VMware VMworld Avrupa 2019’da yeni inovasyonlar duyuruldu!

VMware VMworld

.VMware VMworld Avrupa 2019 etkinliğinde çığır açacak olan yeni inovasyonlar duyuruldu. İşte o inovasyonlardan bazıları!

VMworld 2019 Avrupa’da VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi.

VMware’ın teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne ışık tutuyor.

VMware, Modern Dağıtık Kurumlara Yerleşik Güvenlik Sunacak Yeni Güvenlik Çözümlerini Duyurdu

VMware; yerleşik güvenlik vizyonunu güçlendiren, güvenliği daha da otomatikleştiren, proaktif kılan ve tüm dağıtık kurumlara nüfuz eden yeni ve genişletilmiş güvenlik çözümlerine ve iş ortaklıklarına dair detaylı açıklamalarda bulundu. Duyuruların başlıkları: 

 • Dell, Dell trusted Devices ve Secureworks ile birlikte Karbon Siyah Bulut’u ticari Dell müşterileri için son nokta güvenlik çözümü yapacak.
 • Yeni VMware NSX Dağıtık İhlal Tespiti ve Koruması
 • Yeni VMware NSX Federation, büyük ölçekli NSX hizmete alımları için tutarlı, merkezi ağ ve güvenlik ilkeleri yapılandırma ve yönetim imkanı sunuyor.
 • Gelişmiş VMware SD-WAN, güvenlik duvarı performansı, esnekliği ve kullanılabilirliği özelliklerini ayırıyor.
 • VMware Secure State güncellemeleri genel bulut riskini azaltıyor ve güvenlik durumunu iyileştiriyor.
 • Dijital çalışma alanları için yeni bir sıfır-güven güvenlik mimarisi

VMware, Kurumların Kubernetes’i Daha Hızlı Benimsemesi için VMware Tanzu Portföyü’nü Geliştiriyor

VMware, kurumların Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerini dönüştürecek şekilde tasarlanan VMware Tanzu ürün ve hizmet portföyüne hızlı geliştirmeler yaptığını VMworld 2019 Amerika’da duyurdu.

Güncellemeler arasında ve Project Pacific’in beta programının ve VMware Tanzu Mission Control’un. yanı sıra uygulamaların kesintisiz bir şekilde sunulabilmesi. için mevcut ve gelecekteki iş ortaklarının bulut yerlisi ekosistemden tamamlayıcı teknolojilerle desteklenen Kubernetes temelli bir platform. kurmalarını sağlayan yeni VMware Cloud Native Master Services Competency de yer alıyor. 

VMware VMworld

VMware Cloud on AWS, Bölgedeki Müşterilerinin Uygulamaları Taşımalarına ve Modernleştirmelerine Yardımcı Oluyor

AWS EU (Stockholm) bölgesinde kullanıma açılacak olan VMware Cloud on AWS’in iki yıl içinde Avrupa’da kullanıma açıldığı bölge sayısı beşe, tüm dünyada ise 17’ye çıkıyor. VMware, işletim sistemi destekli taşımayı. da VMware HCX özelliklerinin arasına katıyor. Böylece Red Hat OpenStack/KVM ve Microsoft Hyper-V ortamları gibi vSphere’a ait olmayan iş yükleri de VMware Cloud on AWS’e taşınabilecek.

VMware tüm bunların yanında VMware vCloud Director özelliklerini VMware Cloud on AWS’e getiren ve Yönetilen Hizmet Sağlayıcılarının  (MSP) kullanım örneklerini ve genel maliyeti birçok kullanıcıya göndermesini sağlayan kanıtlanmış ve güvenli özelliklerini barındıran yeni VMware Cloud Director’u duyurdu.

Project Path, Bulut Sağlayıcıları için Çoklu Bulut Hizmet Teslimi ve İşlemler Sunuyor

Bir teknoloji önizlemesi olan Project Path, bulut sağlayıcılarının ve Yönetilen Hizmet Sağlayıcılarının bulut işlerine yeni değerler, hasılat ve iyileştirilmiş kazanç sunacak yeni iş modelleri benimsemelerine yardımcı olabiliyor.

Project Path, bugün VMware Cloud Provider’da bulunan temel özelliklerin üzerine kurulabiliyor ve bu özellikleri ileriye taşıyor. Bu sırada aşamalar halinde kullanıma alınarak tüm VMware Bulut uç noktalarında yönetim ve işlemlerin birleşmesini sağlıyor. Bunların arasında iş ortağının kendi. bulutları da yer alıyor.

Bulut sağlayıcıları self-servis çok kullanıcılı IaaS, konteynerler, taşıma. yedekleme, felaket kurtarması, nesne depolama, hizmet olarak veri tabanı, güvenlik, uygulama şablonları ve çok daha fazlasını herhangi bir VMware bulut uç noktasında sunabilecek.

