Büyük Veri Her Geçen Gün Daha Önemli Hale Geliyor ( Önder Sönmez )


Son dönemin en popüler konularından biri olan Büyük Veri’yi EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez’e sorduk. Bakın Önder Bey bize nasıl cevaplar verdi. 

.

EMC bu yıl geçtiğimiz 6 yıldan farklı olarak; EMC Forum’u Ankara’da gerçekleştirildi. Kamu kesimi nihayet büyük veri ile tanıştı mı? Neden Ankara’yı tercih ettiniz?

Büyük veri her çapta ve her tür şirket ve kurum için önemli ancak özellikle kamu kuruluşlarının hayati önem taşıyan uygulamaları ve büyüklüğü, başarılı büyük veri uygulamaları için ek bir önem arz ediyor. Kamu aslında büyük veri ile önceden tanıştı. Geçtiğimiz yıllarda sürekli olarak vurguladığımız verinin artış hızı, bu veriden elde edilebilecek değerli bilgilerin gündelik yaşamda kullanım alanlarının artması ve tabi beraberinde gelen altyapı ihtiyaçları ile büyük veri her geçen gün daha önemli bir kavram olarak kamuda da karşımıza çıkmakta. Merkezi kamu kurumlarının ulusal çapta projelerle uğraştığını göz önüne alırsak, özellikle eldeki çok değişik kaynaklardan ve çok değişik formatlardaki veriyi bir araya toparlayıp bu verilerden etkin kararlar almayı sağlayacak karar destek sistemleri oluşturmak, günümüzde Ankara’nın gündeminde yer alan önemli konulardan biri.

EMC olarak forum ile, kamu bilgi işlem yöneticilerinin bu konularda ufkunu genişletmek, örnekler vermek ve bu işe başlamak isteyenlere yol göstermeyi hedefledik. Ülkelerin teknolojik atılımları ile ön plana çıktıkları günümüzde kamu kurumlarının teknoloji kullanımı ve bu yöndeki yatırımları, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü ve hemen her alandaki etkinliğini doğrudan etkilemekte. Bu değişimin bilinci ile hareket etmekte olan kamu kurumları için BT alanındaki değişim sürecinde EMC olarak Ankara’da olmak ve bu sürece katkıda bulunmak çok keyifliydi.

Kamu’da büyük veri yönetimi hangi seviyede? Buna en önem veren kurumlar hangileri?

Kamuda büyük veri yönetimi aslında yeni yeni önem kazanmakta, BT’de değişim süreci kapsamında yapılan yatırımlar ile güçlü bir BT altyapısına ve artan veri miktarını adresleyebilecek iş süreçlerine sahip. Kurumlar, büyük veri ve beraberinde gelen fırsatları görme konusunda daha avantajlı. Büyük Veri sadece yönetim anlamında değil, beraberinde süreçler, güvenlik ve altyapı gibi konuları da gündeme getirmekte. Doğru yaklaşımlar ile büyük verinin kendisi, beraberinde gelen sorunları aşmak için en büyük yardımı sağlamakta. Bunu görebilen kurumlar da zamanında yapılan yatırımlar ile başarılı projelere imza atmakta.ONDER SONMEZ - EMC TURKIYE

Büyük verinin yönetilmesi ve analizi en çok hangi kamu kurumları tarafından kullanılmalı? Dünyada örnekleri nedir? Türkiye’de örnekleri nedir?

Büyük verinin dünyada kamusal alanda en yaygın kullanımları; sivil/askeri güvenlik, altyapı yönetimi, ulaşım, dolandırıcılık ile mücadele, eğitim ve bilimsel araştırmalar gibi alanlarda. Büyük veri ile kamusal alanda sağlanan tasarruflar yüz milyarlarca dolar mertebesinde ve yeni kullanım alanları ile bu miktarlar her geçen gün artmakta. Büyük veri ile adreslenebilecek alanlar sürekli artmakta, günümüzde veri üreten cihazların artışı, mobil teknolojilerin önem kazanması ve veriye her yerden ulaşılırken verinin her yerden üretilmesi, işlenmesi gereken veri boyutunun katlanarak artmasını sağlamakta, bu verinin anlamlı çıktılarını elde etmek ve bu çıktıları iş süreçlerini iyileştirmek, oprerasyonel tasarruflar sağlamak, doğabilecek ihtiyaçları önceden görerek hazırlıklı olmak adına pek çok fırsat sunmakta. Büyük veri ile birlikte bulut bilişim ve tüm bu yapıların korunması adına güvenlik katmanının sağlanması özellikle birlikte ele alınması gereken konular.

