Bilişim STK’larından “e-belediye” konusunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya Çağrı


İçişleri Bakanlığımızın önümüzdeki günlerde kullanım oranını artırmayı planladığı “e-belediye” uygulaması Bilişim STK’ları tarafında tepki çekti. 

Bilişim STK’larının genel görüşü 30 yılı aşkındır sektöre hizmet eden yazılım firmalarının “e-belediye” uygulaması ile birlikte çöküşe gireceği yönünde ve yazılım sektörünün büyük darbe alacağı tahmin ediliyor.

E-Belediye Uygulaması Nedir? 

E-Belediye uygulamasıyla ilgili İçişleri bakanlığımızın yaptığı açıklama şöyle: Belediyelerin ortak bir platformda buluşturulmasına imkan sağlayan, vatandaşa hizmet odaklı, yerel yönetim anlayışına uygun bir sistemdir.

30 bilişim sivil toplum kuruluşu bir ortak mektupla İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis Başkanlığına başvurdu. Yapılan başvuruyu aşağıda görebilirsiniz.

Sayın Başkanım,

Türkiye Bilişim Vakfı’nın ev sahipliğinde Aralık 2006’dan bu yana aylık toplantılar düzenleyen 40’ı aşkın Bilişim STK’larının 15 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantının gündeminde yer alan “e-Belediye Projesi” ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Belediyelerimizin hizmet sunumunda ihtiyaç duydukları teknolojik çözümleri üreterek, MIS, EBYS, CBS, Mobil Uygulamalar, E-Belediye Uygulamaları, ABYS ve Akıllı Şehir vb. konularda çözümler üreten ve sunan, hizmetlerin daha etkin ve verimli olması için çalışan Bilgi Teknolojileri kuruluşlarının üyesi olduğu BEYSİAD, bu önemli konuda her türlü desteği vermektedir.

7099 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 15.02.2018 tarihinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tüm belediyeleri kapsayan “E-Belediye” uygulaması getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığınca geliştirilen “e-Belediye” projesi kapsamında tüm Belediyelerin ortak bir veri tabanı üzerinde çalışan ve belediyelerin gereksinim duyduğu tüm hizmetleri kapsayan uygulamalar üretilmesi planlanmaktadır. Yaklaşık 60 modülden oluşan bu projenin 1 yıllık uzatmayla birlikte 10.Mart.2020 de devreye alınması hedeflenmektedir.

Bu uygulamaların desteğinin yine bakanlık bünyesinde kurulacak bir çağrı merkezi üzerinden verilmesi, eğitimlerin ise Belediyenin kendi personeli tarafından sağlanması ön görülmektedir.

Bugün itibariyle projenin sadece EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve 2 ufak modülün tamamlandığı ifade edilmektedir. Ancak kanun ile tanınan sürenin 10.Mart.2020 de sona ereceği ve 60 modülden sadece 3 nün tamamlandığı düşünüldüğünde projenin süresinde tamamlanamayacağı açıktır.

Gelişmiş ülkelerde e-Belediye Projesine benzer, merkezi ve tek tip bir uygulama örneğine rastlanmamıştır. Entegre olmaya çalıştığımız Avrupa ülkelerinde de durum aynıdır.

Ülkemiz ile gelişmiş ülkeler arasında, Yerel Yönetim sektörüne özel, ülke politikalarından bağımsız olarak uygulama pratiklerini ve farklılıkları incelediğinizde aşağıdaki temel eksiklerin ortaya çıktığı görülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde uygulanan sistemlere, ülke politikalarını ayrı olarak teknoloji çerçevesinde ele aldığınız da, ülkemiz ile bu ülkeler arasında “Uygulama ve Veri Standartları” eksikliği gibi çok temel bir fark ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeleri incelediğimizde, kurumların kullandığı uygulamalar ile ürettiği sonuçlar ve çıktılar açılarından standart bir yapıya ulaştığını görmekteyiz. Ülkemizde bu konuda çalışmalar yapılsa da yeterli düzeye ulaşamamış bulunmaktadır.

Bu tür standart eksikliklerinin, sektör firmalarının çalışmalarına da olumsuz etkisi olmakta ve elde edilmesi hedeflenen faydalar çoğu zaman, standartların eksikliği nedeniyle gerçekleşememekte veya bir bütün olarak bakıldığında, yapılan yatırımlar sonucu ortaya çıkabilecek bilgi zenginliği ve derinliği maalesef hayata geçmemektedir.

