İnternetten Araba, Ev ya da Arsa Satacaklar Dikkat! Yeni Düzenleme Geldi. Uymazsanız Cezası Var!

İnternetten araba, ev ve arsa satışı yapanlar her geçen gün artıyor. Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, ilan fiyatlarının da kısa aralıklarla değişmesine yol açabiliyor. Tabii burada kötü niyetli davrananlar ve fahiş fiyat uygulamaya çalışanları da unutmamak gerekiyor.

Bugün itibarıyla Resmî Gazete’de yeni yönetmelikler paylaşıldı. Yapılan yeni düzenlemeler neticesinde, internetten araba, ev ya da arsa gibi değerli malları satmayı düşünenler, artık daha dikkatli olmalı. Örneğin internetten araba satacaksanız, sahibi de siz olmalısınız ve hem gerçek isminizi hem de T.C. kimlik numaranızı sistemde paylaşmalısınız. Aynı detaylar, taşınamaz mallar için de geçerli. Aksi durumda, 6585 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

İnternetten Araba, Ev ya da Arsa Satacaklar Dikkat! Yeni Düzenleme Geldi. Uymazsanız Cezası Var!

İnternetten araba satmayı düşünüyorsanız…

Resmî Gazete’de “İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA ÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” başlığıyla yayınlanan yönetmelikten detay vermek gerekirse:

“Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:”

“c) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.”

“ç) İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.”

“f) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”

Daha fazla detay için buraya tıklayarak resmi sayfaya erişebilirsiniz.

İnternetten ev ya da arsa gibi taşınamazları satmayı düşünüyorsanız…

Resmî Gazete’de “TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” başlığıyla yayınlanan yönetmelikten detay vermek gerekirse:

“Başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:”

“c) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlamasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.”

“ç) İlana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.”

“f) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”

Daha fazla detay için buraya tıklayarak resmi sayfaya erişebilirsiniz.

İlgili Haberler

>> Starfield İnceleme Puanları Belli Oluyor!