Kenar Teknolojiler Şirketlere Neler Kazandırıyor?

Kenar Teknolojiler

Kenar teknolojiler şirketlerin son yıllarda tercih ettiği teknolojiler arasında yer almaya başladı. Peki, şirketlere neler kazandırıyor?

Aruba’nın yaptığı yeni bir araştırmaya göre şirketler, veriden daha yüksek katma değer yaratma yolunda Kenar Teknolojiler’in toplama, işleme, depolama ve analiz yeteneklerine giderek daha fazla bağlı kalıyorlar.

Kullanıcılar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından açığa çıkan devasa hacimdeki.verilerin ağlarda gittikçe yığılması ile birlikte BT liderleri, Kenar Teknolojiler’e daha yakın gerçek zamanlı verileri analiz etmenin, daha fazla verimlilik ile içgörü sağladığını ve bunun sonucunda daha iyi iş sonuçları aldıklarının farkına varıyor. 

2.400 BT liderinin katıldığı küresel araştırma, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 82’sinin yeni iş sonuçları almak için Kenar Teknolojiler’i halihazırda kullandığını ve yüzde 9’unun ise gelecek yıl kullanmayı planladığını gösteriyor. Araştırma aynı zamanda, Kenar Teknolojiler’de verileri kullanmak için.entegre edilmiş sistemleri uygulamaya koyma ihtiyacının, BT liderleri tarafından kaçınılmaz bir şekilde daha fazla kabul gördüğünü (yüzde 89) ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, şirketlerin Kenar Teknoloji uygulamalarını ne kadar uzun süredir kullandığı ile cihazlardan toplanan verilerden değer açığa çıkarma yeteneği arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu gösteriyor. Kenar Teknolojiler’den yararlanan ve üretim hattında konuşlanan BT liderlerinin yüzde 78’i, topladıkları verileri iş kararlarını ve süreçlerini geliştirme yolunda.kullanabileceklerini söylüyor. Bu oran, Kenar Teknolojilerle yeni tanışan BT liderlerinde yüzde 42’ye ve önümüzdeki yıl kullanmayı planlayanlarda ise yüzde 31’e düşüyor.  

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba’nın CTO’su ve HPE’nin kıdemli yöneticisi Partha Narasimhan, “Bu araştırma, BT liderlerinin büyük çoğunluğunun Kenar Teknolojiler’i halihazırda benimsediklerini ya da hazırlık yaptıklarını gösteriyor. Mevcut bulut uygulamalarının arka planına.yönelik bir Kenar Teknolojiler stratejisi geliştirmek, internete bağlı cihaz sayısındaki artışla birlikte bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Bir yığın veriyi buluta ya da veri merkezine aktarmak, iş hedeflerini geliştiren ve müşteri ihtiyaçlarını ele alan bir dijital dönüşüm içerisindeki şirketler için daha da kullanışsız hale geliyor.”

Kenar Teknolojiler’de Değişim: Yeni Veri Dönemi’ne Yön Vermek

Kenar Teknolojiler’de Değişim: Yeni Veri Dönemi’ne Yön Vermek” adlı çalışma, veri işlemede buluttan Kenar Teknolojiler’e geçişin sonuçlarını, BT liderlerinin bu trende nasıl cevap verdiği ve bir dizi büyük sektör ile ağ iletişiminin bu dönüşümde ne denli önemli bir rol oynadığını bulgularla ortaya koyuyor. İşte, çalışmada öne çıkan sonuçlar: 

Şirketler Verilerle Boğuluyor Fakat Kenar Teknolojiler’i Bir Çözüm Olarak Görüyorlar 

Ağlarından açığa çıkan veri yığınıyla boğuşmak zorunda kalan ve veriyi işleme ve depolamanın verdiği maliyet ve gecikme sürelerini azaltma avantajlarıyla birlikte Kenar Teknolojiler, BT liderleri için her geçen gün daha da önemli bir hale geliyor. 

Türkiye genelindeki BT liderlerinin yüzde 27’si “sistemlerimizin idare edemeyeceği kadar çok fazla veri var” derken, yüzde 21’i ise “harekete geçmek için veriyi hızlıca işleyemiyoruz” diyor.

BT liderlerinin yüzde 15’i bütçe sıkıntılarına vurgu yaparken, yüzde 13’ü yetenek ve yüzde 17’si ise.farklı kaynaklardan veri toplayamama yetersizliğinden şikayetçi. 

Türkiye genelindeki BT liderlerinin 4’te 3’ünden fazlası (yüzde 78) ağlarındaki yapay zeka ve makine öğrenimi yetkinlikleriyle birlikte “veriyi çok daha hızlı işleyebileceklerini” söylüyor.

Verimliliği Maksimum Artırma ve Yeni Deneyimler Yaratma

BT liderleri, Kenar Teknolojiler’deki veriyi yakalayıp, analiz etmenin birçok kazanımına vurgu yapıyor. Bunlar arasında yeni ürünler, hizmetler ve gelir kanalları yaratacak avantajlardan operasyonel verimliklere kadar bir dizi kazanım var.

BT liderlerinin yüzde 77’si kullanıcıların cihazlarından çıkan verileri işleyerek “operasyonel verimliliği artırma ve maliyeti düşürme” ve yüzde 76’sı ise “işgücü üretkenliğini artırma” vurgusu yapıyor.

