Veeam Backup for Linux Ücretsiz Olarak Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu

Veeam Backup for Linux Ücretsiz Olarak Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu

PAYLAŞ

Veeam Software’in duyurduğu Veeam Backup for Linux ürünü, şirket içinde hala çalışmakta olan birkaç fiziksel Linux sunucusunun yanı sıra açık bulutta çalışan Linux sunuculara yedekleme ve koruma sunan ve bağımsız çalışan bir üründür. Müşteriler bu aracı bağlantısız bulut durumlarını yedeklemek ve onları şirket içinde tekrardan eski haline getirmek ya da şirket içinde yedekleyip bulutta eski haline getirmek için kullanabilirler.

Linux, bulut için kurtarıcı bir çözüm olmaya devam ediyor. Şirketlerin yüzde 75’i Linux’u ana bulut platformu olarak kullandıklarını söylüyor.* Var olan çözümler çoğu zaman uygulama için manüel bir sürece ihtiyaç duyuyor ya da karmaşık ve pahalı. Bu yüzden de bu, Linux sunucuların birçoğunun risk altında olması anlamına geliyor.1446023871_Doug_Hazelman

Veeam’in Ürün Stratejisi Başkan Yardımcısı Doug Hazelman Linux sunucularının yedeklenmesi ve kurtarılmasının genelde karmaşık ve pahalı bir süreç olduğunu, çoğu zaman da manüel bir müdahaleye ya da BT yöneticisinin zamanının büyük bir çoğunluğunu harcamasına yol açtığını söyleyerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Dahası hibrit bulutun giderek bir sektör standardı haline gelmesi ve şirketlerin daha fazla iş yükünü açık bulut üzerinde çalıştırmak istemesi sonucunda açık bulut sunucu aşamalarının yedeklenmiş olması ve kolaylıkla ve hızlı bir şekilde kurtarılması, erişilebilirliği garantilerken çalışma sırasında meydana gelebilecek sorunların da önüne geçiyor. Veeam topluluğu Linux bulut durumlarının erişilebilirliğini garantileyecek ve nerede olursa olsun kurtarabilecek, kullanımı kolay bir araç konusunda bizi sıkıştırıyordu. Sadece bu talebi yerine getirmekle kalmadık aynı zamanda BT topluluğunun gerçek problemlerini çözecek ücretsiz bir aracı da Veeam ürün portföyüne ekledik.”

Veeam Backup for Linux, bağımsız bir araç olmasının yanında aşağıdaki faydaları da kullanıcılara sağlıyor:
İstenen yerde yedekleme: Bulutta ya da şirkette olsun Linux’un çalıştığı her durumda yedekleme.
Esnek kurtarma: Ayrı bulut aşamalarının yedeklemelerinin şirket içinde düzeltilmesi ya da şirket içindeki yedeklemelerin bulutta düzeltilmesi şeklinde çalışır.
Veeam Backup & Replication™ v9 ile entegrasyon: Hedef lokasyonlar olarak Veeam yedekleme havuzlarının tüm avantajlarına sahiptir; parçalı kurtarma içinde var olan Veeam Backup & Replication yetkinliklerini kullanır.


CEVAP VER