IBM Bulut üzerinde Watson ’dan güç alan hizmet platformunu duyurdu

Google News Abone Ol

IBM Watson’dan gücünü alan yeni nesil platform, kuruluşların müşterileri ve son kullanıcıları için sorunları önceden belirleyerek daha hızlı, daha güvenli ve daha etkin sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacak. 

IBM, kognitif teknolojiler aracılığıyla tedarik faaliyetlerini iyileştirmeye yardımcı olmak üzere, insan zekasını destekleyen ve profesyonellerin işlerine odaklanarak daha fazla değer yaratacak sonuçlar elde etmelerini sağlayan IBM Bulut üzerinde Watson ’dan gücünü alan hizmet platformunu duyurdu.

Watson ile IBM Hizmet Platformu, bu fikri benimseyen öncülerden olan Danske Bank tarafından, şimdiden 10 yıllık bilişim teknolojisi altyapı hizmet anlaşmasının bir parçası olarak kullanılmaya başlandı.

Platform, olası sorunları tahmin edip saptamak ve kendi kendini iyileştirmek üzere tasarlanan altyapılar oluşturarak işlerin kesintiye uğramasının azaltılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca yüksek güvenlikli BT ortamını güçlendiriyor; insan zekası ile öngörü ve teknolojiyi bir araya getirip şirketlere yapay zeka yetenekleri sunuyor.

Watson ile IBM Hizmet Platformu’nun kognitif yeteneği hem sorunları tahmin edip kaliteyi artırmak için proaktif olarak otomasyonu yönlendirebiliyor hem de BT çalışanlarının daha hızlı ve veri odaklı karar almalarına yardımcı olacak bilgileri çalışanlara sağlayabiliyor. Önümüzdeki üç yılda mobil teknolojinin ve Nesnelerin İnterneti’nin benimsenmesi ile, her sektör bir veri patlaması ve dijitalizasyon ile karşı karşıya kalacak. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir IBM araştırması, CEO’ların yaklaşık yüzde 50’sinin 2019’a kadar kognitif bilişimi benimseyeceğini ve bundan yüzde 15 yatırım getirisi elde etmeyi beklediklerini ortaya koydu.

IBM Watson Health

Platform sayesinde otomasyon araçları basit yönergeleri yerine getirmekten daha fazlasını yapabilecek. Bu araçlar  tanılama yapıp sorunların temel nedenlerine yönelik işlemler gerçekleştirebilecek; yapılandırılmamış e-postalar ve sohbetler doğal dilde okunabilecek ve sonuçta ortaya çıkan öngörüler el ile müdahale olmadan sorunların çözümünde kullanılabilecek yetileri kazanacak. Teknik gereksinimler hızla anlaşılabilecek. Var olan operasyonlardaki açıklar saptanabilecek ve uyarlanmış çözümler tasarlanıp uygulanabilecek. Araştırılabilecek çok geniş bilgi tabanları sayesinde teknik uzmanların sorunları hızla çözmelerine yardımcı olacak en iyi yanıtlar sağlanabilecek.

Platform, otonom operasyonlar ve geliştirilmiş konu uzmanlığı sayesinde tasarımdan hayata geçirmeye, hizmetleri bütünleştirmeye ve çalıştırmaya kadar tüm yönetilen hizmetler sürecini destekliyor.

Danske Bank, Watson ile IBM Hizmet Platformu’nu türünün ilk örneği olan kognitif hizmet sağlama sistemi geliştirmek ve uygulamak için kullanıyor. Bu, Danske’nin var olan sistemleri kolaylıkla bütünleştirmesine olanak tanıyacak ve ayrıca yeni finansal hizmetlerin geliştirilmesi ve devreye alınmasında kullanılabilecek. Danske Bank’ın platform ile bankacılık operasyonlarının kesintisiz yürütülmesini, son kullanıcıları ve iş için kritik öneme sahip uygulamaları etkileyen sorun sayısında önemli bir düşüş kaydetmeyi amaçlıyor.

Programın bir parçası olarak, Danske Bank, daha çok operasyon tabanlı aktiviteleri üstlenecek. IBM, Anabilgisayar Altyapısı Hizmeti ve Tahmine Dayalı Öngörü, Dinamik Otomasyon ve BT Yardım Masası için Watson çözümleri de içinde olmak üzere Dağıtık Yazılımlar ve Ağ ve Anabilgisayar için Kognitif Hizmetler sağlayacak. Buna ek olarak, IBM iş süreçleri yönetim hizmetleri, müşteri deneyimlerini iyileştirebilmesi için Danske Bank’a iş süreçlerini ve operasyonları geliştirme ve dijitalleştirme konularında yardımcı olacak. Bulut, API, Kognitifle Analitik ve veri platformu araçları bankanın yeni finansal hizmetleri geliştirmesine, test etmesine ve devreye almasına olanak tanıyacak. Platform, IBM’in QRadar teknolojisi ile korunacak.

Dünyanın her yerinden müşteriler şimdiden bu tümleşik kognitif hizmetler çözümünden yararlanmaya başladı. Platform üzerinde şimdiden 10 milyonun üzerinde BT arızası işlem gördü. Ayrıca, platform her ay bir milyon arıza riskini azaltıyor. Çözüme kavuşturma süresini yüzde 90’a kadar azaltan otomatik arıza giderme özelliği sayesinde müşteriler kalite artışını görüyorlar. Bunlara ek olarak, otomatik belirleme teknolojisini uygulayarak IBM, çözüm süresini yüzde 37 oranında kısalttı.

Platform, kognitif öngörü özelliğini ekleyerek otomasyonu basit, yinelenen işlerden aşağıdakileri içeren ve daha önce insan müdahalesi gerektiren daha karmaşık işlere taşıyor:

  • sürekli uyumluluk
  • otonom yönetişim
  • kendi kendine hizmet olanağı ve otomatik konumlama

Watson ile IBM Hizmet Platformu’nun özellikleri:

  1. Platform, IBM’in veri havuzunu kullanıyor. Bu veri deposu, günümüzün çevrimiçi perakendecilerinin veri kaynaklarından çok daha büyük ve IBM’in 30 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiği bankacılık, havayolları ve perakendecilik gibi verilerin yoğun olarak işlendiği sektörlerden elde edilen operasyonel verileri temel alıyor.
  2. Müşteri Öngörüleri Gösterge Panosu bir müşteriye, devamlı öğrenen ve gelişen BT ortamına gerçek zamanlı erişim ve görünürlük olanağı sunuyor.
  3. BT ortamlarının tasarım, yönetim ve optimizasyonunu destekleyen bir hizmet sağlama yetenekleri kümesi oluşturuyor.
  4. Kesintisiz geribildirim döngüsünün merkezinde bulunan Watson teknolojisi, bu örnekte, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri kullanan, bunları toplayan ve analiz eden, öngörüler oluşturan, otomasyonu yönlendiren ve hibrid bulut altyapısının tüm öğelerini uçtan uca yönetmeyi öğrenmiş olan ve artan bir biçimde daha çok bilgilendirilmiş kararlar alabilen bir öngörü motoru olarak hizmet sunuyor.

Watson ile IBM Hizmet Platformu, ileri teknolojilerin, yaygın güvenliğin ve veri gizliliğinin bütünleştirilmesine olanak tanıyan açık, standartlara dayalı bir platformdur ve kolay kullanılabilen kognitif BT hizmetlerinin yeni neslini sunuyor.

Kaspersky Lab, Segment ile B2C distribütörlük anlaşması imzaladı


CEVAP VER