Türkiye’de yapay zaka için 3.5 milyar dolar yatırım yapıldı!

Türkiye’de yapay zaka için 3.5 milyar dolar yatırım yapıldı!

PAYLAŞ

Bölgedeki bazı ülkelerden toplanan şirket satın alım verileri, yapay zeka teknolojilerinde hangi alanlara yatırım yapıldığı hakkında bilgi veriyor. 
Bölgedeki ülkelerin çoğu yapay zeka kullanımında erken aşamalarda olduklarından, yapay zeka geniş bir kapsamla yorumlanmıştır.

Geçtiğimiz son on yıldaki Yapay zeka büyüme trendi

Geçtiğimiz 10 yılda yapay zeka yatırımlarında sürekli olarak bir büyüme trendi söz konusu. 2008 yılında yatırım sayısı yalnızca 2’iken, 2018 yılında 171 adet yatırım gerçekleştirildiği görülmektedir. ilginç bir şekilde, 2008 yılında bu alanda ilk yatırımları yapan ülkeler
Suudi Arabistan ve Misır’dır. Ancak, sonrasında bu alanda herhangi bir yatırımları olmamıştır. Yalnızca Suudi Arabistan için 2018 yılında büyük bir anlaşma mevcuttur. Geçtiğimiz yılda işlem hacminin yanı sıra, anlaşma rakamlarında da artış yaşanmıştır.

Yatırımların çoğu birleşme ve almalardan oluşuyor

Bölgedeki yapay zeka yatırımlarının yarısını, birleşme (3,9 milyar $) ve kurumsal yatırımlardan (1,1 milyar $) gelen finansman oluşturmaktadır. Yatırım işlemlerinin
büyük bir kısmında melek yatırımcılar ve tohum aşaması yatırımlar yer alsa da, karşılaştırma yapıldığında yatırımların toplam değerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu da yeni yapay zeka şirketlerinde yüksek risk/yüksek getiri alanlarında yüksek yatırım yapılmasına dikkatli yaklaşıldığını göstermektedir.

En fazla yatırım Türkiye, BAE ve Güney Afrika’da yapılmaktadır

Geçtiğimiz 10 yılda en fazla yatırım Türkiye, BAE ve  Güney Afrika’da yapılmıştır. Gerçekleştirilen toplam 929 yatırım işleminden 252 adeti Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Türkiye ayrıca 3,4 milyar $ ile toplam yatırım tutarı açısından da lider konumdadır.
BAE ise 2016 ve 2017 yıllarında yüksek yatırımlar yapmış, Güney Afrika ise 2011
yılında yaptığı yatırımlarla ön plana çıkmış, ancak son yıllarda bir azalma olmuştur. Yine de yatırımlar açısından ana konumundadır. Suudi Arabistan ise oyunculardan biri 2018 yılında yeniden ön plana çıkmıştır.
Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla geride kalsa da, Ürdün yakın gelecekteki fırsatları değerlendirmek için pozisyon almaktadır.Bölgedeki bazı ülkelerden toplanan şirket satın alım verileri, yapay zeka teknolojilerinde hangi alanlara yatırım yapıldığı hakkında bilgi veriyor. 

En popüler yapay zeka yatırımları sosyal medya

Sosyal medya yatırımları, toplam yatırımların sayıca %44’ünü oluşturmakta olup, ikinci sırada %28 ile nesnelerin İnternet yer almaktadır. Ancak, yatırım tutarlarına bakıldığında, sıralamanın tam tersi olduğu görülmektedir. Nesnelerin İnternet bölgedeki toplam yatırımların yaklaşık %60’inı oluştururken, medya yatırımlarının oranı %36’dır. Yatırım tutarının kalan kısmı ise yalnızca diğer yapayzeka formatları arasında paylaştırılmaktadır.
Siber güvenlik, akıllı mobil alanlarında yatırımlar son zamanlarda hız kazanmıştır.
Geçtiğimiz on yılda Türkiye’de yapay zekaya 3459 milyon $ yatırım yapılmıştır Türkiye, geçtiğimiz yapılan toplam yatırımımın %38’ini oluşturan yatırımları ile yapayzeka
alanındaki yatırımlar konusunda bölge lideri konumundadır. Bu kapsamda 252 yatırım
ve 2303 milyon $ değerinde 21 adet Birleşme/Satin Alma yer almaktadır.
Kaynak: EY Embriyonik Datası birleşmeler, devralmalar, fon rotalan, melek yatırımlar, ittifaklar, özel sermaye ve akredite fonları dahil her tür işlem çeşidini içermektedir.
Veriler Microsoft için hazırlanan Orta Doğu ve Afrika’da YapayZeka
Türkiye 2019 ve Ötesine Genel Bakış araştırmasından alınmıştır. 

CEVAP VER