Yeni Girişimcilerin Önemli Bir Kısmı Teknoloji Alanından Çıkacak


Avea CEO’su Erkan Akdemir; 21-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde, Girişim 2023: Yeni Stratejiler Hangi Sektörlerden Gelecek? başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmasında dünyada ve Türkiye’de yeni girişimler ve farklı yaklaşımların giderek daha fazla önem kazandığını belirten Erkan Akdemir; sözlerine “İstihdam yaratarak ekonomik büyümeye katkı sağlayan ve makro-ekonomik sorunlara çözüm getiren girişimciler, endüstrilerin yaratıcıları ve dönüştürücüleri de aynı zamanda. Bu nedenle de girişimcilik, sürdürülebilir büyümeyi sağlayan, her türlü desteği hak eden ekonomik ve sosyal bir kaldıraç olarak görülmeli”  diyerek başladı.

Avea_Uludag Ekonomi Zirvesi 2014 (6)

Erkan Akdemir: “Yeni girişimcilerin önemli bir kısmı teknoloji alanından çıkacak ”

Türkiye’de medyanın, halkın ve Avea gibi kendi bünyesinde girişimcilere çeşitli fırsatlar yaratmak isteyen büyük şirketlerin değişen bakış açısıyla girişimciliğe ilginin giderek yükseldiğini vurgulayan Erkan Akdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“2012 Küresel Girişimcilik Raporu’na göre, Türkiye’deki girişimcilik faaliyetine başlayanların nüfusa oranı 2006 yılında 6,11 iken, 2012 yılında 12.22’ye çıktı. TUIK verilerinegöre ise 2012 yılında yeni doğan veren girişimlerin istihdam yaratma oranı %10,1 olarak ölçüldü. Bu rapor ve verilerden de anlaşılacağı üzere, girişimcilik artık iş dünyasında önemi giderek daha fazla önem kazanan bir konu. Biz de Avea olarak girişimcileri ve girişimcilik kavramını fazlasıyla önemsiyor ve gerekli teşvik ve desteği sağlamak adına ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz”.

Avea_Uludag Ekonomi Zirvesi 2014 (1)

Son yıllarda teknoloji alanındaki girişimcilerin sayısındaki artışa bakıldığında, yeni girişimcilerin önemli bir kısmının teknoloji alanından çıkacağının öngördüklerini ifade eden Akdemir; Türkiye’nin ilk yerinde Ar-Ge sertifikalı operatörü olarak da yeni fikir ve girişimleri her zaman destekliklerinin altını çizdi.

Erkan Akdemir, Avea’nın inovasyon kültürünün de aslında şirketin girişimci ruhundan geldiğini belirterek; “Girişimciliği bu kadar önemseyen ve odak konularından biri olarak benimseyen bir şirket olarak; 2011’de teknoloji odaklı girişimciler için Kuluçka Merkezi’mizin kapılarını açtık. Bu merkezimizle bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe şirket kurmak ve işlerini büyütmek isteyen genç girişimcilere altyapı ve pazarlama kanallarını açarak; projelerini büyütüp geliştirebilecekleri bir ekosistem sunuyoruz.

Kuluçka Merkezi’miz geleceğin güçlü yatırımcılarının ve başarılı girişimcilerinin yetiştiği bir çatı da aynı zamanda. Merkezimizde geçen yıl 5 mezun verdik; bu yıl da yeni girişimcileri merkezimize dahil ettik”.

Avea_Uludag Ekonomi Zirvesi 2014 (3)

Geleceğin teknolojilerine, Avea Müşteri Deneyim Merkezi’nde Dokunun!

Erkan Akdemir, Türkiye’ye daha fazla değer kazandırmak ve sürdürülebilir bir gelecek adına dünyanın en saygın teknik üniversitesi Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) ile gerçekleştirilen işbirliğiyle; MIT’nin teknolojik bilgi ve birikiminin Avea Ar-Ge’sine aktarılmasını ve aynı zamanda Avea’nın Ar-Ge gücünün de uluslararası bir platforma taşınmasını sağladıklarını sözlerine ekledi:

“MIT işbirliğimizle Boston ve Türkiye arasında bir teknoloji köprüsü kurduk. MIT know-how’ını Ar-Ge Merkezi’mizin gücüyle birleştirerek; Türkiye’de geleceğin teknolojilerinin en yakın takipçisi ve öncü uygulayıcısı olma hedefimizle çalışmalarımızı hiç ara vermeden sürdürüyoruz. Bu özelliklerimiz, yaklaşımımız ve sunduklarımızla inovasyonun merkezi haline geldik”.