Yükselen Değer Kurumsal Ağ Çözümleri

Yükselen Değer Kurumsal Ağ Çözümleri

PAYLAŞ

Sağlıklı bir ağ altyapısı bütünleştireceği sistemlerin hızlı ve problemsiz çalışmasının garantisidir, bu yapılar bilişim teknolojileri yatırımları arasında en uzun ömre sahip yatırımlardır, bu sebeple ağ altyapıları doğru tasarlanmış ve standartlara uygun olması gerekmektedir.  Hızlı gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği rekabet yöneticilerin satın alma kararı vermesi durumunda işlerini zorlaştırıyor. Biz de sizlerin işini kolaylaştırmak için bu ay ki kapak konumuzda yeni nesil ağ teknolojilerini mercek altına aldık.

Kritik kararlar almak her zaman zordur. Konu bir de kurumunuzun iş süreçleriyle ilgiliyse işin içinden çıkmak bazen beklediğinizden de güç olabilir. Karar verme konusunda bilgi ve raporların toplanarak gözden geçirilmesi ve risk hesaplarının yapılması gerekiyor. Bu tarz raporlamalar haftalar veya aylar alabilir. Bu süreçte yılmadan çalışmak ve hedefe odaklanarak teferruatlara takılmamak gerekiyor. Bazen de bu tarz uzun süreçlerden korkan yöneticileri patronların baskısıyla riskleri üzerlerine alarak karar verip kurumsal yapıları çiğneyerek hareket edebiliyorlar. Bu tarz bir yaklaşım oldukça riskli ve beklenmedik sonuçlara davet çıkartabilir.

Yeni Teknolojilerin Kurumlara Sağladığı Yararlar

Hızla gelişen teknoloji beraberinde iş yüklerinin hafifletilmesi ve süreçlerin hızlandırılmasını getiriyor. Yeni nesil teknolojik gelişmelerin kurumlar tarafından takip edilmesi ve gerektiğinde kullanılması şart. Eğer limana yaklaşan gemiye binmek için hazırlık yapmıyorsanız büyük bir hata içerisindesiniz. Gemi kalktıktan sonra yeni bir gemiyi yakalama fırsatı için yıllarca bekleyebilir hatta hiç yakalayamayabilirsiniz. Bu yüzden önünüze gelen fırsatları değerlendirmenizde yarar var. Günümüzde bilgi teknolojilerinin işletmeler üzerinde çok belirgin etkileri olduğu gözüküyor. Yeni teknolojileri 80’li ve 90’lı yıllara göre işletmeler üzerinde çok daha farklı şekillerde faydalar sağlıyor ve direk karlılık oranının artmasına sebep oluyor. Tabii ki karlılık için teknolojilerin doğru şekilde ve yerinde kullanılması gerekiyor.

Kullanılan teknolojilerin firmalara sağlayacağı yararların farklı şekillerde ortaya çıktığını görüyoruz. İlk olarak firma içi işleyişlerin daha hızlandığını görmekteyiz. Genellikle kurumlar içerisinde kullanılan yeni nesil teknolojiler iletişim altyapısına dayanmakta. İletişim ne kadar hızlanırsa iş süreçleri ve iç işleyiş de o kadar hızlanıyor. Tabii ki elde edilen verilerin şirket içi yönetim kadrosu tarafından anlamlı yürütme stratejileri için de kullanılacağını göz önünde bulundurmanız şart. Bu veri elde etme işinin hem dışarıda hem de içeride şirketin bir parçasıymış gibi düşünülmesi şart. Ver madenciliğini teferruat olarak görürseniz büyük bir yanılgıya uğrarsınız. Gelecekte iş süreçlerinizi hızlandırmak ve rakiplerinize göre bir adım önde olmak için elinizdeki verileri değere dönüştürmeniz gerekiyor. Bunun için de veri madenciliği konusundaki yatırımlara şimdiden başlamalısınız.

Tüm bunların yanı sıra bir firmanın olmazsa olmazları arasında yer alan maliyet düşürme politikası yeni teknolojilerle birlikte başarılı bir sürecin başlangıcını da sunuyor. Kurum içerisi ve dışarısında kullanılacak doğru teknolojiler; ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve müşteri ilişkileri yönetimi bakımından maliyetleri büyük ölçüde azaltıyor ve aynı zamanda zaman tasarrufu sağlıyor.

