KVKK Veri Sicil Kaydı İçin Tarihler Açıklandı

KVKK Veri Sicil Kaydı İçin Tarihler Açıklandı

PAYLAŞ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel veri işleyenler için zorunlu tutulan ” KVKK Veri Sicil Kaydı ” başvuru ve son kayıt tarihini açıkladı.

Hangi şirketlerin KVKK Veri Sicil Kaydı Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğu bulunuyor? Kayıt esnasında hangi bilgiler istenmektedir? Sicile kayıt yaptırmadan veri işlenirse, cezası nedir?

KVKK Veri Sicil Kaydı Hangi Şirketleri Kapsıyor?

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için  Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 1 Ekim 2018’de başlayıp, 30 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak uygulanacak ve sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31 Mart 2020 tarihine kadar süre verilecek.

Hangi Bilgiler İsteniyor?:

Veri siciline yapılan kayıt başvurusunda şu bilgiler isteniyor:

  • Veri sorumlusuna ait kimlik ve adres bilgileri
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
  • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
  • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
  • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
  • Kişisel verilerin azami muhafaza edilme süresi

Cezası Nedir?

24 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20 bin TL’den başlayıp, 1 milyon TL’ye kadar çıkan idari para cezası uygulanabiliyor.

:: KVKK hakkında tüm detaylar için bu haberimize göz atın…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel veri işleyenler için zorunlu tutulan " KVKK Veri Sicil Kaydı " başvuru ve son kayıt tarihini açıkladı.


CEVAP VER