HPE Aruba ağ kurulumuna yeni bir soluk kazandırıyor!

Aruba

HPE Aruba, ağ kurma konusunda kuralları yeniden yazıyoru. HPE Aruba’nın yeni yazılımı hakkındaki detaylar haberimizde.

HPE Aruba, network kurmanın kurallarını değiştiren, günümüzün modern şirket kampüs ağının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen anahtarlama ve yazılım inovasyonlarını duyurdu.

Aruba CX Switching Portfolio, AOS-CX işletim sistemindeki en güncel iyileştirmelerin yanı sıra. Sabit port konfigürasyonlu Aruba CX 6300 ve CX 6400 Serisini de beraberinde getiriyor.

Günümüzün şirketleri, salt daha yüksek bir performansa ve tek başına artan bant genişliğine güvenerek rekabetçi kalamazlar.

Bugüne kadar, network operatörleri şirketlerin kampüs ağlarını, dağıtım noktalarını ve veri merkezlerini yönetirken esnek olmayan, birbirlerine benzemeyen mimarilerle uğraşmak zorunda kaldılar.

Farklı farklı işletim sistemi kullanan bu mimarilerde, manuel işlem yapılması gerektiğinden, bu mimari çok sayıda işletim sistemi arasında çok sayıda manuel işlem gerektirmektedir.

Bu durum parçalanmış yönetim/işletim modelleri ve modern işlevini yerine getiremeyen, yapılandırılmamış, işlenemeyen veri yığınına sebep olur. 

Gartner’a göre, bulut bilişim mimarisi aşağıdaki karakteristikleri sergiler: 

  • Modülerite: Sunucusuz sistemler veya konteyner uygulamaları benzeri uygulamaların hizmetlerinin bağımsız olarak paketlenmesi için soyutlama sağlar 
  • Programlanabilirlik: Bildirim veren API’ler ve ağ politikaları aracılığıyla konfigürasyon ve ağ yönetimini sağlar.  
  • Esneklik: Kaynaklar otomatik bir şekilde ve ağ politikaları çerçevesinde dinamik çalışarak aşağı ve yukarı ölçeklendirilebilir
  • Dayanıklılık: Hizmetler, bağımsız ve hataya dayanıklı, birbirleriyle bağlantısı zayıf ünitelerdir.

Modern şirketlerin, network operatörlerinin daha çok iş odaklı çalışmalarını sağlayacak otomasyon ve artırılmış operasyonel verimlilikten fayda sağlayacakları, uç teknolojilerin bulut bilişimde çalışacağı genel bir platforma ihtiyacı var. 

İçerik gizle
1 Tek İşletim Sistemi. Tek ASIC Mimarisi. Tek İşletim Modeli

Tek İşletim Sistemi. Tek ASIC Mimarisi. Tek İşletim Modeli

ARUBA, AOS-CX işletim sistemini çalıştıran CX 8400 Serisi’nin başarısı ve çığır açan inovasyonundan yola çıkarak, bahsi geçen zorlukları tek bir işletim sistemi modeli sunan modern bir anahtarlama portföyüyle ele alıyor.

Bunu, network operasyonlarını, kampüs ağlarından ve şube erişim katmanından başlayarak veri merkezine giden yolda mükemmel bir şekilde basitleştirerek yapıyor.

Aruba CX Switching Portfolio içerisinde yer alan yeni platformlar, modern network altyapısındaki temel ögelerinin yanı sıra şunları da içerir:

  • Aruba CX 6300 ve CX 6400 Serilerine, Aruba’nın Yedinci Jenerasyon ASIC mimarisi eşlik ediyor. Aruba CX 6300 Serisi, 10 üyeli Virtual Switching Framework (VSF) teknolojisi aracılığıyla esnek büyüme sağlayan, günümüzün ve geleceğin bant genişliği ihtiyaçlarını karşılayacak, yerleşik 10/25/50 gigabit alt sistemden ana sisteme doğru bağlantıyı sağlayan, yığınlanabilir anahtarlama ailesidir. Aruba CX 6400 Serisi modüler anahtarlar, müşterilerin hibrit kullanım vakaları dahil olmak üzere işletme genelinde bir platformda tek bir standartta buluşmalarını sağlayan, Gigabit POE erişim katmanından 100G Omurga katmanına kadar ölçeklenen hem beş slotlu hem de 10 slotlu blokaısız sistem sunar. 
  • AOS-CX 10.4: Yeni AOS-CX sürümü, CX farklılaştırıcı teknolojilerini ağın erişim katmanına yayarken, işletim sistemine zengin erişim özellikleri sunar. Bu işletim sistemi, tüm kullanıcılara ve IoT cihazlarına kablolu ve kablosuz bağlantıda güvenli, birleşik bir politika sağlamak için Aruba Dynamic Segmentation, şirket iç ağından veri merkezlerine kadar basitleştirilmiş ve güvenli bağlantı için VxLAN üzerinden Ethernet VPN (EVPN) ile  bakım döngülerinde’ çalı yükseltme yaparken kesintiye uğranmaması için Sanal Anahtarlama Uzantısı (VSX) teknolojilerini de içerir.
  • Network Analitik Motorlu Aruba NetEdit 2.0: Aruba’nın NetEdit switch konfigürasyon yazılımının önemli ölçüde iyileştirilmiş versiyonu, şimdilerde Aruba’nın Network Analitik Motoru’yla entegre oluyor. Bu yükseltme, network operatörünün kontrolünü merkezi hale getiriyor. CX Mobile uygulaması ortak görevleri basitleştirerek, konfigürasyon ve başlangıç sistem kurulumunu yapılmasını ve ortaya çıkan sorunların izlenip, giderilmesini sağlıyor.

Fiyat ve Uygunluk

Aruba CX 6300 ve CX 6400 Serisi anahtarlama çözümleri, AOS-CX’nin yeni versiyonu ve Aruba NetEdit 2.0’ı içeren CX Switching Portfolio, 2019 Kasım’dan itibaren gönderime başlanacak.

ESET’ten UEFI tehditleri için yeni makine öğrenimi yöntemi!

Aruba CX 6300 5 bin 899 dolar, CX 6400 Serisi ise 13 bin 499 dolarlık liste fiyatlarıyla satışa sunulacak.