Plum. ile Blockchain dünyasındaki dijital kimlikler yasallaşıyor

milyon dolarlık videoyu

TÜBİTAK BİLGEM tarafından düzenlenen Ulusal Blockchain çalıştayı 25-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. E-GÜVEN, katılımcılara çalıştayda yeni dijital kimlik yatırımı Plum. ile ilgili bilgi verecek.

Şirketler yeni teknolojilere ve e-dönüşüm eğilimlerine uyum sağlayarak yoğun rekabette avantaj elde etmeye çalışıyor. Sunulan hizmetlerde üründen daha çok müşteri deneyimine odaklanan şirketler, fiziksel bağlantılar yerine dijital bağlantılara yatırım yapıyor. İş dünyasında “yıkıcı teknoloji” şeklinde tanımlanan eğilimlerin aynı zamanda zorunlu bir “fırsat” olarak tanımlandığı düalist bir süreçten geçiyoruz. İnternetten sonra ikinci büyük devrim olarak görülen blokzincir teknolojisinde de böyle bir durum söz konusu.

Blockchain ile dijital kimlik konuşulacak

TÜBİTAK BİLGEM tarafından düzenlenen ve İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek çalıştay, bu dönüşümün değerlendirileceği önemli bir etkinlik. Etkinlik, kamu ve özel sektörden profesyoneller, akademisyenler ve araştırmacıların katılımıyla blokzincir teknolojisindeki gelişmeleri değerlendirmek için organize edildi. İki gün sürecek çalıştayda, blokzincir teknolojisinin bireyleri ve kurumları nasıl etkilediği,  dijital kimliklerin varlığı gibi kritik konular tartışılacak.

Blockchainde dijital kimlikler teyit edilebilecek 

Çalıştaya Dr. Philip J. Windley, Prof. Dr. David Chadwick, Michael Herman, Mike Lodder, Dr. Oktay Adalıer, Dr. İsa Sertkaya, Taner Dursun, Yiğit Polat, Kemal Aydın gibi isimler katılacak. E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, çalıştayın ikinci gününde yeni dijital kimlik yatırımı Plum. ile ilgili sunum gerçekleştirecek. Yine aynı gün içerisinde “Dijital Kimlik” panelinde panelist olarak yer alacak ve dijital kimlik konusunda yaşanan yeni gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi verecek.

Plum. ile yasal tabanlı olarak teyit edilebilecek

Plum. ile Blockchain üzerinden dijital kimliklerin kesin olarak teyit edilebileceği bir teknolojiyi hayata geçiren E-GÜVEN, bireysel tarafta; farklı şifre girme, şifre güvenliği sağlama, hesap bilgisi tutma, bilgilerin güncelliğini koruma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Şirketlere ise özellikle müşterilerini tanıma (KYC) alanında kolaylık sağlıyor. 

Müşteri tanıma (KYC) yükü hafifleyecek 

Çözüm sayesinde bireylerin dijital ortamda gerçek kimlikleri ile hareket edip etmediği anlaşılabilecek. Gelen kimlik bilgileri doğru olsa bile bunları gerçek kimlik sahibinin gönderip göndermediği teyit edilebilecek. Çözüm, şirketlere; müşterilerini tanıma kolaylığı, özellikle finans kuruluşlarına KYC (Know Your Customer) süreçlerini dijitalleştirme, müşteri finansal güvenliğini sağlama, operasyonel riskleri en aza indirme, müşteri deneyimini iyileştirme, veri elde etme maliyetlerini azaltma, iş gücü, süreç verimliliği ve yasal olarak tanınan veri ile çalışma kolaylığı sağlayacak. Bireyler de kimlik beyanı için şubeye gitmeye gerek kalmadan işlemlerini dijital ortamda tamamlayabilecek.

Blockchain ile daha hızlı ve güvenli olabilir mi?

Etkinlikte kamu, belediye veya özel kurumların sunduğu elektronik hizmetlerin blokzincir teknolojisi ile hızlı ve güvenli hale getirilmesi, dijital dünyada kişisel mahremiyet gibi konular ele alınacak. Ayrıca bireylerin kendileriyle ilgili bilgilere erişimin yönetilmesinde ne kadar söz sahibi olacağı tartışılacak. Devlet kontrollü paralar, uzlaşma mekanizmaları, pratik kullanım senaryoları gibi önemli konular uzmanlar tarafından katılımcılara aktarılacak. Çalıştayda Ethereum ile Akıllı Kontrat Temelleri, Hyerledgrer Indy ve Fabric ile Uygulama Geliştirme, Blokzincir için Kriptografi, Doğrulanabilir İddia Tabanlı Uygulama Geliştirme başlıklarında eğitimler de verilecek.

TP-Link ve Avira, akıllı ev kullanıcılarını internet tehditlerinden korumak için işbirliği…