Nokia Deepfield 2020 Ağ Trafiği Ve İnternet Tüketimi Trendlerini Açıkladı

Nokia Deepfield 2020 Ağ Trafiği Ve İnternet Tüketimi Trendlerini Açıkladı

Nokia Deepfield
Google News Abone Ol

Nokia Deepfield, 2020 Ağ Trafiği Ve İnternet Tüketimi Trendlerini Yeni İstihbarat Raporunda Açıkladı. Rapora dair her şey haberimizde.

Nokia Deepfield’ın bugün yayınladığı, 2020 yılında Internet Servis Sağlayıcı ağ trafiği ve tüketim trendlerini analiz eden Ağ İstihbarat (Network Intelligence) raporuna göre, mevcut şebekelerin internet kullanımının uçuşa geçtiği bu.yıla hazırlıklı olduğu ortaya çıktı.

Son on yıldaki ve 2020 yılındaki internet trafik desenlerindeki genel değişimleri inceleyen rapor, video streaming, video-konferans, online oyun ve Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) güvenliği gibi başlıca uygulama alanlarına odaklanıyor.

COVID-19 kapsamında kapanma tedbirlerinin uygulandığı Mart-Nisan 2020 döneminde, tüketicilerde ve ticarette görülen davranış değişimleri bir anda hem internetin şeklini hem de insanların internet kullanma biçimlerini dönüştürdü. Pek çok ağ, sadece birkaç haftada bir yıllık trafik büyümesi yaşadı (%30-50). Eylül ayında, trafik seviyesi pandemi öncesi seviyenin %20-30 üzerinde stabil hale geldi ve mevsimsel artış.da buna eklenecek görünüyor. Şubat ayından Eylül ayına kadar olan dönemde, video abonelerinde %30, ABD’deki VPN uç noktalarında %23 ve DDoS trafiğinde %40-50’lik bir artış yaşandı.

Pandemiden önceki on yıllık dönemde, internet –hem servis sağlayıcı ağlarında hem de Bulut (Cloud) içerik sunumuna yönelik internet mimarilerinde– zaten kapsamlı ve.dönüşümsel değişimler yaşamıştı. Bu dönemde yapılan yatırımlar sayesinde ağlar genel olarak iyi durumda ve COVID-19 gibi bir krize hazırlıklıydı. 

Nokia Deepfield, sekiz aylık bir dönemde ağ trafiklerini inceledikten sonra, servis sağlayıcıların gelecekteki ağ kapasitelerini planlayabilmek ve abonelerine katma değerli hizmetler sunabilmek için kullanabilecekleri beş önemli nokta belirledi.

Nokia Deepfield

Ağlar zaten buna göre yapılandırılmıştı

Ağlar talebin zirve yaptığı dönemlere dayanmayı başarmış olsalar da, Eylül 2020 verileri karantina tedbirlerinin hafifletilmesine rağmen trafik seviyelerinin yüksek.seyretmeye devam ettiğini, yani hizmet sağlayıcılarının gelecekte yaşanabilecek beklenmedik durumlara karşı ek kapasite yaratmaya devam etmek zorunda kalacaklarını gösteriyor.

İçerik sağlama zincirleri gelişmeye devam ediyor

Video streaming, düşük-gecikmeli online oyunlar ve video konferanslara olan talep ile bulut uygulama ve hizmetlerine hızlı erişme talebi, internet hizmet sağlayıcılığı zincirinde beklenmedik bir baskı yarattı. İçerik Sağlama Ağlarının (CDN).geçtiğimiz on yılda kaydettiği büyümenin bir benzerinin önümüzdeki on yılda edge/far edge bulutta yaşanması bekleniyor. Bunun da içerik ve işlemleri son kullanıcılara yakınlaştırması öngörülüyor.

Ev tipi genişbant (Broadband) ağları kritik bir altyapı haline geldi

Artan ihtiyaca (upstream trafiği %30’dan fazla arttı) paralel olarak, 5G ve yeni nesil FTTH gibi.yeni teknolojilerin de yaygınlaşmasıyla birlikte.kırsal, uzak ve geri kalmış bölgelerde erişim ve bağlantı sürekliliğine yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Daha iyi analitik bilgi, servis sağlayıcıların kusursuz hizmetler ve müşteri bağlılığı deneyimleri yaratıp geliştirebilmelerine imkan tanıyacak.

Ağ trafiğinin detaylı bir şekilde öngörülmesi kritik öneme sahip COVID-19 dönemi pek çok konuda olağanüstü koşullar yaratmış gibi görünse de, aslında zaten büyük ihtimalle gelecek olan içerik tüketim, üretim ve sunum trendlerini sadece hızlandırmış olabilir.

Hizmet sağlayıcılarının ağ, servis ve tüketimleri hakkında kuşbakışı bir görünüm elde edebilmek için ellerinde gerçek zamanlı, detaylı ağ analizleri olmalı ve bu analizler genel internet verileriyle birlikte okunmalıdır. 

Güvenlik

Güvenlik hiç bu kadar önemli olmamıştı Pandemi sırasında DDoS trafiği %40-50 arttı. Genişbant (broadband) bağlantı artık neredeyse herkes için temel bir ihtiyaç olduğundan, ağ altyapısını ve hizmetleri korumak da kritik bir önem kazandı. Dinamik ve düşük maliyeti DDoS koruması ve otomatik.risk minimize etme mekanizmaları, servis sağlayıcının altyapı ve hizmetlerini korumada temel mekanizmalar haline gelmekte.

Rapordaki veriler, ağ trafiği ve servislerini izleme, analiz etme ve anlama amacıyla büyük veriyi (big data) kullanan Nokia Deepfield ağ içgörüleri ve güvenlik uygulamaları.portföyü kullanılarak Şubat – Eylül 2020 arasında Avrupa ve ABD’deki ağ hizmeti sağlayıcılarından toplandı.  

İlgili Haberler

>> Nokia efsanesi yeniden doğuyor! Nokia 6300 (2020) geliyor!

>> HMD Global’in belgelerine göre yeni Nokia modelinin adı belli oldu!


CEVAP VER