COVID-19 hastalarında Sıtma İlacı Etkisiz! Araştırma Sonuçları Yayınlandı, detaylar haberimizde

COVID-19 hastalarında Sıtma İlacı Etkisiz! Araştırma Sonuçları Yayınlandı, detaylar haberimizde


COVID-19 hastaları üzerinde kullanılan hidroksiklorokin ve klorokin içeren sıtma ilacı kullanılmasının etkili olmaması hatta zararı bile olabileceği araştırma sonuçlarında kanıtlandı.

Sıtma ilacı üzerine büyük bir araştırma gerçekleştirildi. Klorokin veya hidroksiklorokin (azitromisin veya klaritromisin ile antibiyotik olsun veya olmasın) ile tedavinin COVID-19 hastaları için hiçbir fayda sağlamadığı ortaya çıktı. Çalışma kapsamında dört ilaç rejiminin kullanıldığı 81.000 kişi üzerinde ve bu ilaç kombinasyonlarını alan 15.000 COVID-19 hastası üzerinde gerçekleştirildi.

Sıtma ilacı Klorokin antimalaryal bir ilaç ve hidroksiklorokin, lupus ve artrit dahil otoimmün hastalıkları tedavi etmek için kullanılıyor. Her iki ilacın da bu spesifik durumlar için tedavi olarak iyi bir güvenlik profili var. Bulgular hastaların onaylanmış koşullar için reçete edilirlerse bu ilaçları almaya devam etmelerini gösteriyor.  Ayrıca laboratuvar testlerinde antiviral etkilere sahip oldukları ve bu nedenle COVID-19 için potansiyel bir tedavi yöntemi olarak gösterilemeyeceği ortaya çıkmış durumda.

Klorokin veya hidroksiklorokin Tedavisinin COVID-19 İçin Başarılı Olduğunu Söyleyemeyiz

Araştırmanın baş yazarı ve Boston ABD’deki Brigham ve Kadın Hastanesi İleri Kalp Hastalıkları Merkezi Genel Müdürü Prof Dr Mandeep R. Mehra şunları söylüyor: “Bu, Klorokin veya hidroksiklorokin tedavisinin istatistiksel olarak sağlam kanıtlarını bulan ilk büyük ölçekli çalışmadır. bu ilaçlar COVID-19 hastalarına fayda sağlamaz. Bu ilaçları kullanan COVID-19 hastaların ciddi kalp problemleri riski ve artan ölüm riski ile karşı karşıya kalabileceğini düşünüyoruz. Bu ajanlarla ilişkili herhangi bir zarar veya yararı doğrulamak için randomize klinik çalışmalar gerekli. Bu arada, bu ilaçların klinik deneyler dışında COVID-19 için tedavi olarak kullanılmaması gerektiğini öneriyoruz.”

Çalışmada araştırmacılar 671 hastaneden SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile doğrulanmış 20 Aralık 2019 ve 14 Nisan 2020 tarihleri ​​arasında hastaneye yatırılan 96.032 hastanın verilerini analiz ettiler. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar taburcu edilmiş veya 21 Nisan 2020’ye kadar ölmüş.

Sıtma İlacı Aritmi Riskini Artırıyor

Hastalar arasında tek başına klorokin (1.868), tek başına hidroksiklorokin (3.016), bir makrolid (3.783) ile birlikte klorokin veya bir makrolid (6.221) ve hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastaların sonuçları karşılaştırılmış. Bu dört gruptaki hastaların sonuçları da geriye kalan 81.144 hastanın kalan kontrol grubu ile karşılaştırılmış.

Çalışma süresinin sonunda, kontrol grubundaki 11 hastanın biri hastanede ölmüş (% 9.3, 7.530 / 81.144). Tedavilerin dördü de hastanede ölme riski ile ilişkiliymiş. Sadece klorokin veya hidroksiklorokin ile tedavi edilenlerden yaklaşık altı hastadan biri ölmüş (% 16.4, 307 / 1.868 klorokin ve% 18.0, 543 / 3.016 sıtma ilacı hidroksiklorokin). İlaçlar bir makrolid ile kombinasyon halinde kullanıldığında, ölüm oranı klorokin için beşte birden fazlasına (% 22.2, 839 / 3.783) ve hidroksiklorokin için neredeyse dörtte birine (% 23.8, 1.479 / 6.221) yükselmiş.

sıtma ilacı Mortalite oranlarındaki farklılıkların bir kısmı, tedaviyi alan ve almayan hastalar arasındaki altta yatan farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Araştırmacılar, yaş, ırk, vücut kitle indeksi ve kalp hastalığı, akciğer hastalığı ve diyabet gibi altta yatan sağlık durumlarını hesaba katarak, ilaç rejimlerinin artan ölüm riski ile ilişkili olduğunu buldular.