Yerel Yönetimlerin çalışma şekli, ihtiyaçları dikkate alınmadan geliştirilen bu tür uygulamalar ile yerel yönetimlerin bilişim kapasitesi ve bütünlüğü büyük zarar görmektedir. Kanunen uygulama yetkisi yerel yönetimlerde olan bu tür işlemlerde üretilen verilerin, yerel yönetimlerce erişilemez, raporlanamaz ve lokal uygulamaları ile entegre edilemez olmaları neticesinde, gerçekleştirilen işlemlerin takibinde ve planlamada büyük sorunlar yaşanmaktadır.

Proje, tasarlandığı haliyle sektör için çok olumsuz sonuçlara sebep olmuş ve olmaktadır. Faaliyet alanların devletleştirilmesi, uygulama alanlarının kısıtlanması, ellerinde ki ürünleri satacak pazarlarının kalmaması nedeniyle, sektör çok zor durumda kalmıştır.

Ülkemizde tamamen yerli ve milli firmalarca üretilen uygulamaları kullanan birkaç sektörden biri olan Yerel Yönetim pazarı, 1980’lerin ortasından beri gelişen ve oluşan deneyim ve marka değerleri yok olacaktır.

Projenin ve proje tasarımının (Kapalı, kısıtlayıcı ve tek yönlü) bu haliyle kalması durumunda devletimizce büyük önem verilen “Akıllı Şehir” uygulamalarına ve buna yönelik teknoloji gelişimine de büyük zarar vereceği görülecektir.

Amacımız, konuyu sadece özel sektör bakış açısıyla ele almak değildir. Belediyelerin, Merkezi İdarenin ve düzenleyici otoritelerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, evrensel standartlarda, sektörün gelişimini sağlayacak şekilde çözüm üretmektir.

Projenin revize edilerek, servis mimarisi ile özel sektörün katılımına açılmasını önermekteyiz. Ülkemizde başarılı örneklerini gördüğümüz bu tür yaklaşım, projeye değer katacak, daha hızlı yaygınlaşmasını ve kabul görmesini sağlayacaktır.

Bu konuda hazırladığımız çözüm önerilerimizi kapsamlı biçimde sunmaya hazırız.

Bilgilerinize arz ederiz.

BİLİŞİM STK’ları

 

 1. Alternatif Bilişim Derneği
 2. BEYSİAD – Belediye Yazılım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
 3. BGD – Bilgi Güvenliği Derneği
 4. Bilişim İnovasyon Derneği
 5. BİYESAM – Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
 6. BMD – Bilişim Medyası Derneği
 7. BMO -Bilgisayar Mühendisleri Odası
 8. BTD – Bilişim Teknolojileri Derneği
 9. ÇMD – Çağrı Merkezleri Derneği
 10. ECİD – Elektronik Cihaz İmalatçıları Derneği
 11. EDER – Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği
 12. EHD – e-Ticaret ve Internet Hukuku Derneği
 13. INETD – İnternet Teknolojileri Derneği
 14. IPTV – İnternet Temelli Televizyon Teknolojileri Derneği
 15. ISOC TR
 16. ISACA Bilişim Yönetişim ve Denetim Derneği
 17. İTO – Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi
 18. İTO – Telekomünikasyon Meslek Komitesi
 19. Kamu Bilişimcileri Derneği
 20. LKD – LİNUX Kullanıcılar Derneği
 21. MOBİSAD – Mobil İletişim Araçları ve BT İş Adamları Derneği
 22. MOBİLSİAD – Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği
 23. OYUNDER – Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği
 24. Sağlık Bilişim Derneği
 25. SİNERJİTÜRK
 26. TBGD –Bilişim Güvenliği Derneği
 27. TBMPD – Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği
 28. TBD – Türkiye Bilişim Derneği
 29. TBV – Türkiye Bilişim Vakfı
 30. TEKNOLOJİK GRUP
 31. TEDER- Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel  Araştırmalar Derneği
 32. TELKODER – Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
 33. TESİD – Türk Elektronik Sanayicileri Derneği
 34. TİD – Tüm İnternet Derneği
 35. TOBB Türkiye Yazılım Meclisi
 36. TOGED – Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği
 37. TOSYÖV – Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı
 38. TUYAD – Uydu Elektronik İletişim İş İnsanları Derneği
 39. TÜBİDER – Bilişim Sektörü Derneği
 40. TÜBİFED – Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
 41. TÜBİSAD – Bilişim Sanayicileri Derneği
 42. TZV – Türkiye Zeka Vakfı
 43. Wtech – Teknolojide Kadın Derneği
 44. YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here