EMC olarak bu anlamda sunulan hizmetler nelerdir?

Kurumlar Büyük Veriden birçok iş kazanımları bekliyorlar. Bu beklentileri hayata geçirebilmek için alışık oldukları ve geleneksel altyapılar dediğimiz yapısal veri platformları yerine bulut bilişime açık, verimli, yönetilmesi kolay platformları değerlendirmeliler. Büyük Veri büyük ölçeklerde ve tahmin edilemeyen ivmelerle büyüyen, çok farklı kaynaklardan akan ve çoğu kez gerçek zamanlı değişen bir formata sahip.

Kullanıcı, ihtiyacı olan bilişim servisi için gerekli kaynakları kendisi temin etmek, yönetmek, güvenliğini sağlamak, gerektiğinde geliştirmek ve ölçeğini büyütmek için hiçbir yatırım yapmak zorunda kalmadan; sadece ihtiyacı olduğu kadar kaynağı, sadece ihtiyacı olduğu zaman alabilmekte ve gerektiğinde, başka bir bulut servis sağlayıcısına geçebildiğinden rekabetin etkisi ile ekonomik avantaj elde ediyor. EMC olarak Büyük Veri’nin depolanması ve iş kritik uygulama ve kararların gerektirdiği hızda analiz edilmesi için uygun çözümler sunuyoruz.

EMC Forum sürecinde gerçekleştirdiğiniz araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verebilir misiniz?

EMC olarak, Türkiye’deki karar vericilerin Büyük Veri ve BT Dönüşümünün işletmelerine getirdiği zorluklar ve fırsatlar hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırma; Türkiye’deki şirketlerin her geçen gün daha büyük bir kısmının Büyük Veri analitiği teknolojisi ile elde edilebilecek dönüştürücü faydaların farkına vardığını ortaya koyuyor. Yalnızca üst düzey yöneticiler Büyük Veri analitiği fikri ile ilgilenmeye başlamakla kalmıyor, aynı zamanda birçok işletme söz konusu teknolojinin sunacağı büyük rekabet avantajları ile güvenlik konusundaki faydaların da bilincine varıyor. Bu da BT dönüşümünün önemli bir süreci ve Türkiye’deki işletmeler de henüz yolun başında. Türkiye’nin de içinde olduğu bölgedeki işletmelerin birçoğu şimdiden işletmelerini sanallaştırmaya ve bulut bilişime uygun hale getirme çalışmalarına başladı ve daha da önemlisi, bazıları tamamen yazılım tanımlı altyapılar oluşturdu. Bu yaklaşım, Büyük Veri analitiği ile bir arada Türkiye’deki işletmelerin de çevikliğini ve rekabet gücünü olağanüstü artıracaktır.

170 tepe yöneticinin katılımı ile gerçekleşen EMC Büyük Veri araştırmasında; Türkiye’deki şirketlerin %84’ü işletmelerindeki karar verme mekanizmalarının Büyük Veri’yi daha etkin kullanarak geliştirilebileceğini söylerken, %50’si işletmelerindeki üst düzey yöneticilerinin Büyük Veri’den elde edilen bulguların işle ilgili kararlarda önemli bir etkisi olacağına inandığını ifade etti.

Araştırmaya katılanların %50’si, Büyük Veri analitiği teknolojisinin bir sonucu olarak bir rekabet avantajı sağladıklarını ve %81’i de aynı araçları kullanan sektörlerin başarılı olacağına inandığını ifade etti. Katılanların %77’si Büyük Veri teknolojisinin siber saldırıları tanımlama ve bu saldırılara karşı korunmada çok önemli bir unsur olacağı konusunda hemfikir oldu. Bu önemli bir oran zira Türkiye’deki araştırmaya katılanların %62’si bu teknoloji sayesinde ihtiyaç duyduklarında tüm verilerini tamamen kurtarabileceklerinden emin.

 

Ancak araştırma, katılan şirketlerin %11’inin Büyük Veri teknolojisini sistemlerine kurmakla ilgili şu an için kesinleşmiş bir planları bulunmadığını ortaya koyuyor. İşle ilgili karar verme sürecinde en önemli faktör %63’lük bir oranla bütçe olarak ifade edilse de, Büyük Veri’nin benimsenmesinin önündeki engel olarak en yaygın sayılan sebep (%46) faaliyet alanlarının Büyük Veri konusuyla ilgisinin az olması.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here