Sosyal Ağlardan Sosyal Ticaret

Çalışanların motivasyonlarını yükseltmek, yeni iş modelleri oluşturmak, müthiş fikirler yaratmak ve müşteri ile başarılı bir etkileşim sağlamak.  Sosyal Media, birçok kuruluş tarafından, tüm bunları sağlamak için bir gizli silah olarak kullanılmaya başlandı. 

Bir işletmede sosyal medyanın kullanımı üç temel esasa göre yapılıyor. İlki aynı işletmelerdeki çalışanların , birbirleriyle daha sıkı bir işbirliğinde çalışabilmeleri için. İkinci kullanım alanı ise, iş ortakları ve müşterilerle sıkı bir etkileşim kurmak. Son olarak da en çok bilinen Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda yer almak ve buralarda da analizler gerçekleştirmek.

sosyal ag 2

İşletmelerdeki sosyal medya entegrasyonu, müşteri ve iş ortaklarının iç ve dış haberleşmelerini daha iyi bir seviyeye getirip arttırıyor. İşletmeler daha kreatif oluyorlar ve karar verme süresi de kısalıyor. Firma çalışanları çok daha rahat haberleşebildikleri için iş prosesleri farklı bir seviyeye taşınmış durumda. Yapılan bir araştırmaya göre, CEO’ların %57’si,  sosyal ticarete öncelik veriyorlar.  Durum böyle olunca da sosyal medya daha çok servis ve satış pazarlamada kullanılmaya başlandı. Yapılan araştırmaya göre, Avrupa’daki işletmelerin üçte biri sosyal medyayı servis ve satış pazarlamayı birleştiği ortaya çıktı. Bunun sonuncunda da işletmeler daha çok müşteri, çalışan memnuniyeti ve daha yüksek ciro elde ettiler.

Social Media Logotype Background

Enterprise Social Software’in Yükselişi

ESS olarak adlandırılan kurumsal sosyal uygulamalar günümüzde çok az kullanılıyor. Fakat uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda bu uygulamalar inanılmaz derecede artacak. Öyle ki bu alanda 2017 yılında %22.3’lük bir artış bekleniyor. Hatta 2016 yılında büyük işletmelerin yarısı Facebook benzeri uygulamaları kendi şirketlerinde kullanacakları tahmin ediliyor. IBM bu alanda, %14’lük bir pay ile öncü kuruluşlardan biri. İkinci sırada %10’luk bir pay ile Jive yer alıyor. Microsoft Yammer ve Salesforce bu iki şirketin arkasında geliyor.

sosyal ticaret

Yinede pazar şimdilik çok küçük. Çünkü ESS’in bu seneki Pazar değeri yaklaşık 1 milyar Dolar olduğu tahmin ediliyor. 2017’de bu değer 2.7 milyar Dolara çıkacakmış. Bazı araştırmacılar 2016 yılında pazarın 6 milyar Dolar olduğunu da söylüyorlar.

Neticede ESS, önümüzdeki yıllarda iyi bir Pazar değerine ulaşacak. Salesforce’un verilerine göre Chatter 2012 yılından itibari ile %1118 büyüdüğünü söylüyor. IDC’nin verilerine göre sosyal medya uygulamaları bir önceki yıla göre %80 artmış durumda.

socsyal ag

Böyle olması esasında beklenen bir durum. ESS’i kullanmak için önemli iki neden var. Bunlardan birincisi sosyal veri akışını kontrol altında tutmak. İkincisi ise, analiz uygulamaların ve Big Data entegrasyonu ile işletmelerinin  yönetebilirliğini ve haberleşmesini bir üst noktaya taşımak.

Anlaşılan önümüzdeki dönemde sosyal medya entegrasyonu oldukça ilginç bir hal alacak. Bu geçişi sağlayacak olan firmalar yeni iş alanları açmakla kalmayacak, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti ve cirolarında yükselmeler olacak. 

Samsung Yeni Galaxy Tab4 Serisini Piyasaya Sunuyor