Yeni Teknolojiler Çeviklik Sağlıyor

Son 15 yıllık sürece baktığımız teknolojiyi aktif olarak kullanan firmaların rakiplerine göre daha çevik olduğunu görüyoruz. Ekonomik koşullar değiştiğinde (bu durumu hiçbir firma öneticisi istemez) karşımıza çıkan yeni ortama alışma süreci ne kadar kısa ise firmanın normal işleyişini devam ettirmesi o kadar kısa sürede yapılabilir. Bu da bilişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirilebilecek bir durum. Tabii ki çeviklikle birlikte firmaların esneklik kazandığını da belirtmeliyiz. Bu esneklik doğru yerlerde kullanıldığında piyasa şartlarına uyum ve karlılığı devam ettirmek konusunda rakiplerinize göre büyük avantajlara sahip olabilirsiniz.

Ülkemizde de KOBİ’lerin üretime, istihdama ve GSMH’ya olan katkıları, fazlasıyla büyük boyutta. Hatta imalat sanayimize baktığımızda işletmelerin nerdeyse tamamının KOBİ adını verdiğimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğunu görüyoruz. Bu durum KOBİ’lerin gelişen teknolojiyi takip etmesinin önemini arttırıyor. Eğer küresel pazarlarda söz sahibi olmak istiyorsak gelişen teknolojilerde yararlanmak zorundayız. Özellikle iletişim teknolojilerinin kullanımlarının üst seviyelerde olduğunu görüyoruz. Fakat yatırımların bazen doğru yönetilmediği ve ortaya çıkan maliyetlerin KOBİ’lerin sırtlarına fazlasıyla yük olduğunu görmekteyiz. Bunun için yatırım ve teknolojik iyileştirmeler konusunda ehli ellerden yardım almamız gerekiyor. Birçok firmada karşımıza çıkan bir resimden bahsetmek istiyoruz. Ofis ortamına girdiğinizde her bilgisayarın yanında irili ufaklı yazıcılarla karşılaştığınız oldu mu? Hatta bunların bazıları toneri veya kartuşu bittiği için çalışmamakta ve çalışanların çoğu ellerinde bir USB bellek ve suratlarında takındıkları masun bakışlarıyla “bunu benim için basar mısın?” dediklerini. Bu sahneye birçok firmada rastlıyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte ofis ortamları içerisinde kullanılan router’lar sayesinde USB yazıcılar ağa bağlanabiliyor. Bu sayede ağa bağlı mobil ve PC kullanıcıları kolaylıkla çıktı alabiliyor. Çok basit bir çözüm ve 10 yazıcı almaktansa akıllı bir router almak yeterli. Bu ve bunun gibi ufak tefek farklılıklar bile kurumların maliyetlerini azaltarak çehresini değiştirebiliyor. Kurumsal ağlar
Kurumlara Çağ Atlatacak Ağ Çözümleri

Günümüzde işletmelerin hali hazırda sürdürdükleri rekabetçi güçlerini kaybetmemesi için günümüzün gereklerine uygun şekilde silkelenip yeniden yapılanmaları gerekiyor. Bu bağlamda kullanılan yeni teknolojiler şirket içerisinde sadece işleri düzenlemek amacıyla değil, bunun yanında, kurulan ağın etkin bir biçimde kullanılması, kalite, verimlilik, üretim ve karlılığın arttırılması için kullanılmalıdır.

Yük Dengeleyici Geniş Bant Router’lar

Kurumların başarıyı yakalamalarındaki birinci kural yeni nesil iletişim teknolojilerini kullanmaktan geçiyor. Bunun anlamı, ofis içi ve dışı kullanacağız ağ sistemlerinizi iyi tasarlayıp uygulamaya koymanız. Tasarım sırasında şirketinizin gelecek planlarını da göz önüne alıp büyüme stratejisine göre yol haritası çıkarmanız gerekiyor.