Ek olarak, Project Path bulut sağlayıcılarının müşteri yönetimi, müşteri kullanımı,. faturalandırma ve tüm VMware bulut uç noktalarında müşteri desteği gibi işlemlerinin de birleşmesine yardımcı olacak. VMware, bu stratejiyi desteklemek için yeni SaaS temelli VMware Cloud Director hizmetini, VMware Cloud Provider Hub’ı, VMware vCloud Availability 3.5’i duyururken, VMware Cloud Provider Partners için Bitnami Community Catalogue’un kullanıma açıldığını paylaştı.

VMware, İletişim Hizmet Sağlayıcılarının Çoklu-Bulut Operasyonel Çevikliğini Koordine Eden Project Maestro’yu Tanıtıyor

VMware,  telko bulut orkestrasyonunu sağlayarak iletişim hizmet sağlayıcılarının pazardaki ağ işlev ve hizmetlerini bulutlar arasında, merkezden sınıra, özel buluttan genel buluta hızlandırmalarına yardımcı oluyor. Buluta öncelik veren bu orkestrasyon çözümüyle. CSP’ler daha fazla ağ fonksiyon formatında kullanılabilen ağ hizmetleri kurabilecek ve bunları otomatikleştirebilecek.

Bu sayede NFV ve Telko Bulut mimarilerinin her katmanındaki operasyonlarını optimize edebilecek ve birlikte çalıştırabilecek. Telko bulut orkestratörü, CSP’lere yeni hizmetlerini pazara ulaştırma süresini hızlandıracak, çok daha karmaşık ağları yönetme maliyetini azaltacak ve müşteri deneyimini iyileştirecek operasyonel verimlilik sunacak.

VMware Workspace ONE Sıfırıncı Gün Çalışan Deneyimi Sunarak Verimliliğin Artması için BT ve İK’nın Yeni Eleman Alma Sürecini Hızlandırıyor

VMware, çalışan deneyimini daha da iyileştirecek yeni Workspace ONE Intelligent Hub inovasyonlarını tanıttı. 

Sıfırıncı gün deneyimini destekleyen Workspace ONE, yeni işe alınanların Intelligent Hub’daki şirket rehberi ve intranet gibi faydalı kaynaklara erişimini ve başlama günlerinde önce bilgilerden faydalanmalarını sağlıyor.

Yeni işe alınanlar buna ek olarak, çalışanlara ilk gün verilecek teknolojileri seçmek gibi birtakım başlangıç işlerini de tamamlamak. için Intelligent Hub’ı kullanabilecekler.  VMware ayrıca yeni bir güvenlik mimarisi de tanıtarak birçok hibrit ve çoklu-Bulut VDI gelişmelerini de devreye aldı. 

VMware SD-WAN by VeloCloud Kapsamlı bir Güvenli Erişim Hizmet Sınırı Sunuyor

Şirket, kurumların işlerini büyütmek için küresel olarak erişilebilen Bulut Hizmetleri Ağı’ndan avantaj kazanmalarını sağlayan VMware SD-WAN by VeloCloud’un kapsamlı. bir Güvenli Erişim Hizmet Sınırı platformunu nasıl sunduğunu gösterdi.

VMware tüm bunların yanında Microsoft Azure ve Azure içinde hizmete alınan VMware SD-WAN geçitleri arasında daha derin bir entegrasyon sunmayı planlıyor.

Böylece uçtan uca yüksek bir performansın yanı sıra şirketin tüm şubelerinden Azure’daki iş yüklerine optimize edilmiş erişim imkanları sağlayacak.

VMware ve Microsoft Azure, Müşteri, Bulut ve Veri İnisiyatiflerinde Daha Büyük Etki Sağlamak için İşbirliklerini Sürdürüyor 

WMware, müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuğuna yardımcı olmak üzere Microsoft’la işbirliğinin devam ettireceğini duyurdu.  Bu yılın başlarındaki Dell Technologies World’de yaptığı duyurular çerçevesinde her iki şirket aşağıdaki yeni inisiyatiflere alıyor: 

 • Windows 10 modern yönetiminin hızlandırmak için VMware Workspace ONE ve Microsoft Endpoint Manager’ın birleştiği yeni bir çözüm;
 • VMware HCX üzerinde yeni, taşıma yetenekleri içeren geliştirilmiş bulut ile Azure VMware Solutions hibrit bulutta daha ileri seviyede global genişleme;
 • Müşteri merkezlerinde çalışan VMware vSphere üzerindeki Microsoft SQL Server 2019 için sertifikasyon ve destek;
 • VMware bulut altyapısındaki Azure Veri Hizmetlerinde en iyi müşteri deneyimini sağlamak için işbirliği ve 
 • VMware SD-WAN by VeloCloud ile Azure’un şube ve sınır ortamlarına genişletilmesi.