Cisco ve NetApp, FlexPod çözümünün 5. yılını kutluyor

Cisco ve NetApp, FlexPod çözümünün 5. yılını kutluyor

PAYLAŞ

Müşteri ve İş Ortakları Kapsama Programı’nın ticari başarıyı daha da hızlandırması sonucu, entegre altyapı çözümü FlexPod’un gelirleri 5,6 milyar dolara yükseldi.

NetApp ve Cisco’nun FlexPod işbirliği, kurumsal BT altyapılarını modernleştirip basitleştirerek daha iyi ticari sonuçlara ulaşmasını sağladı. FlexPod müşterileri, bu çözümler bütünü ile kendini kanıtlamış bir teknolojiye, güçlü ortaklık ekosistemine ve yeni teknolojileri hızla entegre etme kabiliyetine kavuşuyor. Müşteriler ve ortaklar, çözüm kapsamında verimliliği, hızlı karar alımını ve güçlü ticari sonuçları artıran 100’den fazla onaylanmış uygulama ve altyapı tasarımına kavuşuyor.

Geçen beş yıl içerisinde FlexPod dikkat çekici bir büyüme göstererek 5,6 milyar dolarlık bir gelir getirdi. Bugün, dünya genelinde 6.300’den fazla kurumsal müşteri ve 1.100 iş ortağı, teknolojinin neler yapabileceğini göstermesi için FlexPod’u kullanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan NetApp CEO’su George Kurian, “Müşterilerimiz için baktığımızda rekabet şartlarının çok çetin olduğunu görüyoruz. Hızlı yanıt, ulaşılabilirlik ve hız için gerekli şartlar hiç olmadığı kadar arttı. FlexPod ile Cisco ve NetApp, iş dünyasının her geçen gün daha da gelişen taleplerini karşılamak için ideal bir çözüm yarattı. Cisco ONE Kurumsal Bulut Paketi’nin yetenekleri ve NetApp Data Fabric vizyonu, müşterilerin BT sistemlerini özel buluttan herkese açık buluta kendi belirledikleri şartlar dâhilinde sorunsuz bir şekilde genişletmesini mümkün hale getiriyor. Müşteriler, FlexPod’a yapacakları yatırımların, ticari faaliyetlerini başarıya ulaştıracağından ve bu faaliyetlerinin iş dünyasının değişen BT dünyası içerisinde gelişeceğinden eminler.” dedi.

Cisco CEO’su Chuck Robbins ise açıklamasında, “Cisco ve NetApp; her ülkenin, kentin ve şirketin dijitalleşmesini gerçekleştirme vizyonunu paylaşıyor. Bunun için BT yönetimleri, altyapılarını kurmak ve yönetmek için daha basit yaklaşımlara ihtiyaç duyuyor. FlexPod ve Cisco’nun ortaklık ağı kurulum zamanını kısaltıyor ve müşterilerini bir sonraki veri merkezi dönüşüm dalgasına hazırlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ortaklar ve müşteriler FlexPod deneyimlerini paylaşıyor

NetApp’ın iş ortağı ePlus’ın Teknolojiden Sorumlu Müdürü Mark Melvin değerlendirmesinde, “Üç yıldır NetApp’ın bir numaralı FlexPod ortağı olan ePlus, ABD’deki müşterimize yüzlerce FlexPod tasarım, kurulum ve yönetim çözümü kazandırarak başarısını ve deneyimini kanıtlamıştır. Her geçen gün daha fazla müşteriye çevik veri merkezleri ve bulut çözümleri sunuyoruz. Muhteşem esnekliğe ve farklı iş yüklerini kapsayan geniş kapasiteye sahip FlexPod’un 5. yılını kutluyor olmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.

