Türkiye’de veri trafiği ne durumda?

Türkiye’de veri trafiği hakkında oldukça ilgi çekici araştırmlar ortaya koyuldu. Bakalım Türkiye’de veri trafiği dünyaya göre ne düzeyde?

Equinix tarafından yıllık olarak yayınlanan pazar araştırması Global Interconnection Index (GXI)’in 2019 sonuçlarına göre;  şirketler arası özel bağlantı yüzde 51 oranında büyüyerek 53 zetabyte veri alışverişi anlamına gelen 13.300 Tbps bant genişliğine ulaşacak.

GXI pazar araştırmasına göre ara bağlantı bant genişliği, diğer bir deyişle ana iş ortakları arasındaki doğrudan ve özel trafik değişim kapasitesi, dijital iş faaliyetleri için çok önemli bir bileşen ve araştırma.

Equinix tarafından, 2.450 global üst düzey BT profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen bağımsız ankete göre global BT karar vericilerinin yarıdan fazlası (%48), ara bağlantının dijital dönüşümü kolaylaştıracak ana etken olduğunu düşünüyor.

Türkiye’de veri trafiği ne durumda?

EMEA bölgesindeki her 10 BT karar vericisinden 4’ü de bu düşünceye sahip. Türkiye’deki BT karar vericilerinin dörtte üçü (%75), hali hazırda temel bağlantı noktası olarak ara bağlantıya güveniyor.

İnternette eksiksiz güvenlik için HomeCare

Tüm EMEA Bölgesi’nde uygulanan regülasyonlar Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Yönetim ve Eğitim, İş ve Profesyonel Hizmetler konusunda veri alışverişinin ve ara bağlantı bant genişliği artışını kaçınılmaz olarak doğuruyor.

Türkiye'de veri trafiği

Bu düzenlemeyle, Avrupa (%51 CAGR) dijital büyüme yarışında Kuzey Amerika’yı (%46) geçiyor. Latin Amerika %63 CAGR’la başı çekiyor ve Asya Pasifik hemen arkasında yer alıyor (%56 CAGR).

Ankete göre; dünyadaki genişleme planları, diğer bölgelerdeki daha agresif genişleme planlarına karşın (%69, Amerika Kıtası %65), EMEA’da yer alan işletmelerin %55’inin yeni metropollere açılmayı planladıklarını gösteriyor. Globalde her 10 BT karar vericisinden 6’sı (%62) – ve Türkiye’de (%60)- bu büyüme planlarını desteklemek üzere sanal bağlantılardan yararlanıyorlar.

Dijital ekonomide rekabet edebilmenin temel koşulu, ara bağlantı yoluyla büyük hacimli veri alışverişi yapılabilmek!

  • Hızla artan veri hacmine yanıt olarak, ara bağlantı bant genişliğinin kurumsal tüketimi diğer iş veri alışverişi biçimlerini geride bırakarak dünya genelinde %64 CAGR artacaktır. Bu durum, %67 oranında artan tüketim ve bölgedeki işletmelerin 2022’de toplam ara bağlantı bant genişliğinin %60’ını oluşturacağı öngörüldüğünde EMEA için daha da yüksek olacaktır. 
  • Anket sonuçlarına göre, global BT karar vericilerinin neredeyse yarısı (%46), ara bağlantının, pazarda rekabetçi avantaj yakalamak için yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bu bulgu, EMEA’daki her 10 BT karar vericiden 4’ü için (%39) doğruydu.

Mesafe, dijital iş faaliyetlerinde performansı belirleyen en büyük etkendir

  • Özel ara bağlantıların konuşlandırılması hem uygulama performansını hem de kullanıcı deneyimini ciddi oranda iyileştirecektir.  
  • Günümüz gecikmeye duyarlı iş yükleri 60 ile 20 milisaniye arasında değişen yanıt süreleri gerektirdiğinden BT altyapısının tüketim noktalarına (edge) yakınlaşmasını zorunlu kılıyor.  
  • Ankete göre global BT karar vericilerinin 1/3’ü (%34, bunun %31’i EMEA bölgesinde) bağlantı hızını arttırmak için ara bağlantı kullanıyor. 
  • Anket bulgularına göre, Türkiye’nin önde gelen BT liderlerinin %60’ı özel bulut, %43’ü herkese açık bulut uygulaması kullanıyor ve %43’ün içindeki %24 ise çoklu bulut uygulamasını tercih ediyor.

Equinix

Lider işletmeler, modern ara bağlantı mimarileri kullanarak rekabette avantaj elde ediyor 

Birçok uç(edge) konumları üzerinden farklı ağ sağlayıcılarına bağlanmak, ara bağlantı bant genişliği için en belirgin kullanım durumudur ve 2022 yılına kadar 4 kat büyümesi beklenmektedir.

Ankete göre; EMEA bölgesindeki BT karar vericilerinin yarıdan fazlası, (%54) ağ performansı optimizasyonunun temel öncelik olduğunu düşünüyor.

Birçok uç (edge) konumları ve bulut bölgeleri üzerinden farklı bulutları ve BT hizmetlerini bağlamak; ara bağlantı bant genişliğinin daha geniş kapsamlı ve hızlı kullanım biçimlerinden biri ve 2022’de 13 kat büyümesi öngörülüyor.

Çoklu bulut stratejilerine geçiş, anket katılımcısı BT karar vericilerinin neredeyse yarısı (%45) için öncelikli konu.