İlk HP iş ilişkileri endeksi dünya çapında insanların çoğunun işle sağlıksız bir ilişki içinde olduğunu gösteriyor

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman
HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman

HP, dünya çapında çalışanların işle olan ilişkilerini araştıran kapsamlı bir çalışma olan ilk HP İş İlişkileri Endeksi’nin çığır açan bulgularını açıkladı.* 12 ülkede çeşitli sektörlerden 15.600’den fazla katılımcıyla yapılan çalışma, dünyanın işle olan ilişkisinin bir kırılma noktasında olduğunu ve etkilerinin yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, “Çalışanların işleriyle olan ilişkisini hem bireyler hem de iş dünyası için olumlu bir şekilde güçlendirmek için büyük bir fırsat mevcut,” diye belirttikten sonra şöyle devam etti: “Liderler olarak, verimlilik ile memnuniyet arasında bir seçim yapma hatasını kesinlikle reddetmeliyiz. En başarılı şirketler, çalışanların kariyerlerinde başarılı olmalarını ve iş dışında da başarılı olmalarını teşvik eden kültürler üzerine kurulmuştur.”

Araştırma, işin hayatlarındaki rolü, becerileri, yetenekleri, araçları ve çalışma alanları ile liderlik beklentileri de dahil olmak üzere insanların işle olan ilişkilerinin 50’den fazla yönünü analiz etti. Araştırmada ayrıca işin çalışanların refahı, üretkenliği, bağlılığı ve kültürü üzerindeki etkisi de incelendi. Bu sayede HP, dünya genelinde çalışanların işle olan ilişkisini zaman içinde takip edebilecek bir ölçü olan İş İlişkileri Endeksi’ni geliştirdi. Endeks, bilgi çalışanlarının sadece yüzde 27’sinin şu anda işle sağlıklı bir ilişki içinde olduğunu ortaya koydu; Endeks hakkında daha fazla ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz.

İşle kurulan sağlıksız ilişkiler çalışanların zihinsel, duygusal ve fiziksel refahını etkiliyor

Türünün ilk örneği olan bu çalışmada HP, anlamlı, üretken ve amaca yönelik iş deneyimlerini yönlendiren faktörler hakkında bilgi edinmek için iş liderleri, BT karar vericileri ve bilgi çalışanlarıyla bir araya geldi. Bulgular, işle sağlıksız bir ilişkinin bir çalışanın hayatı ve bir işverenin işi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Çalışanlar işleriyle olan ilişkilerinden memnun olmadıklarında, bu durum işletmeye zarar veriyor:

  • Moral ve bağlılık: Bilgi çalışanları daha az üretkenlik (“yüzde 34”), daha fazla işten ayrılma (yüzde 39) ve daha fazla kopukluk hissi (yüzde 38) bildiriyor.
  • Elde tutma: Çalışanlar işle ilişkileri konusunda nötr hissettiklerinde bile, yüzde 71’den fazlası şirketten ayrılmayı düşünüyor. Hiç mutlu olmadıklarında ise bu oran yüzde 91’e yükseliyor.

İşle kurulan sağlıksız ilişkiler çalışanların refahını etkileyebiliyor:

  • Zihinsel: Bu çalışanların yarısından fazlası (yüzde 55) özsaygılarının düşük olduğunu ve kendilerini başarısız hissettiklerini bildirerek özdeğerleri ve ruh sağlıkları ile mücadele etmektedir.
  • Duygusal: Bu sorunlar doğal olarak hayatlarının diğer yönlerini de etkiliyor; yüzde 45’i arkadaşları ve aileleriyle olan kişisel ilişkilerinin zarar gördüğünü ve yarısından fazlası (yüzde 59) kişisel tutkularının peşinden gidemeyecek kadar tükendiğini belirtiyor.
  • Fiziksel: Zihinsel ve duygusal sağlık, fiziksel refahın sürdürülmesini zorlaştırabilir. Çalışanların yüzde 62’si sağlıklı beslenmeyi sürdürme, egzersiz yapma ve yeterli uyku alma konusunda sorun yaşadığını bildiriyor.

