ZTE, Kâr Artış Beklentisini Koruyor


2014’ün ilk altı aylık döneminde kârını yüzde 263.9 artırarak 1.13 milyar CNY’e ulaştığını açıklayan ZTE, dokuz aylık net kârının yüzde 208.2 ile yüzde 244.5 arasında artarak, 1.7 milyar CNY ile 1.9 CNY aralığına ulaşmasını hedefliyor.

Telekomünikasyon ekipmanları, ağ çözümleri ve mobil cihaz tedarikçisi ZTE, iş birimlerinde yakaladığı güçlü ivmenin devam etmesiyle, net kârının 2014 yılının ilk dokuz ayında üç kat artış kaydetmesini hedefliyor. ZTE tarafından açıklanan verilere göre, borsada işlem gören şirketin hissedarlarına dağıtılabilir net kârının, yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 208.2 ile yüzde 244.5 arasında artarak 1.7 milyar CNY ile 1.9 milyar CNY aralığına ulaşması bekleniyor. ZTE, 2014 yılının ilk altı ayında net kârını yüzde 263.9 artırarak 1.13 milyar CNY’e ulaştı. Aynı dönemde ZTE’nin hisse başına geliri 0.33 CNY olurken, gelirler de 37.7 milyar CNY’e yükseldi.

ZTE Logo

ZTE’nin 2014’ün ilk 9 aylık finansal performans beklentisi, yılın ilk altı ayında ağ sözleşmelerinden elde edilen gelirlerin güçlenmesi ve Çin’de 4G şebekelerine tüketicilerin yaptığı yatırımların desteğiyle sözleşme kârlılığında süregelen iyileşmelere bağlı. ZTE, ağ yönlendiricileri ve çip gibi önemli stratejik ürünlerine yaptığı yatırımların meyvelerini toplarken, yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda gelirlerinde elde edeceği artışta daha etkin kur yönetiminin de etkili olacağını öngörüyor.

ZTE, çok büyük ölçekli 4G ağlarının kurulumuna yaptığı yatırımlarla 2014’ün ilk yarısında Çin’deki cep telefonu operatörlerinden elde ettiği işletme gelirinde hızlı bir büyüme kaydettiğini açıkladı. Şirket, daha yüksek kârlılığa sahip ağ sözleşmeleriyle çalışma stratejisine bağlı kalması sonucunda brüt kâr marjında da önemli bir iyileşme yaşadı. ZTE’nin operasyonel nakit akışı da son 10 yıllık dönemde ilk kez 2014’ün ilk altı ayında artıya döndü. İç pazarda telefon terminallerinden elde ettiği işletme geliri ise ilk altı aylık dönemde geriledi.

ZTE, yılın ilk altı ayında Çin pazarında 19.26 milyar CNY gelir elde ederken dış pazarlardan elde ettiği gelir 18.44 milyar CNY oldu. ZTE’nin iç pazardaki geliri toplam işletme gelirinin yüzde 51.1’ini oluşturuyor. 4G şebekelerinin yaygın bir şekilde kurulmaya başlamasıyla fırsatları değerlendirmek isteyen ZTE, mobil internet ve bulut bilişim gibi gelişmekte olan yeni alanlarda ticari faaliyetlerini ilerletmeyi hedefliyor. ZTE’nin ilk altı aylık finansal performans ürün bazında incelendiğinde, cep telefonu şebekelerinden 21.84 milyar CNY faaliyet geliri elde edildiği görülüyor. ZTE’nin telefon terminallerinden elde ettiği işletme geliri 10.41 milyar CNY olurken, telekomünikasyon yazılım sistemleri, servisleri ve diğer ürünlerden elde ettiği işletme geliri 5.46 milyar CNY olarak gerçekleşti.

Pronet’e 100 Milyon Dolarlık Kredi