Adel, SAP Teknolojileriyle İş Süreçlerine Hız Kazandırıyor


Adel, SAP ve Türkiye’nin önde gelen Bilgi Teknolojisi şirketlerinden Anadolu Bilişim iş ortaklığıyla yeni kurumsal kaynak planlama projesini hayata geçirdi.

Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda uzun vadeli kurumsal kaynak planlamada SAP ERP çözümünü tercih eden Adel için SAP ve Anadolu Bilişim’in geliştirdiği çözüm 1 Ocak 2014 tarihinde SAP üzerinde canlı kullanıma alındı. Adel, SAP’nin uzman çözümleriyle iş süreçlerinde doğru ve hızlı bilgi akışı, kişilerle bölümler arası iletişim ve bilgiye ulaşma konularında verimlilik artışı sağlayarak, zaman ve iş gücü kaybının önüne geçilmesi yolunda önemli bir adım attı. SAP’nin Adel için geliştirdiği projede malzeme yönetimi (MM), satış dağıtım (SD), üretim planlama (PP), kalite kontrol (QM), bakım yönetimi (PM), maliyet muhasebesi (CO) ve finansal muhasebe (FI) modülleri canlı kullanıma alındı.

Adel  logo

Proje’nin hayata geçirilmesinde Anadolu Bilişim’in danışmanlığından faydalanan Adel, raporlama yeteneklerini artırarak SAP ile uluslararası standartları yakaladı. Depo otomasyon sistemleri ve saha satış sistemleriyle tam entegrasyon sağlandı. Ayrıca Adel’in e-faturaya geçişi sorunsuz şekilde tamamlandı.

SAP metodolojisine ve Türkiye şartlarına uygun proje yaklaşımıyla Anadolu Bilişim, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağladı. SAP ve Anadolu Bilişim danışmanlarının yetkinlikleri, tecrübeleri ve sertifikasyonları projenin başarıyla hayata geçmesini sağladı.

Adel Genel Muduru Evrim Hizaler (2)

SAP çözümleriyle Adel, aylık satış tahminlerinin, iç piyasa ve ihracat siparişlerinden etkilenmeyeceği bir yapı kurmuş oldu. Böylelikle yapılan tahminlerin sadece iç piyasa siparişleri ile mahsuplaşması sağlandı ve planlamacılara ihracat siparişlerini ayrıca planlayabilme esnekliği kazandırıldı. Adel, mamullerini tek bir ekrandan planlayabilirken, muhasebede yapılmış olan tüm gider ve gelir kayıtlarını tek merkezden kontrol edilebiliyor.

Sektörünün Büyüklüğü 61,6 Milyar TL Oldu