İşle sağlıklı bir ilişkinin arkasındaki etkenlerin belirlenmesi

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 60’ına göre, çalışanların işle ilgili beklentileri özellikle son iki yılda önemli ölçüde değişti. Ankete katılanların yüzde elli yedisi, iş yerinde ve işyerinde kendilerine nasıl davranıldığına ilişkin beklentilerinin de arttığını belirtiyor.
Araştırma, işle sağlıklı bir ilişkiye katkıda bulunan 50’den fazla faktörü inceleyerek, iş liderleri için kritik odak alanlarını ve temel zorunlulukları temsil eden ve zaman içinde izlenecek olan Endeksi oluşturan altı temel faktörü belirledi.Sağlıksız çalışma ortamı

1. Tatmin: Çalışanlar amaç, yetki ve işleriyle gerçek bir bağ kurmayı arzuluyor, ancak bilgi çalışanlarının yalnızca yüzde 29’u şu anda bu özellikleri tutarlı bir şekilde deneyimliyor. Değişen işgücü beklentilerine uyum sağlamak için işletmelerin, daha fazla söz hakkı ve temsilcilik yoluyla çalışanların tatminine öncelik vermesi gerekiyor.

2. Liderlik: İş dünyası liderlerinin yüzde 68’ine göre yeni çalışma biçimleri yeni liderlik tarzları gerektiriyor; ancak her beş çalışandan yalnızca biri liderlerin liderlik tarzlarını buna göre geliştirdiğini düşünüyor.  Duygusal zekanın ve şeffaf, empatik liderliğin geliştirilmesi günümüz işyeri için çok önemli.

3. İnsan odaklılık: Bilgi çalışanlarının yalnızca yüzde 25’i hak ettiklerini düşündükleri saygı ve değeri sürekli olarak görüyor ve daha da azı aradıkları esneklik, özerklik ve iş-yaşam dengesini deneyimliyor. Liderlerin bunu çözmesi için insanları ilk sıraya koymaya ve ekiplerini karar alma sürecinin merkezine yerleştirmeye görünür bir vurgu yapmaları gerekiyor.

4. Beceriler: Bilgi çalışanlarının yüzde 70’i güçlü güç ve teknik becerilere önem verirken, sadece yüzde 31’i bu iki konudaki yeterliliklerinden sürekli olarak emin. ‘En iyi uygulama’ işletmeleri, bütünsel eğitim ve desteğe yatırım yaparak hayati bir beceri geliştirme ve çalışan bağlılığı avantajı elde etme fırsatına sahip.

5. Araçlar: Günümüz çalışanları, işverenlerinin sağladığı teknoloji ve araçlar konusunda söz sahibi olmak ve bu teknolojinin kapsayıcı olmasını istiyor. Ancak, şirketlerin hibrit çalışmayı desteklemek için doğru araçları uygulayacağına dair güven sadece yüzde 25 gibi düşük bir oranda. Teknoloji portföyü artık sadece bir araç değil, çalışan bağlılığının yanı sıra bağlantı ve etkinleştirmenin de önemli bir itici gücü olarak ortaya çıkıyor.

6. Çalışma alanı: Bilgi çalışanları, iş yerleri arasında hareket ederken sorunsuz bir deneyim ve her gün nerede çalışacaklarına dair bir seçenek istiyor. Etkili hibrit çalışma alanları, kolay geçişler, esneklik ve özerklik, çalışanlara güven göstermede ve olumlu bir iş deneyimini teşvik etmede çok büyük önem kazanıyor.

Güven ve duygusal bağ artık çalışanları cezbetme ve elde tutmada kilit öneme sahip
İş İlişkileri Endeksi, dünyanın işle olan ilişkilerini yeniden tanımlamak için çok önemli bir zaman olduğunu gösteriyor. İşyerinde daha fazla güven ve duygusal bağ, altı temel etmen arasında güçlü ve tekrar eden temalar arasında yer alıyor.

Her dört iş liderinden neredeyse üçü, bir liderin ileride başarılı olabilmesinin tek yolunun duygusal zekaya sahip liderlik olduğunu kabul ediyor. Araştırma, duygusal zekanın – ve artan güven ve temsiliyetin – çalışanlar nezdinde önemli bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koyuyor: 83’ü bu faktörlere değer veren bir işveren bulmak için daha az para kazanmaya razı olduklarını söylüyor.

  • Güçlü işyeri kültürü: Bilgi çalışanları empatik, duygusal zekaya sahip liderlik ve ortalamanın üzerinde çalışan bağlılığı ve tatmini olan bir yerde çalışmak için yüzde 11’lik bir maaş kesintisini göze alabiliyor.
  • Esneklik: Aynı grup, istedikleri yerde ve zamanda çalışmalarına izin veren bir yerde çalışmak için maaşlarının yüzde 13’ünden vazgeçebiliyor.

ilgili Haberler

>> HP Tanklı Yazıcı Portföyü Genişliyor! İşte Yeni Ürünler Hakkındaki Detaylar