İş Zekası ve Analitik Ticaretin Yapısını Değiştiriyor

İş Zekası ve Analitik Ticaretin Yapısını Değiştiriyor

PAYLAŞ

Kurumlar elde ettikleri verilerden işlerini geliştirmek için değer yaratırken müşterilerine uygun ve satın almaya yönelik çözümler sunmaya da başladılar. Gelişen uygulama pazarı artık kişisel pazarlama devrini başlattı ve kurumlar bu pazarlama tekniğini önümüzdeki yıllar içerisinde sıkça kullanmaya devam edecek.

2015 yılının sonuna kadar, iş zekâsı üreticilerinin büyük bir çoğunluğu, veri keşiflerini iş zekâsı platformları ile birleştirecek. Dolaysıyla iş zekâsına verilen önem artacak. Öyle ki raporlama için kullanan iş zekâsı çözümleri ileri ki günlerde daha çok analiz için kullanılacak.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, iş zekası platformu pazarı büyük ölçekli sistemler ve BT merkezli iş zekası platformlarını standardize etmek için BT liderliğindeki konsolidasyon projelerine yatırım yapan şirketler aracılığıyla büyük ölçüde büyüdü.
Gartner’ın tahminlerine göre, şirketler uzak gelecekteki yatırımlarını BT-geliştirilmeli raporlama çözümlerinden iş-kullanıcı liderliğindeki analiz çözümlerine doğru kaydırmaya başlayacaklar. Bilgi teknolojileri bu değişimden sonra en çok veri modelleme ve yönetim değişimlerine odaklanacak. Sonuç olarak veri keşfi, 2015 yılına kadar, BT destekli statik raporlama yerine yeni uygulamalı iş zekası ve analitik kullanıcı etkileşimli bir paradigma olarak yer alacak. Klasik raporlama yine de yok olmayacak. Bu raporlama genel analitik kullanımının daha küçük bir bölümünü oluşturacak. Günümüzde iş adamlarının sadece yüzde 30′u iş zekâsı ve analitiğe doğrudan erişime sahipler. Ama bu değişim ileride oldukça fazla büyüyecek ve erişim yüzdesi artacak.

İş zekâsı liderleri, büyüyen kullanıcı ve kurumsal gereksinimlerini karşılamak ve uygunluğunu belirlemek amacı ile hem veri keşif haritalarını hem de BT merkezli sunucuları ince eleyip sık dokuması gerekiyor.Business-Intelligence_600

İşletmeler, bilginin ekonomik değerini tanımaya devam ettikçe ve ayrıntılı veriyi her zamankinden daha büyük hacimlerde uygulamak, yakalamak fırsatını görünce, analitik erişim teknolojilerinin önemi daha da artacak. Oluşturulan yapısal çözümler ve akışlar daha anlaşılır olacak.

İş zekâsı pazarı veriyi fiziksel olarak ya da diğer kaynaklardan üretmek ve toplamak için, nem, titreşim, basınç, ses, ışık/renk, elektrikli ya da diğer yardımcı akışkanlar, hareket, mimik, ses çekim, sağlık izleme ve diğer sistemler için çok amaçlı sensörlerle geliştirecekler. Daha zengin, daha güçlü bütünsel sistemleri geliştirmek için de yönetim bilgi sistemleri birleştirilecek. Buna ek olarak, teknoloji ve tüketici ürün satıcıları, mallarının çevresel verileri yakalaması ve daha fazla tüketiminin sağlanması için hızlandırmaya izin verecekler. Özellikle birçok SaaS uygulama geliştiricileri, kullanım verilerini daha fazla toplamak ve işlemek için yeteneklerini bu alanda yoğunlaştıracaklar.

Bu teknolojiye sahip olmayan işletme sahiplerinin kendi ürün ve hizmetleri etrafında toplanan verileri saklamak için bir envanter oluşturmaları gerekiyor. Toplanan bu veriler daha ileriye götürmek ve işlemek için de farklı yollar denemeleri şart.
Oysa bu tür uygulamalara ve teknolojilere sahip olan kurumlar, BT sistemleriden, uygulamalardan, cihaz ve kullanıcılardan toplanan verileri anında işleyerek performans etkileri ve gelecekteki muhtemel iş ilişkisini anında görebiliyorlar. Bu da verimin maksimize edilmesini sağlıyor.

