Veri Yönetiminde Bulut Çözümlerinin Önemi

Veri Yönetiminde Bulut Çözümlerinin Önemi

PAYLAŞ

İnternet, mobil iletişim ve sosyal medya kullanımının hızla artması ile birlikte şirketlerin veri büyüme hızı da aynı doğrultuda arttı. Özellikle hayatımıza girmeye başlayan nesnelerin interneti ile ortaya çıkan Büyük Veri şirketlerin daha fazla depolama alanına ihtiyaç duymasına yol açmıştır. Gerek maliyet gerekse işlevsellik açısından şirketlere büyük katma değer sağlayan bulut sistemleri artık depolama ve yedeklemenin de ötesine geçiyor. Veri analizi ve veri yönetimi gibi yeni yaklaşımlar ise daha da önem kazanıyor. Yeni bulut bilişim hizmetleri ile kurumlar daha fazla katma değer elde ederken ticari açıdan yol haritalarını çizme konusunda daha rahat hareket edebiliyor.

Artık bulut sistemleri yalnızca yedekleme ve depolama için kullanılmıyor. İşlenmeyen ve yönetilmeyen büyük verinin çöp veri olmaktan öteye geçmeyeceğinin bilincinde olan şirketler veri yönetimine her zamankinden daha fazla önem veriyor. Büyük verinin yönetimi için gerekli esneklik, verimlilik ve performansı sağlayan en uygun çözüm ise bulut sistemlerinden geçiyor. Burada toplanan veriler işleniyor, sınıflandırılıyor, analiz ediliyor ve yönetiliyor. Şu an sosyal medyada veri analizinin önemi ile kıyaslarsak gelecekte şehirlerin üreteceği verinin analizi çok daha önemli olacaktır. Nesnelerin internetinin de etkisi ile akıllı şehirler geleceğin yeni teknolojik trendi olacak. Akıllı şehirler, güvenli binalardan otomasyon destekli enerji kaynaklarına, ulaşımdan kamu güvenliğine kadar birçok fonksiyonu barındıran insan ve altyapı odaklı şehirlerdir. Geleceğin akıllı şehirlerinin altyapısı da dikkate alındığında bulut sistemlerinin önemi daha da artacaktır.

Bugün her ölçekten şirket ticari faaliyetlerini daha da geliştirmek için teknolojiden yararlanarak müşterilerine en iyi hizmeti sunmak istiyor. Bulut bilişimin en önemli faydaları teknolojide toplam sahip olma maliyetini ortadan kaldırması, düşük güç kullanım verimi sunarak kurumların kaynaklarını esas işlerine yöneltmelerini sağlaması ve iş süreçlerini daha verimli hale getirmesidir. Bu nedenlerden ötürü bulut bilişim pek çok firma tarafından tercih edilmektedir. Bilişim teknolojilerinden faydalanmak için harici donanımlara yatırım yapmak kurumların bütçe kalemleri üzerinde ağır bir yük oluşturabilmektedir. Böyle bir yükün oluşmaması ve teknolojinin nimetlerinden gerektiği gibi faydalanabilmek için bulut bilişim ideal bir çözümdür. Ayrıca kurumlar kendileri için oldukça önemli olan bilgi ve verilerini veri merkezlerinde depolayarak hem maliyet avantajına hem de bilgi güvenliğine sahip olabilmektedir.proline_mustafa_haykir_600

Şirketler kendilerine uygun bulut hizmetini seçmelidir

Günümüz dünyasında enerji maliyetlerinin ve güç tüketiminin paralelinde soğutma ihtiyaçlarının yüksek maliyetli olması sebebiyle şirketler bilişim projelerini daha planlı, ihtiyaçlar paralelinde genişleyebilen, verimli, işlevsel veri merkezleri ile oluşturabilmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda başta sağlık ve eğitim sektörü olmak üzere bulut teknolojileri şirketler arasında hızla yaygınlaşmaktadır.

Bulut bilişim yatırımlarında kurumların en çok dikkat etmesi gereken alan ise ihtiyaç analizidir. Genellikle gerektiği gibi odaklanılmayan bu analiz, kurumun yapacağı yatırımın ölçeğini de belirlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, işletmelerin almayı düşündükleri bulut bilişim hizmetini seçerken değerlendirmeleri gereken önemli bir husus ise güvenliktir.  Esaslı ve ayrıntılı bir güvenlik politikası tüm şirketler için hayati öneme sahiptir. Bulut bilişim de bu kapsamlı güvenlik stratejisinin içerisinde yer alması gereken bir konudur. Güvenlik alanında gelişen teknolojilerin kullanımı ile birlikte bulut çözümleri kullanımının da artabileceğini düşünüyoruz.

Diğer taraftan kurumun kendi ihtiyaç ve kapasite gereksinimlerini doğru belirlemesi önem arz etmektedir. Bu noktada hizmet modeli çok iyi belirlenmeli, alt yapı hizmeti, platform hizmeti ve yazılım hizmetlerinin temeldeki optimum gereksinimleri ortaya konulmalıdır.

Proline olarak bulut bilişim hizmetlerimiz kapsamında; veri merkezinin lokasyon seçimlerinden enerji ve BT alt yapısının belirlenmesine, soğutma ihtiyaçlarının analizinden veri merkezi fiziksel güvenliğine ve son olarak da veri merkezi envanter yönetiminden veri merkezi ortam ve enerji izleme sistemlerini birleştiren DCIM (Data Center Infrastructure Management) sistemine kadar danışmanlık, tasarım ve uygulama alanlarında tüm şirketlere çözümler sunmaktayız.

Bulut sistemlerinde Türkiye gelecek vadediyor

Türkiye’de kurumların teknolojiyi ve dolayısıyla da bulut bilişim sistemlerini iş süreçlerine dahil etme konusunda istekli olduklarını gözlemliyoruz. Dijital teknolojiler ve bulut bilişim uygulamalarının sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücü açısından barındırdığı avantajlar düşünüldüğünde bu gelişme daha iyi anlaşılabilir. Küresel çapta bulut bilişim kullanımı yaygınlığı konusunda ilk sıralarda yer almasak da gelişim hızımız oldukça çarpıcı bir boyuttadır. Altyapı eksiklerinin giderilmesi ve sağlanan teşviklerle bu alan daha da gelişecektir.

Bilişim teknolojilerinin birçok kurumun temel unsurlarından biri olduğu göz önüne alındığında firmalar için felaket kurtarma çözümlerinin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan ise bazı kurumların, maliyetleri veya operasyonel yükleri nedeniyle bu tarz çözümleri uygulayamadıklarını görmekteyiz. Bu doğrultuda değerlendirildiğinde bulut bilişim aynı zamanda firmaların felaket kurtarma çözümlerini konumlandırabilecekleri bir kaynak olarak da düşünülebilir.


CEVAP VER