Eş-morbidite gibi diğer faktörlerden ziyade ilaç rejiminin kullanımına atfedilebilecek aşırı riskin % 34 ila % 45 arasında değiştiğini tahmin etmişlerdir. Yazarlar, kontrol grubunda mortalite oranı % 9.3 ise, diğer klinik faktörler için ayarlandıktan sonra, ilaç rejimlerinin kullanımına atfedilebilecek oranın % 12.4-13.4’e yükseleceğini açıklamaktadır. Bununla birlikte, araştırmacılar, bu ilaçlarla tedavi ile hasta sağ kalımındaki azalma arasındaki belirgin bağlantıdan diğer ölçülmemiş faktörlerin sorumlu olma olasılığını dışlamanın mümkün olmadığına dikkat çekiyor. Çünkü gözlemsel çalışmaların tasarımı ve randomize çalışmaların acilen olması gerekli.sıtma ilacı

Ekip ayrıca, kalbin alt odasının hızlı ve düzensiz bir şekilde atmasına neden olan ciddi kardiyak aritmilerin dört tedavi rejiminden birini alan gruplarda daha yaygın olduğunu bulmuş durumda.

Sıtma İlacı Tedavide Yetersiz Kalıyor

En büyük artış, makrolid ile kombinasyon halinde hidroksiklorokin ile tedavi edilen grupta görülmüş; burada hastaların % 8’i, kontrol grubundaki % 0.3 hastaya (226/81144) kıyasla kalp aritmi (502 / 6.221) geliştirmiştir. Demografik faktörleri ve önceden var olan koşulları açıkladıktan sonra, ekip bu ilaç kombinasyonuyla tedavinin, hastanedeyken ciddi bir kalp aritmi geliştirme riskinde beş kattan fazla bir artış ile ilişkili olduğunu hesapladı.(örnek olarak, % 0.3 ila% 1.5, diğer klinik faktörler için ayarlandıktan sonra ilaç rejimine atfedilebilir). Benzer şekilde, bu ilaçlarla tedavi ile kalp aritmilerinin başlangıcı arasında neden ve etkiyi kesin olarak çıkarmak mümkün değildir.

Frank Ruschitzka, Zürih Üniversite Hastanesi Kalp Merkezi Direktörü de çalışmaya katılan yazarlar arasında ve araştırma hakkında şunları söylüyor: “Birkaç ülke COVID-19 için potansiyel tedaviler olarak tek başına veya kombinasyon halinde sıtma ilacı klorokin ve hidroksiklorokin kullanımını savundu. İlaçları bu şekilde kullanmak için SARS-CoV-2 virüsü bulaşmış insanlar için faydalı etkileri olabileceğini düşündüren az sayıda anekdotsal deneyime dayanmakta. Ancak daha önceki küçük ölçekli çalışmalar var. İlaçların faydasının kanıtlanması için daha büyük randomize kontrollü çalışmalar tamamlanmalı. Ancak çalışmamızdan bu ilaçların COVID-19’daki sonuçlarına baktığımızda virüsü iyileştirme şansının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. ”

Dergi Referansları :

  1. Mandeep R Mehra, Sapan S Desai, Frank Ruschitzka, Amit N Patel. COVID-19’un tedavisi için makrolid içeren veya içermeyen hidroksiklorokin veya klorokin: Çok uluslu bir kayıt analizi . Lancet , 22 Mayıs 2020 DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20) 31180-6
  2. Christian Funck-Brentano, Joe-Elie Salem. COVID-19 için klorokin veya hidroksiklorokin: Neden tehlikeli olabilirler? Lancet , 22 Mayıs 2020; DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20) 31174-0

>> Microsoft uyardı! Koronavirüs salgını içerikli mailleri açmayın!


CEVAP VER