Ofis ağlarının fonksiyonelliğini arttıran cihazların başında yük dengeleyici genişbant router’lar geliyor. Eğer firmanızın ağ bağlantısının yüksek hızda olmasını istiyorsanız yük paylaşımlı router’lar sizin için biçilmiş birer kaftan. Birden fazla internet bağlantısını (kablo, ADSL, fiber vb) birleştirebilen bu tarz cihazlar bunun yanı sıra ağ içerisindeki yükü dengeleyebilir ve verimliliği arttırmak için kullanılan hatların durumlarını ölçerek hizmet sunabilir. Bunun yanı sıra yedekli çalışma imkanı da sunan bu tarz router’lara geçtiğimiz dönemde 5651 olarak adlandıracağımız yasa ile yeni düzenlemeler getirildi. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun olarak bilinen yasa birçok düzenlemeyi de beraberinde getiriyor. Özellikle İnternet kafe veya buna benzer yapılara sahip bilgisayar ortamını iş yerinizde barındırıyorsanız yasaya uygun donanımları kullanmanız şart. Eğer bu konuya uzaksanız donanım satın alma sürecinde bir BT danışmanına başvurmanız gerekli.

Güvenliği Elden Bırakmamakta Fayda Var

VPN’in anlamını bilmeyeniniz yoktur. Güvenli bağlantı seçenekleri oluşturmanız için kullanılan VPN (Virtual Private Network) teknolojisi birçok şirketin ofis ve merkezleri arasındaki iletişimi kurmak için kullanılabilir. Bu tarz bir teknoloji farklı araçlarla kullanabileceğiniz gibi VPN destekli router’lar üzerinde de kullanabilirsiniz. Kendi hattınız çekerek boşa para harcamanıza da gerek yok. İki tarafta VPN Router olması yeterli. Ardından internet üzerinde oluşturulan güvenli tüneller üzerinden veri alışverişine başlayabilirsiniz. Bunları yazarken internet bağlantısının ofis içerisinde varsayılan olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Bu durumun aksini günümüz koşullarında düşünmek bile istemiyorum.

IP İle Yakın Olmakta Fayda Var

İnternetin nimetleri sadece birkaç madde ile sınırlı değil. İnternet için kullandığımız IP ve buna bağlı olan teknolojiler işlerimizi fazlasıyla kolaylaştıracak ve bizlere zaman kazandıracak türden. Bunlara en iyi örnekler VOIP, IP Kamera, IP TV gibi teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden bu tarz teknolojileri yüksek maliyetleri nedeniyle fazla kullanmazdık fakat son dönemde ADSL ve fiber geniş bant bağlantı hizmetlerinin ucuzlamasıyla birlikte kurumların bu tarz hizmetlere erişim olanağı arttırıldı. Artık bu hizmetlere de kolaylıkla ulaşmanız mümkün.

Mobil Devrimi Hiçe Saymayın

Günümüzde akıllı cep telefonlarımız üzerinden veya paylaştığımız cihazlar ile internete her yerden erişir olduk. Bu durum şirket iş yapış şekillerini de fazlasıyla değiştiriyor. Eskiden internete bağlanmak için ofislere giderken şimdilerde herhangi bir kafe ofisimiz olabiliyor. Hatta 3G/4G paylaşım cihazlarıyla birlikte mobil bağlantınızı 10’larca kişiye paylaştırmanız ve bulunduğunuz ortamda ufak bir ağ kurarak iletişiminizi sağlamanız mümkün. Bu tarz cihazları mobil şebekenizin elverdiği her yerde kullanmanız mümkün. Bu sayede ofis ortamına kavuşmak için ofise gitmenize gerek kalmayacak.

Fakat hali hazırda bulunduğunuz bir ortamda internet bağlantısı var ve kendi ağınızı kurmak istiyorsanız Acces Point diye adlandırdığımız (Erişim Noktası) cihazlardan faydalanabilirsiniz. Acces Point’ler birden fazla bilgisayarı kablosuz olarak birbirine bağlayabilen veya internet bağlantılarını sağlayan cihazlara verilen isimdir. AP’ler sadece ağ ve internet bağlantısını sağlama için kullanılmayabilir. Aynı zamanda menzil arttırıcı olarak da kullanılabilirler. Sadece bir cihaz alarak birden fazla işi yaptırmak günümüz teknolojisi ile mümkün. Bu sayede ekstra maliyetlerinde önüne geçmiş olursunuz.