Technicolor Şirketi’nin iştiraklerinden Virdata’nın CTO’su Patrick Goemaere ise yorumunda, “Çözümümüz, hem hibrit bulut hem de kurum içi dâhili sistemlerde kolay ve modüler ölçeklenebilirlik için FlexPod özel bulut altyapısını kullanıyor. NetApp’ın Data ONTAP işletim sistemini kullanması sayesinde FlexPod, Virdata’ya kapasite planlamasını kolaylaştıran ve doğrulanmış bir referans platform sunmasını sağlayan birinci sınıf bir yetenek kazandırıyor. Vidata’nın nesnelerin interneti (Nİ) ve Spark teknolojimiz ile desteklenen büyük veri analiz hizmetlerimiz artık bütün donanım, ağ ve depolama alanlarına yayılmış güvenilir ortamlarda çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Mercy Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Scott Richert yaptığı açıklamada, “Mercy, hasta bilgilerini koruyup depolayan elektronik sağlık kaydı için sanat eseri bir veri merkezi ve esnek bir bulut altyapısı kurdu. Şimdi ise bunu saha küçük kliniklere ve sağlık merkezlerine yayıyoruz. NetApp FlexPod mimarisinin yardımı ile depolama alanımızda yüzde 40’ın üzerinde tasarruf elde ettik, güç tüketimini yüzde 50 azalttık ve artık milyonlarca hasta için veri güvenliğini ve bu verilere daha hızlı erişimi sağlıyoruz.” dedi.

Avustralya ING DIRECT BT Strateji Müdürü Ben Issa ise şunları söyledi: “İnsanlar bize gelerek, fikirlerinin karmaşık bankacılık ortamımızda yaratacağı etkinin test edilmesini istiyor. Tek seferde çok fazla projeyi test ettiğimizden teslimat sürelerimiz geçiyordu. Stratejik bir öncelik olarak inovasyonu daha hızlı hayata geçirmemiz gerekiyordu. Cisco’nun sunucu altyapısının yardımı ile veri merkezi silomuzu ortadan kaldırdık ve yerine diğer bayilerin çözümleri ile tam entegre edilmiş tek bir işlem platformu kurduk. Bu altyapı NetApp teknolojileri ile de entegre şekilde çalışıyor. Böylece sorunsuz bir depolamaya sahip olduk. Perdenin arkasında altyapımıza aşırı yükleme yapmayan, ağ bant genişliğimizde tasarruf sağlayan, depolama alanı sunan ve güç üreten bir sistem bulunuyor. Eşzamanlı birçok kurulum yapmanıza karşın size tasarruf sunan bir ortam.”

Sauber Motorsport AG yaptığı yorumda, “Özellikle yarış pistleri için bir yerden başka bir yere kolaylıkla taşınabilecek küçük ve hafif sisteme ihtiyacımız vardı. Bu sistem, grafik uygulamaları için gerekli olan üst performans ve güvenilirliğe sahip olmalıydı. FexPod olmasaydı geleneksel teknolojiler ile bu tarz bir veri merkezi kurmak oldukça zor olacağı gibi maliyetlerde kesinlikle çok daha yüksek olacaktı” ifadelerini kullandı.Flexpod cisco netapp

FlexPod’un Yetenekleri Artırıldı

Endüstrinin en başarılı ortaklığında güç alan FlexPod, dünya genelinde birçok büyük çaplı şirketin entegre altyapıları için tercihleri oldu. NetApp ve Cisco, iş ortaklar ile birlikte FlexPod’un yeteneklerini yeni ticari şartları karşılayacak şekilde artırmaya devam ediyor.

FlexPod’un Uygulama Performansı, Bulut ve Otomasyon için çözümleri:

·         FlexPod, NetApp All Flash FAS ve Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) teknolojileri ile sorunsuz bir şekilde uygulama performansını artırıyor, yüksek verimlilik sağlıyor ve kararların akıllıca alınmasının önünü açıyor. Bu tasarım, tüm yazılım geliştirme döngüsünü kolaylıkla destekliyor, Cisco ACI profil ve politikalarını kullanan altyapılar için flash, disk ve bulut genelinde düşük sürtünmeli aktarım sağlıyor.

