Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Şehirleri İnşa Etmek

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Şehirleri İnşa Etmek

PAYLAŞ

IBM Türk, ülkelerin ekonomik büyümesi açısından çok kritik önem taşıyan şehirler ve sürdürülebilir gelişim konularını masaya yatırdı. Ankara’da düzenlediği toplantıda, Türkiye’nin de ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine doğrudan katkı sağlamaya aday bu önemli konu ve IBM’in bu konudaki çalışmaları anlatıldı.

Toplantıda konuşan IBM Türk Teknoloji ve Sektörel Çözümler Satış Müdürü Server Tanfer: “Şehirleşme oranı artışı birlikte pek çok sorun getiriyor, bu sorunlara getirdiğimiz çözümlerin hızı sorunların ortaya çıkma hızından daha fazla olmalı. Aksi takdirde şehirlerdeki yaşam kalitesinde düşüş kaçınılmaz olacaktır. En üst düzeydeki şehir yöneticileri, şehir planlamacıları ve başkanları teknoloji odaklı projeleri anlamalı, teşvik etmeli ve sahip çıkmalıdır. Bu projeler belediyelerin bilgi işlem dairelerine ait değil, doğrudan başkanın gündeminde ve takibinde olmalıdır.

Bir ülkenin gelişen ya da gelişmiş bir pazar olması önemli değil, pozitif bir çalışma ortamını sunmayı başaran ülkeler ekonomik büyüme, istihdam ve refah anlamında ciddi kazanımlara ulaşırlar. Bunun yanısıra, akıllı şehir olmanın uluslararası arenada sağladığı bir de prestij unsuru var” dedi ve ekledi: “Örneğin, Rio de Janeiro şehrinin 2014 FIFA Dünya Kupasına ve 2016 Olimpiyatlarına ev sahiplği yapmaya hak kazanması bir tesadüf değildir. Bu sürece hazırlanırken Rio, akıllı teknolojilere yatırım yaptı, IBM ile işbirliği yaparak altyapısını yenileyerek vatandaşlarının yaşam şartlarını iyileştirecek ve sistemlerini geleceğe hazırlayacak projeler planladı.”

ibm_yonetim_ekibi

Etkinlikte, Türkiye’de bu anlamda uygulamaya sokulan kapsamlı, etkili ve kalıcı proje sayısının arttırılması gerektiğinden bahsedildi. Akıllı şehirlere kavuşmak olgusuna; sonuca yönelik projeler üretilmesiyle ve bu projelerin ne gibi bir verimlilik artışı getirdiğinin ölçümlenmesinin önemine değinildi. Türkiye’de bilişim teknolojisi ağırlıklı şehir projelerine bakıldığında ise büyük ve etkili projeler yerine küçük ve sınırlı etkisi olan prototiplerin var olduğu, bu sebeple de şehir sorunlarını çözme noktasında bu prototiplerin yetersiz kaldığının altı çizildi.

IBM’in Akıllı Dünya liderliği

IBM’in 2008 yılında duyurduğu “Akıllı Dünya” girişiminin en önemli bileşenlerinden biri olan “Akıllı Şehirler” son dönemlerde pek çok belediye, kamu kurumu, üniversiteler ve özel sektör tarafından benimsendi ve bu konuda fikirler ve projeler hayata geçirilmeye başladı. Hayata geçirilen projelerin önemli bir bölümünde teknoloji yoğun biçimde kullanılıyor çünkü şehir hizmetlerinde önemli bir verimlilik ve yaratıcılık zemini hazırlayabiliyor.

Ulaşım, sağlık, vatandaş ilişkileri, çevre, altyapı işletimi, eğitim ve kültür, acil durum yönetimi, güvenlik gibi pek çok başlık altında teknoloji kullanımı hem projenin gerçekleştirilmesi hem de hizmetin verimli bir biçimde sürdürülebilmesi için vazgeçilmez bir bileşen.  

IBM İstanbul’da, Türkiye’de veya dünyanın her yerindeki karar alıcıların yatırım kararlarını daha sağlıklı yapmalarını sağlayacak uygun ve optimum yönetim sistemlerini önermek konusunda deneyim sahibidir. IBM çözümlerinde sorun ortaya çıkmadan bunu tahmin edip onu doğru yönetecek kararlar alınmasını sağlamak ya da çıkan sorunu çok daha hızlı ve verimli biçimde çözmek mümkündür.  

Zeus Truva Atı Online Bankacılığı Tehdit Ediyor

CEVAP VER