Hibrit bulut COVID-19’da yükselişe geçti

Hibrit bulut

Nutanix Araştırması COVID-19 Koşullarında Hibrit Bulut sistemlerinin Öne Çıktığını Gösteriyor. Gelecek Bulut Sistemlerine Doğru Evriliyor.

Hibrit bulut bilişimin lideri Nutanix, şirketlerin COVID-19 salgınının mevcut ve gelecekteki BT kararları ve stratejisi üzerindeki etkilerini ortaya koymaya yönelik düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre katılımcıların %86’sı hibrit bulutun ideal BT altyapısı modeli olarak öncü konumunu sürdürdüğünü düşünüyor. Ayrıca ankete bu yönde cevap verenler stratejik çabalara odaklanmaya ve pozitif iş sonuçlarına yönelmeye daha meyilli.

Pandemi, BT’nin odak noktasını uzaktan çalışanlara kaydırdı ve coğrafi olarak dağıtılmış iş gücüne hizmet etmek için genişleyebilen, neredeyse anında hayata geçen bulut bilişime dayalı altyapıları öne çıkardı. Buna ek olarak hibrit ortamları çalıştıran daha fazla sayıda katılımcı, daha esnek çalışma koşulları sunabileceklerini, iş sürekliliği planlarını güçlendirebileceklerini, işlemleri basitleştirebileceklerini ve salgın nedeniyle dijital konferans kullanımını artırabileceklerini ifade etti.

Ankete katılanların çoğunluğu (%76) salgının BT hakkında daha stratejik düşünmelerine neden olduğunu bildirirken, yaklaşık yarısı (%46) genel ve özel bulut dahil olmak üzere pandeminin doğrudan bir sonucu olarak hibrit buluta olan yatırımlarının arttığını söyledi. Buna ek olarak işletmeler, ihtiyaçlarını karşılamak için önceki yıllara kıyasla daha fazla sayıda genel buluta güveniyor. Rapor genel bulut kullananların %63’ünün iki veya daha fazla genel bulut veya çoklu bulut kullandığını gösterirken, katılımcılardan gelen yanıtlar bu oranın önümüzdeki 12 ayda %71’e çıkabileceğini gösteriyor.

Hibrit bulut

Bu yılki raporun diğer önemli bulguları arasında şunlar yer alıyor

Kurumlar tercih ettikleri BT işletim modeline ulaşma yolunda önemli adımlar attı

Katılımcılar, veri merkezlerinde hibrit bulut kullanımı için hiper bütünleşik altyapıyı benimsemek ve özel ve genel bulut kullanımı için bulut özellikli olmayan veri merkezlerini devreden çıkarmak için adım atıyor. Küresel BT ekipleri ayrıca önemli altyapı değişiklikleri planlıyor.

Hibrit bulut dağıtımlarının önümüzdeki beş yıl içinde %37’den fazla artacağını ve buna karşılık gelen.bulut özellikli olmayan veri merkezlerinde 15 puanlık bir düşüş olacağı öngörülüyor. Katılımcılar özel bulut, genel bulut ve geleneksel veri merkezinden oluşan karma modeli diğerlerinden daha sık çalıştırdıklarını (yaklaşık %26) ve bunun muhtemelen hibrit bir bulut dağıtımının habercisi olduğunu bildiriyor.

Şirketler uzaktan çalışmanın kalıcı olmasına hazırlanıyor

Geçen yılki ankette, ankete katılan şirketlerin yaklaşık %27’sinin evde tam zamanlı çalışanı yoktu. Bu sayı, COVID-19’un bir sonucu olarak bu yıl 20 puan düşerek %7’ye düştü. Ankete katılanlar, 2022’de şirketlerin ortalama %13’ünün.tam zamanlı uzaktan çalışanı olmayacağını tahmin ediyor ki bu 2019’daki değerin 2 katı. Bu nedenle BT altyapısını (%50) ve evden çalışma becerilerini (%47) iyileştirmek, önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde şirketlerin önceliği haline geldi.

Değişime ekonomi değil, stratejik iş sonuçları yön veriyor

Katılımcılar, BT altyapılarını değiştirmeye yönelik öncelikli amaçlarının BT kaynaklarını daha fazla kontrol etmek (%58), dinamik iş gereksinimlerini karşılama.esnekliği kazanmak (%55), müşterileri ve uzaktan çalışanlar için desteği artırmak (%46) olduğunu söylüyor. Buna karşılık maliyetlerini düşürmeye öncelik verenlerin oranı %27.

Eğitimciler, COVID-19 nedeniyle görülmemiş zorluklar ve ihtiyaçlarla karşı karşıya

Eğitim sektöründen ankete katılanlar, “uzaktan çalışanların yeterli donanıma sahip olmasını sağlamanın” diğer sorunlardan daha önemli olduğunu söylüyor. %47’si ayrıca “çalışanlar, müşteriler ve müşteriler arasında yeterli iletişim kanalları.” sağlamanın en büyük zorluk olduğunu ifade ediyor.

Eğitim sektörü özel bulut dağıtımlarında üst sıralarda yer alıyor. Ankete katılan eğitimcilerin %29’u yalnızca özel bulutları çalıştırdıklarını söylerken, bu oran %22 olan genel ortalamanın üzerinde.

Araştırma şirketi Vanson Bourne, Nutanix adına bu araştırmayı üçüncü kez gerçekleştirdi ve dünyanın her yerinden 3.400 BT karar vericisine bugün iş uygulamalarını nerede çalıştırdıklarını, gelecekte bunları nerede çalıştırmayı planladıklarını ve bulutta karşılaştıkları zorlukların neler olduğunu sordu. Ankete Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Asya-Pasifik ve Japonya bölgesinden farklı sektör ve ölçeklerde şirketler katıldı.

Rapor hakkında daha fazla bilgi için Nutanix Enterprise Cloud Index’in üçüncüsünü bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

İlgili Haberler

>> Cisco WAN uç platformu ile bulutu hızlandırıyor

>> IBM bulut için iki farklı şirkete ayrılacak!