Türk Telekom Yıllık Ortalama 15 Bin Ton Karbon Emisyonunu Engelledi

Türk Telekom; dijital dönüşüm, tasarruf ve verimlilik projeleriyle, sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini düşürerek yıllık ortalama 31 milyon kilowatt saat (kWh) enerji tasarrufu sağladı. Türk Telekom böylece, yılda ortalama 15 bin ton karbon emisyonunu engelledi.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir gelecek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Telekom, sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini son 5 yılda yüzde 3 oranında düşürdü. Böylece yıllık ortalama 31 milyon kilowatt saat (kWh) enerji tasarrufu sağlarken, son 5 yılda yıllık ortalama 15 bin ton karbon emisyonunu engelledi.

Enerji verimliliği ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyoruz

Karbon Türk Telekom
Ali Gürsoy, Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı

Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türk Telekom olarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, iş modellerimizde, stratejilerimizde ve kurumsal kararlarımızda sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini önceliklendiriyoruz. Bu doğrultuda; tasarruf, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında yatırımlarımıza devam ediyoruz.  Güçlü abone büyümesine bağlı olarak data kullanım miktarlarında artışın sürdüğü ve altyapı yatırımlarının arttığı 2021 yılında abone başına düşen elektrik tüketimini bir önceki yıla göre azaltmayı başardık. İhtiyaç olmadığında aydınlatmaların kapatılması, ısıtma ve soğutma cihazlarının optimum değerlerde ayarlanması, kullanılmayan elektrikli ekipmanların tamamen kapatılması, enerji verimliliği sağlayan elektronik aletlerin ve aydınlatma sistemlerinin tercih edilmesi gibi bireysel önemlerin de etkisiyle sürdürülebilir bir geleceğe sağladığımız katkıdan gurur duyuyoruz.”

Karbon Emisyonu Nedir?

Karbon emisyonu, en basit anlamda karbonun atmosfere salınması anlamına gelir. Karbon emisyonu denildiğinde akla birçok farklı tanım gelmektedir fakat karbon emisyonu aslında sera gazı emisyonundan bahsetmektir. Sera gazı emisyonları genellikle karbondioksit eşdeğerleri olarak hesaplandığından dolayı, herhangi bir küresel ısınma veya sera gazı etkisi tartışmasında genellikle karbon emisyonu veya karbon salınımı şeklinde adlandırılır. Ayrıca, sera gazlarının büyük bir çoğunluğunda karbon molekülüne rastlanmaktadır. Örneğin, Kyoto Protokolü’nde sera gazı olarak kabul edilen altı gazın dört tanesinde kar bon molekülü vardır (karbondioksit, metan, hidroflorür karbonlar, perfloro karbonlar). Kar bon emisyonu ve sera gazının dünyada artmasının başlıca sebepleri;

  • Kontrolsüz nüfus artışı
  • Sanayileşme
  • Küresel enerji talebinde artış
  • Artan şehirleşme ihtiyacı
  • Yeşil alanların azalması
  • Sera gazlarının kontrolsüz bir biçimde doğaya salınmasıdır.

İlgili Haberler

>> Türk Telekom Genç Mühendis Programı İle 200 Mühendis Göreve Başladı