Koronavirüs Erişkin Hasta Tedavi Rehberi Güncellendi!

Koronavirüs Erişkin Hasta Tedavi Rehberi Güncellendi!

En Yüksek Koronavirüs Ölüm Oranı
Google News Abone Ol

Koronavirüs erişkin hasta tedavi rehberi yeniden güncellendi. Böylece çok daha efektif sonuçlar alınmak istendi. Erişkin Hasta Tedavi Rehberi’nde güncellenen yeni bilgiler ile birlikte, başarı şansı artırılacak.

Sağlık Bakanlığı, “Günümüzde Covid-19 için güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Bu hastalığa etkili bir tedavi bulabilmek amacıyla şu anda çok sayıda ilaçla 100’den fazla randomize kontrollü (Rastgele seçilen örneklem üzerinden) çalışma yapılmakta, bir kısmının önümüzdeki aylar içinde sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.” gibi ifadelere bu rehberde yer verdi. Özellikle de erişkin hastalar, burada büyük bir öneme sahip. Sağlık Bakanlığı ise her şeyin farkında.

Koronavirüs erişkin hasta tedavi rehberi

Tedavi seçeneklerinin de değerlendirildiği bu rehberde önemli bazı detaylara yer verildi. Randomize kontrollü çalışmalar çerçevesinde ve diğer bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgilere bakılarak çok daha akılcı sonuçlar ortaya çıkarıldı.

Yayınlanan güncel tedavi rehberinde, “İçinde bulunulan durumun aciliyeti ve bilimsel verilerin kısıtlılığı nedeniyle, etkili olabileceği yönünde sınırlı da olsa veri bulunan tedavi seçenekleri, tüm dünyada yaygın bir şekilde bu hastalar için kullanılmaktadır. Viral enfeksiyonların genelinde olduğu gibi, SARS’tan ve influenzadan elde edilen veriler, antiviral tedavinin erken başlanmasının daha yararlı olduğunu düşündürdüğü için de antiviral ilaçların mümkün olduğunca erken başlanması önerilmiştir.

Koronavirüs erişkin hasta tedavi rehberi

Covid-19 hastalarında olası tedavi seçeneklerinin kombine kullanımı, hasta özelinde ve var olan ilgili literatürün tümü değerlendirilerek düşünülmeli, kullanılan ilaçların etkileşimleri ve istenmeyen etkileri konusunda tedbirli olunmalıdır.” denildi. Koronavirüs erişkin hasta tedavi rehberi devamında, “Covid-19’a özgü bir tedavinin bulunması çok zaman alacağı için mevcut pandemi sırasında ülkemizde ve başta Avrupa ve ABD olmak üzere diğer ülkelerde bu hastalığa karşı antiviral olarak, insanlarda daha önce başka hastalıkların tedavisi için ruhsatlandırılmış, bu endikasyonlarda yaygın bir şekilde kullanılmış, güvenli olduğu gösterilmiş ve invitro olarak SARS-CoV’ye etkili olduğu belirlenmiş hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir gibi ilaçlar önerilmiş ve kullanılmıştır. Bu ilaçların Covid-19’daki etkinliği ve güvenilirliği konusunda çok sayıda çalışma halen devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi

Sizce güncellenen bu rehber önemli bir katkı sunabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

İlgili Haberler

>> Perakende alanında koronavirüs kalıcı hasar bırakır mı?

>> Online alışveriş Türkiye’de ne durumda?

 


CEVAP VER