Dijital çalışma ortamında öncülük orta ölçekli işletmeler elinde

Dijital çalışma ortamında öncülük orta ölçekli işletmeler elinde

PAYLAŞ
orta ölçekli işletmeler KOBİ, e-ihracat, e-ticaret

Orta ölçekli işletmeler, Avrupa ekonomisine 1 milyar euro’dan fazla katkı sağlamaya devam ederken, teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba’ya göre, dijitalin artık tüm ölçekli işletmelerde öncelik olduğu günümüz dünyasında, rakiplerinin gerisinde kalmamak ve değişimin üstesinden gelmeleri için, gerekli beceriler ve güvenlik yönetimlerine sahip olduklarından emin olmalılar.

Dünya genelindeki orta ölçekli işletmeler, çalışma ortamlarında dijitali ne kadar benimsediğini anlamak için yapılan araştırma, orta ölçekli işletmelerden 2.700’den fazla çalışanın yönetim ve yönetim dışı rollerle ilgili bir dizi trendini gözler önüne seriyor:

  • Çalışma ortamlarında teknolojiyi en çok kullanan kullanıcılar orta ölçekli işletmelerde: Orta ölçekli işletmelerin neredeyse üçte ikisi (%63’ü), şirketlerinin ‘teknoloji, uygulama ve IT desteğini’ iyi ya da çok iyi olarak nitelendiriyor. Daha büyük ölçekli şirketlerde bu oran yüzde 53’e düşüyor. Orta ölçekli işletmelerin yüzde 27’si, rekabette geride kalmamak için gelişmiş işitsel-görsel teknolojilerini (ses komutuyla çalışan hoparlörler gibi) kullanıyor. Bu oran, daha küçük işletmelerde yüzde 16 iken, daha büyük işletmelerde yüzde 22.
  • Bulut teknolojilerine önem veriyorlar: Orta ölçekli işletmelerin yüzde 24’ü, büyük ölçekli işletmelere kıyasla (yüzde 17), şirketlerinin bulut depolama yazılımlarına son 12 ayda yatırım yaptıklarını söylüyor. Aynı şekilde, orta ölçekli işletmeler siber güvenliği de öncelikleri arasında tutuyor: orta ölçekli işletmelerin yüzde 39’u, büyük işletmelerin ise yüzde 31’i bu alana yatırım yapıyor.
  • Sonuç olarak daha iyi bir çalışma ortamı sunuyorlar: Yeni teknolojilere olan etkileyici bağlılıkları sayesinde, orta ölçekli işletmelerin yüzde 66’sı kayda değer bir oranla, ‘iş yerindeki ortamlarını’ iyi ya da çok iyi olarak değerlendiriyor, aynı oran büyük işletmelerde yüzde 57. Aynı zamanda, orta ölçekli işletmeler, çalışanlarının kişisel cihazlarını iş yerinde kullanmaları için esneklik sunmada daha çevikler: yüzde 72. Büyük işletmelerde bu oran yüzde 53.
  • Fakat, teknoloji yatırımlarının karşılığını almak için daha güçlü bir yönetim talepleri var: Orta ölçekli işletmelerde çalışanların üçte birinden fazlası (%77’si), ‘eğer doğru yönetilmezse yeni teknolojilerin kullanılmasının, çalışanların tutumlarına zarar verebileceğini’, yüzde 78’i ise ‘çalıştığım kurumun kullanımdaki internete bağlı cihazların kontrolü ve yönetiminin geliştirilebileceğini’ kabul ediyor. 

Önümüzdeki riskli yol

Orta ölçekli işletmelerin üçte ikisi (%66’sı), çalıştıkları kurumların yeni teknolojileri uygulamazlarsa “rakiplerin gerisinde kalma riski” taşıdığını; bu baskıyla hareket ederken, tehlikelerin de beraberinde geldiğini söylüyor.

Çalıştıkları kurumların siber güvenlik konusunda farkındalıkları olmalarına rağmen; orta ölçekli işletmelerde çalışanların neredeyse dörtte üçü (yüzde 74’ü), geçtiğimiz yıl şirket verileriyle risk aldıklarını söylüyor. Buna ek olarak, orta ölçekli işletmelerde çalışanların neredeyse yarısı (yüzde 48), büyük işletmelerde çalışanların ise üçte ikisi (yüzde 66’sı)  güvenlik konusunun ‘her çalışanın’ sorumlulukları arasında olduğunu düşünüyor.

Aruba’nın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan (EMEA) sorumlu Başkan Yardımcısı Morten Illum, “Teknolojinin benimsenmesi ve entegrasyonu kurumsal yelpazede daha büyük bir öncelik haline gelirken, orta ölçekli işletmelerin elinde farklı bir fırsat bulunuyor. Büyük işletmelerin adapte olmakta güçlük çektikleri ya da daha küçük işletmelerin ölçekleme becerileri hep konuşulur. Fakat dijital dönüşüm konusu açıldığında hep göz ardı edilen; orta ölçekli işletmelerde çalışanların teknolojiden daha iyi yararlanma ve getireceği fırsatları anlama konusunda gösterdikleri çeviklik ve cesarettir. Buradaki konu, orta ölçekli işletmelere bunu yapmalarını izin vermekte. Fakat bu, belirli ölçülerde güvenlik risklerini beraberinde getiriyor.”

“Dijital çalışma ortamında başarı, teknolojinin pratikte uygulanmasında yatar; bu, teknik altyapı kadar kullanıcı deneyimiyle de ilgilidir. Orta ölçekli işletmelerin, yatırımlarının tam değerini fark etmeleri ve riskleri ortadan kaldırmaları yolunda liderlerinin; çalışanlara yeni araçları hem üretken hem de güvenli bir şekilde kullanmaları için eğitim ve destek sağlamaları gerekir.”

Bulut bilişim 3 yılda 130 bin kişiye yeni iş fırsatları yaratacak


CEVAP VER