Kripto Yasası Kapıda! Peki kimleri kapsayacak? Nasıl vergi alınacak?

Kripto para dünyasına FED

Hali hazırda kripto yasası için taslak hazırlanmış durumda. Yapılan taslak çalışmasında birçok düzenleme yer alıyor. Yeni düzenlemeler ile 20 bin liradan az olmamak üzere cezalar da bulunmakta. 

Kripto para piyasasına yeni düzenlemeler getirecek kripto yasası için çalışmalar hızlanmış durumda. Yapılan çalışmalarda son adıma gelindi ve ortaya çıkan taslak sektör temsilcilerine görüşlerinin alınması için gönderildi.

Sektör temsilcilerine gönderilen kripto yasası taslağına göre: Kripto varlık alım-satım ve transfer işlemlerini kurul tarafından yetkilendirilmemiş kuruluşlarda yapanlara da 20 bin liradan az olmamak üzere işlem tutarı kadar ceza verilebilecek.

İzin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Kripto Para sektörünün üzerinde tartıştığı Sermaye Piyasası Kanunu’nda kripto varlıkların ve kripto varlık platformlarının düzenlenmesine dair değişiklik taslağına göre, kripto para platformları ve hizmet sağlayıcıları izin verme yetkisi SPK’ya verildi.

Kripto Yasası Sonrasında SPK Yetki Lisansı Verecek

Kurul kripto para platformlarda işlem görecek kripto paraların belirlenmesine, işlem gören kripto paraların işlemlerinin sonlandırılmasına, işlem görmesi sonlandırılan kripto paraların elden çıkarılmasına ilişkin düzenleme yapmaya tek yetkili olacak.

SPK, nakit ödeme ve kripto varlık teslim yükümlülüklerini yerine getiremediği veya kısa sürede yerine getiremeyeceği ya da bunlardan bağımsız olarak mali yapılarının ciddi surette zayıflamakta olduğu ya da mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğunun tespiti hâlinde: Üç ayı geçmemek üzere verilecek uygun süre içinde mali yapılarının güçlendirilmesini istemeye ya da faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya; faaliyet yetkilerini kaldırmaya; sorumluluğu tespit edilen yöneticilerin ve çalışanların imza yetkilerini sınırlamaya ve kaldırmaya yetkili olacak.

Oluşturulan kripto yasası taslağına göre, faaliyet izni kaldırılan bir kripto varlık hizmet sağlayıcının; hukuken veya fiilen yönetim veya kontrolünü elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarının müşterilerini zarara uğratmaları durumunda verilecek hapis ve adli para cezaları da belli oldu.Kripto Yasası

Kripto varlık hizmet sağlayıcının ya da müşterilerinin kaynaklarını, kripto varlık hizmet sağlayıcının emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya başkalarının menfaatlerine kullandırmak suretiyle, her ne suretle olursa olsun kripto varlık hizmet sağlayıcıyı veya müşterilerini zarara uğratmaları zimmet olarak kabul edilecek.

Bu fiilleri işleyenler hakkında 10 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezası söz konusu olacak. Taslakta kripto varlıkların zimmet suçuna özel soruşturma usulü de belirlendi.

Yurt Dışı Hesaplar İçin Süre Belirleyecek

Kripto yasası taslağına göre: Kripto varlık alım satım platformu olarak faaliyet gösterenler, ikincil düzenleme yürürlüğe girene kadar faaliyetlerine kuruldan izin şartı aranmaksızın devam edecek. İkincil düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yeni platform kurulamayacak.

Yurtdışı kuruluşlarda hesapları bulunan Türkiye’de yerleşik kişiler hesaplarını ve hesaplarda bulunan kripto varlıklarını Kanunun yürürlüğünü izleyen 6 ay içerisinde tasfiye edecek. Yetkilendirilmiş kuruluşlar dışındaki cüzdanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara transferler en geç kurulca ilk faaliyet izninin verildiği tarihi takip eden 6 ay içerisinde yapılabilecek.

Kripto yasası şimdilik taslak aşamasında. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yasasının tam anlamıyla hazır olmasını bekliyoruz.

İlgili Haberler

>> Kripto Para Dünyasında Haftanın En Önemli Haberleri (20 – 27 Aralık)