·         FlexPod, Microsoft (Exchange ve SharePoint) için Cisco ACI ile uygulama geliştirmeye yönelik basit ve politika tabanlı bir yaklaşım sunuyor. Bugün BT takımlarının genel olarak manuel şekilde yaptıkları konfigürasyon katmanlarını otomatikleştirerek BT’ye kilit öneme sahip iş uygulamalarının ihtiyaç duyduğu kaynakları daha kısa sürede sunarken bunu kurumsal seviyedeki uçtan uca güvenlik ile yapıyor.

·         SAP Uygulamaları için FlexPod, işletmelerin tek bir FlexPod çözümü üzerinde birden çok SAP HANA üretim sistemini daha düşük riskle ve daha fazla esneklikle çalıştırmasına imkân tanıyor. SAP uygulamalarını çalıştıran sunucular için gerekli performansı ve SAP HANA veri tabanını aynı FlexPod altyapısı üzerinden sağlıyor.

·         Cisco ACI ile SAP Uygulamaları için FlexPod,  işletmelerin SAP HANA tabanlı uygulamaları hızla kurmasını mümkün hale getirirken aynı zamanda kritik performans gerekliliklerini de karşılıyor. Cisco ACI’nin politika tabanlı yaklaşımı kurumsal uygulamalarını SAP HANA’ya taşıyan kurumların gerekli gördükleri güvenlik ve yönetimi getiriyor.

  • Politika Tabanlı Otomasyon ve Vnomic Kullanan Cisco Uygulama Merkezli Altyapı ile Çalışan SAP Uygulamaları için FlexPod, büyük çaplı SAP uygulamaları ve SAP HANA veri tabanı operasyon ve kurulumlarını kayda değer seviyede hızlandırıp basitleştirerek hayalara neden olabilecek işlemleri ortadan kaldırmaya ve ağ davranışını uygulama gerekliliklerine göre ayarlamaya yardımcı olur.
  • FlexPod, Cisco Birleşik İşlem Sistem (UCS) Yöneticisi ve Cisco ACI ile iş akışlarını uygulama altyapılarının politika tabanlı ve hızlı yapılandırması için otomatikleştirir. Cisco UCS Yöneticisi; fiziksel ve sanal işlemleri, ağ ve depolama bileşenlerini yapılandırmaya, kurulum zamanını düşürmeye ve altyapının teslimat hızını artırmaya yardımcı olur.
  • OpenStack ile FlexPod açık kaynak bulut ekonomisinin avantajlarından faydalanmak isteyen müşterilerin, OpenStack Red Hat Kurumsal Linux OpenStack Platform (RHEL-OSP) bulut çözümlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde kurmasını sağlar. Kanıtlanmış ve onaylanmış entegre bir altyapı üzerine kurulu bu çözüm, OpenStack ve FlexPod destekli FlexPod İşbirliği Destek Modelini sunar.

FlexPod’u satın almak ve kurmak iş ortakları ve müşteriler için kolaylaştırıldı:

  • Avnet One Frameworks tarafından sunulan FlexPod Hizmetleri Cisco, NetApp ve Avnet hizmet ve ürünlerini popüler müşteri konfigürasyonları temelinde birleştiren, önceden yapılandırılmış ve bir araya getirmiş yeni bir altyapı setidir. Bu yeni çözümler; aracı iş ortaklarımıza önceden entegre edilmiş ve onaylanmış FlexPod konfigürasyonları için fiyat verirken veya teslim ederken yüksek hızda satış imkanı sunar.
  • FlexPod Post Uygulama Doğrulama Araçları, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize FlexPod çözümlerinin Cisco Validated Design şartları ile uyumlu olduğunu göstermelerine yardımcı olur. Uygulama yazılımları ve konfigürasyonları için belirlenmiş açıklar ve bunlar için yapılan tavsiyeler ile müşteriler için kurulumların desteklenebilirliği garanti altın alınır.
  • FlexPod Yaşam Döngüsü Yönetimi, iş dağılımını azaltmak ve FlexPod veri merkezi yatırımlarının değerini korumak için araç ve dokümanlar ile destekli gerekli adım adım güncelleme prosedürü ve FlexPod yazılım doğrulamalarını sunar.

CEVAP VER