Porno izleme sorunlu olmanın yeterli bir göstergesi midir? İşte Araştırma Sonuçları

Öğrencilerine porno izleten öğretmen

Yeni araştırmalar, sıklıkla porno izleme gerçekleştiren kişilerin mutlaka sorunlu kullanıcılar olmayabileceğini gösteriyor.

Porno izleme gerçekleştiren problemsiz yüksek frekanslı pornografi kullananların sayısı, problemli yüksek frekanslı pornografi kullananların sayısından 3-6 kat fazla. Bu çalışma Cinsel Tıp Dergisi‘nde yayınlanmış durumda.

Yetişkin popülasyonlarda porno izleme kullanımı yaygın olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların yaklaşık % 70 ila % 90’ı yaşamları boyunca pornografi izlemiş. Çoğu insan için pornografi kullanımı sorun yaratmaz ve yaşamlarında olumsuz sonuçlara yol açmaz. Ancak bazı kişiler için sorunlu hale gelebilir ve cinsel sorunlar gibi olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Madde kullanımına bağlı bağımlılıklarda veya sorunlu davranışlarda görülebileceği gibi, verilen davranışın miktarı veya sıklığı, sorunlu kullanımın güvenilir bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, sorunlu pornografi kullanımı durumunda, önceki çalışmalarda pornografi kullanım sıklığı ile sorunlu kullanım arasında sadece küçük-orta derecede ilişkiler gözlemlenmiş durumda. Bu,  sık sık porno izleme gerçekleştiren ve bununla ilgili hiçbir sorun yaşamayan kişiler olabileceği gibi, pornografiyi sorunsuz kullanıcılar kadar sık ​​kullanan, ancak aynı zamanda ciddi olumsuz sonuçlar yaşayan kişiler olabileceği anlamına geliyor.

Porno izleme deneysel olarak incelenmiş değil

Bununla birlikte, bu kavram literatürde hiçbir zaman deneysel olarak incelenmemiştir. Bu nedenle araştırma potansiyel porno izleme kullanıcı gruplarını, kullanım sıklıklarına ve sorunlu pornografi kullanımlarına göre belirlemeyi amaçlamış. Ardından, hangi sosyodemografik ve psikolojik özelliklerin sorunlu ve sorunlu olmayan kullanıcıları ayırt edebileceğini incelemek için belirlenen grupları karşılaştırmış.

Bu amaçla, toplam 15.000’den fazla kişi (18 ile 76 yaşları arasında) üç bağımsız örneklemde anonim, çevrimiçi anketleri tamamlamış. Üç örneklemde tutarlı olan veriye dayalı bir yöntemle (gizli profil analizi) üç farklı porno izleme kullanıcısı profili belirlenmiş. (1) Sorunsuz, düşük frekanslı pornografi kullanıcıları (insanların %68-73’ü). (2) Sorunsuz, yüksek frekanslı pornografi kullanıcıları (insanların %19-29’u)ç Ve (3) Sorunlu, yüksek frekanslı kullanıcılar (insanların %3-8’i).

Bu gruplar 40’tan fazla sosyodemografik ve psikolojik özellik açısından karşılaştırmış. Ve sorunlu, yüksek frekanslı kullanıcı grubunun daha yüksek düzeyde hiperseksüalite, depresif belirtiler, can sıkıntısına yatkınlık, pornografiyle ilgili rahatsız edici duygular ve daha düşük düzeyde benlik saygısı ve temel düzeyler bildirdiğini bulmuşlar. Psikolojik ihtiyaç tatmini (yani, ilişki, yeterlilik ve özerklik), problemli olmayan, yüksek frekanslı pornografi kullanıcı grubuna göre. Bununla birlikte, bu iki grup, pornografiyle ilk deneyimlerindeki yaşları veya kişilik özellikleri (örneğin, açıklık veya dürtüsellik) gibi diğer özelliklerde belirgin bir farklılık göstermiyor.

Çalışmanın ana mesajı, pornografi kullanım sıklığının, sorunlu pornografi kullanımının güvenilir veya yeterli bir göstergesi olarak kabul edilmeyebileceği. Çünkü göreceli olarak yüksek frekanslı bir pornografi kullanımı, kişinin hayatında herhangi bir problem olmaksızın mevcut olabilir. Ayrıca, belirli özelliklerin farklı bir kombinasyonu, sorunlu veya sorunsuz, yüksek frekanslı pornografi kullanımına neden olabilir. Bu nedenle, hem araştırma hem de klinik çalışmalarda, pornografi kullanım sıklığı ve sorunlu pornografi kullanımı da dahil olmak üzere, pornografi kullanımının karmaşık bir değerlendirmesine ihtiyaç var.Porno izleme

Bununla birlikte, bu çalışma, porno izleme kullanım profillerinin farklılaştırılmış incelemesinde sadece ilk adım. Tüm araştırmalarda olduğu gibi, çalışmada da bazı sınırlamalar bulunuyor. Örneğin, çalışmanın kesitsel doğası göz önüne alındığında, mevcut bulgulardan nedensellik çıkarılamaz.

Bu nedenle, mevcut bulguları daha da ileriye taşımak için, bu yılın başından itibaren, Kanada’daki Université de Montréal’den Dr. Sophie Bergeron, uzun vadede porno izleme kullanımının çiftlerin cinsel sağlıklarıyla nasıl ilişkili olabileceğini araştırmaya başladılar.

İlgili Haberler

>> Porno İzleyen Sevgililer Hakkında İlginç Araştırma Sonuçları Ortaya Çıktı