Anten Gücünüze Dikkat

Artık tüm oyun kablosuz ağ üzerine oynanıyor. Kablo maliyetleri yüksek olduğundan kullanılan cihazların kablosuz çözümler sunması büyük avantaj. Bu sayede ofis ortamında değişiklikler de rahatlıkla yapılabiliyor. Tabii ki sadece ofis içi durumlarda kablosuz bağlantı ekipmanları kullanmıyoruz. Dış mekan çözümleri sunan kablosuz bağlantı cihazları da mevcut. Dış mekan çözümleri için en önemli konulardan bir tanesi anten. Kurumlar için kullanılacak anten tespiti bir diğer önemli konudur. Aşağıdaki verdiğimiz hesap tablosu sayesinde istediğiniz mesafede belirli bir bağlantı kalitesinde alıcı veya verici tarafından çeşitli antenler arasından uygun anteni seçebilirsiniz.

Uygun bir anten belirlemek için, Boşluktaki Yörünge Kaybına ait 2 denklemden Anten Kazancının hesaplanması gerekmektedir.

Verici Anten Kazancını bulmak için (Alıcı Anten Kazancı hakkında bilginiz olduğu varsayılarak)

Tx Anten Kazancı = Sönüm Marjı – Tx Gücü + Tx Kablo Kaybı + Rx Kablo Kaybı + Rx Hassasiyeti + 32.44 + 20 log10(f) + 20 log10(d) – Rx Anten Kazancı

d = Mesafe [km]
f = frekans [MHz]

 

Bu fonksiyonu kullanmak için, mesafe, sönüm marjı değerlerini bilmeniz ve verici ve alıcı noktalarındaki access point, ek kablolar ve alıcı antenini seçmiş olmanız gerekir.

Alıcı Anten Kazancını bulmak için (Verici Anten Kazancı hakkında bilginiz olduğu varsayılarak)

Rx Anten Kazancı = Sönüm Marjı – Tx Gücü + Tx Kablo Kaybı + Rx Kablo Kaybı + Rx Hassasiyeti + 32.44 + 20 log10(f) + 20 log10(d) – Tx Anten Kazancı

d = Mesafe [km]
f = frekans [MHz]

 

Bu fonksiyonu kullanmak için, mesafe, sönüm marjı değerlerini bilmeniz ve verici ve alıcı noktalarındaki access point, ek kablolar ve verici antenini seçmiş olmanız gerekir.

Hesaplanan anten kazancı değeri ile ihtiyacınız olan uygun anteni bulabilirsiniz.

Kurulu Elektrik Hattından İnternet

Power Line Communication adı verilen bu teknolojiye sahip cihazlar sayesinde aynı şebeke içerisinde iki elektrik pirizi arasında ağ bağlantısını aktarmanız mümkün. Kablolu ve kablosuz bağlantının uygulanamadığı ortamlar için geliştirilen bu teknoloji sayesinde bina yapılırken kullanılan elektrik şebekesinin kabloları üzerinde ağ bağlantısı gerçekleştiriliyor. Son dönemim en popüler cihazların olan PLC’ler fiyat açısından da makul seçeneklerle satışa sunuluyor.

Yukarıda da örneğini vermiştik. Ofislerin can dostu olarak tabir edebileceğimiz Print Serverlar sayesinde BT yöneticilerinin işi bir hayli kolaylaşıyor. USB bir yazıcının kablosuz ağ üzerinden paylaştırılmasını sağlayan bu tarz cihazlar ofis ortamlarının vazgeçilmezleri olarak tanımlanıyor.

Son dönemde fazlasıyla popüler olan teknolojilerinden bir tanesi de Power over Ethernet. PoE kısa adı ile tanınan bu tarz cihazlar kullanılan cihazların ihtiyaç duyduğu elektriği , data kablosu üzerinden almasını sağlayan bir teknolojiyi üzerinde barındırıyor. Bu teknoloji sayesinde switch üzerinden çektiğiniz kabloyu PoE adaptörü ile birleştirerek router ( veya buna benzer bir cihazın) elektrik ihtiyacını karşılayabilmeniz mümkün.

Bu yazımızla birlikte özellikler küçük ve orta işletmeler için fark yaratacak ağ çözümlerine değinmeye çalıştık. Yazımız içerisine sığdıramadığımız birçok ağ çözümü var. Bunları da önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağız. Eğer gelecekte iş sürekliliği ve devamlılık istiyorsanız gelişen teknoloji yakından takip etmelisiniz. Yatırımlarını yaparken ince eleyip sık dokurken cimrilik yapmamalısınız. 1 Koyup 2 veya 3 hatta 4 almak varken niye kaybedesiniz ki?


CEVAP VER