Buna paralel olarak katılımcıların yüzde 69’u verinin çok daha derin müşteri içgörüsü sağladığını, yüzde 75’i.“ayrıştırılmış ürün, hizmet ve gelir kanalı ile iş modelleri” yarattığını ve diğer bir yüzde 69’u ise kişiselleştirilmiş hizmet.sunumunda potansiyel barındırdığını söylüyor. 

Kenar Teknolojiler

BT liderleri güvenlik, görünürlük ve müşteri deneyimini artırmakta Kenar Teknolojiler’den yararlanacaklarını söylüyor. Dünya genelinde Kenar Teknolojiler’in yer aldığı kullanım senaryolarının arasındaki en popüleri (yüzde 51), tedarik.zincirindeki malları izleyip, takip edilmesini sağlanmasıyla perakende sektörü. Perakendeyi yüzde 49’la otelcilik/konaklama.sektörü ile sağlık hizmeti sağlayıcılarının her zaman kullandıkları araçlar ve uygulamaları geliştirmekte sağlık sektörü (yüzde 49) izliyor. 

Maliyet, Yetenek ve Güvenlik Üzerine Endişeler

BT liderleri Kenar Teknolojiler’deki verinin işlenip, analiz edilmesi konusuna yakından ilgi gösterirken, uyum sürecindeki birçok engelden de endişe duyuyorlar. 

BT liderlerinin yüzde 55’inin Kenar Teknolojiler’deki en büyük endişeleri uzmanlık, beceri ve bilgi yetersizliği. BT liderlerinin ezici bir çoğunluğu (yüzde 85’i) şirketlerinin verilerden.açığa çıkan değeri çözebilecek yetenek eksikliği çektiğini söylüyor. Bu oran, kamu ve sağlık hizmetlerinde sırasıyla yüzde 98 ve yüzde 99’a çıkıyor.

Yapay zeka ve makine öğrenimi becerileri yüzde 37, risk yönetimi/bilgi güvenliği becerileri yüzde 30 ve yüzde 29’luk oranıyla analitik beceriler, şirketlerin uzmanlık gerektiren alanlarda eksiklik duydukları alanlar arasında ilk sıralarda yer aldı.

Genel olarak, Kenar Teknolojiler’in güvenliğine dair net olmayan düşünceler mevcut. BT liderlerinin yüzde 41’i Kenar Teknolojiler’de ağlarına bağlanan Nesnelerin İnterneti ya da.kullanıcı cihazlarının, işletmelerini daha korunmasız hale getirdiğini düşünüyor. Yüzde 78’i ise geliştirilmiş güvenlik uygulamalarının.kullanıcı cihazlarından veri yakalama anlamında büyük kazanımlar sağladığını düşünüyor. 

Kenar Teknolojileri Buluta Taşımak

Şirketler gün geçtikçe veriye daha fazla bağımlı kalırken, analiz ve işleme süreçlerinin güvenilirlik ve güvenlik temelinde yapılması kritik bir hal alıyor. Bulut ve mobilite çağını desteklemek için tasarlanan geleneksel ağ mimarileri ve operasyonel süreçlerin bu yeni ihtiyaçlara cevap vermesi gerekiyor. 

Verinin gücünün farkına varan ve bu doğrultuda bir Kenar Teknolojiler altyapısı kurmayı düşünen şirketlerin başarılı bir uygulama için akılda tutmaları gereken birkaç temel kavram var: 

Tek Bir Çatı Altında Toplama

Kenar Teknolojiler kablolu, kablosuz ve SD-WAN dahil tüm ağ etki alanlarının yanı sıra, kampüs, şube, veri merkezi ve uzaktan çalışma ortamlarını bünyesinde barındırır. Ağ operasyon ekipleri, tüm etki alanlarını ve konumları yerel buluttan idare edebilecek ve bunları tek bir noktada merkezileştirerek, tüm etki noktalarındaki faaliyetler ve operasyonları ilişkilendirebilen çözümleri dikkate almalılar. 

Otomasyon

Kenar Teknolojiler’de ağların çalışma süresi ve performansı kritik konulardır. Ağ operasyon ekipleri güvenilir, yüksek derecede doğruluk taşıyan ve spesifik yapay zeka destekli içgörüleri dikkate almalılar, sorunların iş operasyonlarını ya da kullanıcıları etkilemeden otomasyon tarafından çözülmesi gerekir. 

Koruma

Yeni iş sonuçlarının ortaya çıkmasını sağlayan verileri üreten Nesnelerin İnterneti cihazlarının yaygınlaşması, güvenlikte yeni zorlukları da beraberinde getirir. Ağ operasyon ekipleri bu cihazları tespit etmek, sınıflandırmak ve sürekli olarak takip etmek için yapay zeka kullanan çözümleri dikkate almalılar. Erişim kontrolü çözümleriyle sorunsuz bir şekilde çalışarak, cihazları merkezileştirilmiş politikalara yerleştirmeli ve sadece önceden belirlenmiş kaynaklarla iletişim kurmalarından emin olunmalıdır. 

İlgili Haberler

HPE’den KOBİ’ler için Uygun Maliyetli Depolama Çözümünü !

HPE SD-WAN Lider Şirketi Silver Peak’i Satın Aldı


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here