Analitik platformların geleneksel satıcıları, geleneksel güç kullanıcılarının ötesinde, kendi erişimini genişletmek amacıyla, daha geniş bir kullanıcı yelpazesi tarafından self-servisi etkinleştirmek için paketlenmiş alan uzmanlığı ve uygulamaları sunmaları gerekiyor. Servis sağlayıcılar, özel proje çalışmaları ve alan uzmanlığı için, diğer kuruluşlar tarafından daha kolay kabul edilebilir ve tekrarlanabilir çözümler arıyorlar. Sonuçta, sağlayıcıların önemli ölçüde daha geniş olan analitik uygulamaları seçip son kullanıcı verilerini değerlendirmeki tam anlamıyla mümkün kılınacak.

Yazılım satıcılarını değerlendiren kuruluşlar, hemen hemen her zaman kendi paketlenmiş uygulamalarının SaaS versiyonunu kullanacaklar. Ürün konseptlerindeki benzerlik, alan uzmanlığı için satıcılar tarafından uygulama içine gömülerek rekabetin vurgusunu değiştirecek. Yazılım satıcıları kendi profesyonel hizmet yeteneklerini artırmak için zorlayarak, onların geleneksel servis sağlayıcı kanalları ile eş-Rekabet durumlarıyla karşı karşıya olacak. Servis sağlayıcıları sağladıkları hizmetlerin daha büyük bir uzmanlık olduğunu ima ederek, müşteri ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olarak paket uygulamalar kullanılacak.

İş zekâsı ve Analitik alanındaki güçlü ilgiye rağmen, büyük veri çevresindeki karışıklık, iş zekası ve analitik yazılım harcamalarını engelleyebilir. 2016 yılına kadar, servis sağlayıcıları, büyük veri, teknoloji ve iş olguları arasındaki uçurumu kapatacaklar. Büyük veri olgunlaştığında ve daha fazla paketlenmiş veri kullanılabilir olduğunda, büyük veri analitiği daha anlamlı ve daha etkili olacak. Kuruluşların sadece yüzde 30′u büyük veriye yatırım yapmış durumda. Bu kuruluşların dörtte biri bu yatırımı üretim sürecinde yaptı ve yatırımların karşılığını fazlasıyla alacaklar.

Bu gelecekteki büyüme için oldukça önemli. Analitik, büyük veri trendi içinde dürüstçe çalışması ile ilgi çekiyor. Burada artan hacim, veri hızı ve çeşitliliğinin geleneksel imkânların dışında ele alınmasına, iş zekâsını etkili kullanmak için farklı açılardan bakılmasına sebep oluyor. Bu olay, aynı zamanda daha önce yapılmış olan analitik kaynağını daha büyük, daha teknik ve karmaşık yapıyor.
Paradoksal olarak, “büyük veri” terimi ve büyük verinin somut yararlarını çevreleyen belirsizlik ve karışıklık, kısmen sakin iş zekâsı ve analitik pazarını suçluyor. Karar vericilerin, doğru işi doğru takıma eşleştirmeye çalışırken karar vermede yavaşladıkları görülüyor. Yine de iş zekâsı ve analitik, CIO’lar için ön planda kalmaya devam ederken, kafa karışıklığının çoğunu servis sağlayıcıların sunduğu çözümler oluşturuyor.

Bu hizmetler “Ürünleştirilmiş“ olduğu zaman aradaki boşluk tamamen kapanır. Bu da ancak 2016 yılında görebileceğimiz bir değişim. 2016′dan sonra, sorunlara çözüm bulduğunda, tartışılan teknolojiler olgunlaştığında ve rafta hazır olduğunda, büyük veri analitiği yaygınlaşacak ve toplumu kesin olarak dijital çağa taşımaya yardımcı olacak.


1 YORUM

CEVAP VER