduğunda cihazları attığını kabul ediyor. Neredeyse yarısı (yüzde 49) geri gönderme süreçlerini kullandığını ve yüzde 67’si de ikinci el pazarında sattığını söylüyor.

Cihazın ömrü sona erdiğinde güvenlik en önemli öncelik oluyor. Yüzde 51’lik kesim, en çok önem verdikleri şeyin cihazlardaki veriyi temizlemek olduğunu söylüyor. Çevre dostu geri dönüşüm sürecine önem verdiklerini belirtenler ise sadece yüzde 40’lık bir kesimi oluşturuyor.

Sürdürülebilir uygulamaların önündeki engeller

Şirketlerin büyük çoğunluğunu her 1-2 yıl içinde (yüzde 50) ve 3-4 yıl içinde (yüzde 46) cihazlarını değiştirmeye zorlayan değişken iş koşulları, daha sürdürülebilir uygulamaların önündeki engel olarak öne çıkıyor.

Ancak araştırmaya göre şirketler daha fazlasını yapmak istiyor. Cevaplayanların yarısından fazlası (yüzde 58), son kullanıcıların kolay bir şekilde yeniden yapılandırabilmesi durumunda cihazları düzenli olarak başka alanlarda kullanabileceklerini belirtiyor (yüzde 21 ile 50 arasında cihaz başka alanda kullanılacak).

Panasonic Avrupa Kurumsal Mobil Çözümler Pazarlama Genel Müdürü Jan Kaempfer, araştırmayla ilgili şunları söyledi: “BT karar vericileri daha fazlasını yapmak istese de kurumsal baskılar, mobil bilişim stratejilerine bütüncül bir yaklaşım sergilemelerini ve sürdürülebilir en iyi uygulamaları değerlendirmelerini engelliyor. Sahadaki kullanıcılar, yeni nesil cihazları kolayca başka bir alanda kullanılacak şekilde ayarlayabiliyor ve böylece cihazlar da ömürleri boyunca birçok kez kullanılabiliyor. Böyle önemli bir imkan sunan tasarım ve teknoloji, kurumların hızlı değişen ortama uyum sağlamalarına ve daha sürdürülebilir mobil bilişim stratejilerini uygulamalarına yardımcı olacak.”

Panasonic yarı dayanıklı TOUGHBOOK 55 notebook, mobil bilişimde yeni bir standart belirliyor. Kullanıcılar, TOUGHBOOK Evrensel Giriş ile ilk defa cihazlarını sahadaki farklı işler için grafik özelliklerini artırmak, akıllı kart okuyucu, ek depolama, DVD veya Blu-Ray okuyucuyu basit bir şekilde eklemek gibi imkanlarla özelleştirebiliyor. Ayrıca ön genişletme girişi üzerinden akıllı parmak izi okuyucu, RFID veya sıradan akıllı kart okuyucu ya da ikinci batarya eklenebiliyor. Bunların tamamının sahada yapılabilmesiyle TOUGHBOOK 55’in ana özellikleri yeniden belirlenebiliyor ve cihazın ömrü uzuyor.

İlgili Haberler

Dayanıklı yapısı ile dikkat çeken Panasonic TOUGHBOOK 55 tanıtıldı!

Panasonic’ten yeni dayanıklı tablet: TOUGHBOOK FZ-L1