Oracle, Global Şirketlerin Bulutu Benimsemesini Kolaylaştıran ve Alanında Çığır Açan Bir Dizi Hizmeti Kullanıma Sundu


Oracle, kuruluşların buluta geçişlerini kolaylaştıracak ve bulutun benimsenmesi konusunda kuruluşların karşısına çıkan en önemli engellerden bazılarını ortadan kaldıracak yeni bir ürün ailesini kullanıma sundu.

Alanında ilk olan bu hizmetler, CIO’lara kurumsal yazılımlarını uygulamaya koyacakları yer konusunda yeni seçenekler ve işleri açısından kritik olan uygulamalarını da kendi sistemlerinden buluta kolayca taşımaları için yeni bir yol sunmaktadır.

Kuruluşlar, kurumsal iş yüklerini genele açık buluta taşımaya istekli olsalar da birçoğu, kendilerinin bu teknolojiyi benimsemelerine engel olan bir dizi işle ilgili, yasal ve düzenleyici şartla sınırlandırılmıştır. Bugünse Oracle, her sektörden kuruluş için bu geçişi kolaylaştırmakta ve Oracle Genel Bulut Hizmetlerinin performans, maliyet ve yenilik avantajlarından faydalanabilmelerini ve bu hizmetleri ister Oracle Bulut’da isterlerse de kendi veri merkezlerinde çalıştırabilmelerini sağlamaktadır.

“Müşterilerimizin yeniliklerini hızlandırmalarına, işlerini büyütmelerini desteklemeye ve iş dönüşümlerini yönlendirmelerine yardımcı olmak için buluta geçişlerine yardım etmeye kendimizi adadık” diyor Oracle başkanı Thomas Kurian. “Bugünkü haberlerin eşi benzeri yok.  Bir dizi yeni Bulut Hizmeti’nin duyurusunu yaptık ve kuruluşlara kendi bulutlarını nerede ve nasıl çalıştırmak istediklerini seçme imkanı tanıyan ilk Genel Bulut Tedarikçisi olduk.” oracle_use

Kullanıma sunulan Oracle Bulutu Müşteride hizmeti sayesinde işletmeler Oracle’ın Bulut Hizmetlerinin sunduğu çeviklik, basitlik, performans, esnek ölçekleme ve abonelik esaslı fiyatlandırma gibi avantajların tümüne kendi veri merkezlerinden erişebilecekler. Bu, büyük çaplı bir genel bulut tedarikçisinin Oracle Bulut ile yüzde 100 uyumlu olan ancak müşterilere bu hizmetleri kendi tesislerinde kullanabilme imkanının sunulduğu ilk ürün. Yazılımlar Oracle Bulut ile sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan müşteriler Oracle Bulutu, aralarında felaketten geri kurtarma, geliştirme/test, iş yükünü taşıma ve geliştirme çalışmalarına yönelik bir API ve komut yazma araç setinin de yer aldığı bir dizi kullanım vakasında kullanabilecekler. Ayrıca tamamen yönetilen bir Oracle hizmeti olduğu için müşteriler, Oracle Bulut’da elde ettikleri en son yenilikler ve avantajlara doğrudan kendi veri merkezlerinden de erişebilecekler.

Oracle Bulutu kendi veri merkezlerine dek genişletmek suretiyle müşteriler:

  • Verileri üzerinde tam kontrol sahibi olabilecekler ve bir şirketin veri merkezinde tutulan veya bir coğrafi konumda bulunan müşteri verilerine yönelik tüm veri egemenliği ve veri saklama şartlarına uygun hareket ederken bulutun sunduğu avantajlardan da faydalanabilecekler
  • Benzer ortamları, araç setlerini ve API’leri kullanarak iş yükünü kendi tesisleri ve bulut arasında paylaştırabilecekler
  • Değişen iş ihtiyaçları doğrultusunda Oracle ve Oracle harici iş yüklerini kendi tesisleri ve bulut arasında taşıyabilecekler
  • Küresel kredi kartı ve banka kartı sektörüne yönelik PCI-DSS, ABD’deki sağlık sektörüne yönelik HIPAA, ABD federal hükümetine yönelik FedRAMP, Alman Federal Veri Koruma Kanunu, Birleşik Krallık’ın Veri Koruma Kanunu ve diğer sektörel ve ülkelere özel yönetmelikler gibi güvenlik ve gizlilik yönetmeliklerine uygun hareket edebilecekler.

Oracle, aşağıda listelenen Oracle Bulut özelliklerinin Müşteri hizmetlerinde kullanıma sunulduğunu duyurmaktadır:

  • Altyapı: Oracle’ın ve Oracle harici iş yüklerinin buluta taşınabilirliğini sağlamak amacıyla esnek bilişim, esnek blok depolama, sanal ağ kurulumu, dosya depolama, mesajlaşma ve kimlik yönetimi fonksiyonlarını sunar. Aralarında Containers ve Elastic Load Balancer’ın da yer aldığı ve portföyü tamamlayıcı nitelikteki ek IaaS hizmetleri ise yakında kullanıma sunulacaktır.
  • Veri Yönetimi: Müşterilerin buluttaki veri altyapısını Oracle Veritabanı Bulutu ile birlikte yönetebilmek için bir numaralı veritabanlarını kullanmalarına imkan tanır.  Veritabanı Bulut Hizmeti kapsamında sunulan ilk seti, olağanüstü performans için Oracle Veritabanı Hizmetleri – Exadata ve ardından aralarında Big Data Discovery, Big Data Preparation, Hadoop ve Big Data SQL gibi fonksiyonların yer aldığı geniş kapsamlı bir Büyük Veri Bulut Hizmetleri seti takip edecektir.
  • Uygulama Geliştirme: Oracle Java Bulutu’nu kullanarak bulutta Java uygulamalarını geliştirebilecek ve uygulamaya koyabileceksiniz ve Java SE, Node.Js, Ruby ve PHP’de çok dilli geliştirme için uygulanacak diğer hizmetler de yakında kullanıma sunulacaktır.
  • Kurumsal Entegrasyon: Oracle Entegrasyon Bulut Hizmeti’ni kullanarak kuruluşların kendi bünyelerindeki uygulamaları bulut uygulamalarla ve bulut uygulamaları da diğer bulut uygulamalarla entegre etmelerini basitleştirir.  SOA, API Yönetimi ve IoT için ek özellikler de yakında eklenecektir.
  • Yönetim: İş yüklerini kuruluş bünyesinde ve Oracle Bulut’ta sorunsuz bir şekilde yönetebilme deneyimini bir bütün haline getirir. Oracle Bulut, 70 milyondan fazla kullanıcıyı ve her gün gerçekleştirilen 34 milyardan fazla işlemi destekleyerek gücünü sergilemektedir. Dünyanın dört bir yanındaki 19 veri merkezinde çalışmaktadır.